Hopp til innhold

Skademelding for boligselgerforsikring

Du kan enkelt melde skaden på nett. Her får du også svar på ofte stilte spørsmål.

Meld saken raskt og enkelt

Før du melder skade

Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar for tekniske feil eller mangler. 

Sjekk dette før du melder skade:

 • Er det under fem år siden du overtok boligen? 
 • Stammer skaden fra tiden før overtagelse? 
 • Er feilen utelatt fra prospektet, tilstandsrapporten og selgers egenerklæring? 
 • Er dette en feil du ikke kunne forventet ut fra boligens alder? 
 • Vil retting av skaden overstige 10 000 kroner? 

Hvis du kan svare ja på disse spørsmålene, bør du melde inn skaden på boligselgerforsikringen. 

Her kan du få en oversikt over hva som vanligvis dekkes og ikke dekkes.

 1. Logg inn og meld skaden.
 2. Vi går gjennom saken din.
 3. Du vil høre tilbake fra oss om videre prosess i løpet av tre dager.

Mange er usikre på om skaden er dekket, og vil gjerne vite det først, men vi vil best kunne ta stilling til dette etter at skaden er meldt til oss. Selv om du skulle få avslag, vil ikke dette ha noe å si for det fremtidige kundeforholdet ditt hos oss.

Du kan når som helst skrive til skadebehandleren din og laste opp dokumenter ved å logge inn – også hvis en pågående sak står som ferdigbehandlet.

Gjelder det en ny skadehendelse, kan du melde inn en ny skade.

Logg inn og meld skadeLogg inn og oppdater pågående skadesak

Husforsikringen kan også brukes

Hvis skaden ikke boligselgerforsikringen, kan det hende at den dekkes av husforsikringen din. De fleste har egen husforsikring for egen bolig, eventuelt via sameiet eller borettslaget.

Plutselige og uforutsette skader som har inntruffet etter at du overtok boligen vil ofte dekkes av husforsikringen. Eksempler er:

 • Vannlekkasje
 • Lynnedslag
 • Strømbrudd
 • Brann
 • Tyveri
 • Naturskader
 • Bekjempelse av skadedyr
 • Følgeskader etter vanninntrengning gjennom tak eller vegger som har oppstått etter at du overtok boligen.
 • Mugg og soppskader

Du finner fullstendige vilkår for under husforsikringen når du logger inn.

Spørsmål og svar

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader opp til 10.000 kroner, men hvis skaden er dekket av forsikringen, vil vi dekke resten (opp til kjøpesummen eller maksimalt 14 millioner koner). Eksempel: Hvis en skade takseres til 50.000 kroner, vil kjøper få utbetalt 40.000 kroner. Det er ingen egenandel for boligselger.

Med mindre skaden er akutt, anbefaler vi at du ikke prøver å utbedre skaden før du har meldt den på forsikringen og fått et svar fra oss. Utbedrer du først, kan vi ikke garantere at du får utbetaling for alle kostnadene dine.

Det holder at du gir oss beskjed om en mulig skade, men det er en fordel om du dokumenterer skaden og sender dokumentasjonen til oss. Da blir det enklere for oss å vurdere skadens årsak, omfang og kostnad. Dokumentasjon kan være dine egne bilder og beskrivelser, eller du kan få hjelp av en takstmann. Dokumentasjonen kan ettersendes, så du trenger ikke å ha den klar når du melder inn skaden.

I henhold til avhendingsloven er du som boligselger ansvarlig for ukjente feil og mangler i 5 år etter kontraktsinngåelse. Nedre grense for erstatningskrav er satt til 10 000 kroner samlet for alle manglene. 

Med ukjente feil og mangler menes:

 • Feil og mangler som ikke var synlige da kjøper besiktiget boligen før kjøp.
 • Feil og mangler som det ikke er opplyst om i egenerklæringsskjemaet, tilstandsrapporten eller prospektet.
 • Skader som man ikke kan regne med ut fra alder og tilstand på det som er skadet. 

I noen tilfeller gir vi prisavslag. Da velger du selv hvem som skal utbedre skaden.

I andre tilfeller vil du kunne velge mellom prisavslag eller at saken utbedres av en leverandør som vi har avtale med. Det er type skade og skadens omfang som avgjør dette.

Så snart vi har vurdert at skaden er dekket, får du en tilbakemelding på dette.

Det er ikke nødvendig å lage en skaderapport, men jo bedre kravet ditt er dokumentert, jo enklere kan vi ta stilling til det. Du kan dokumentere skaden med egne bilder og beskrivelser, eller få hjelp av en takstmann.

Logg inn og meld skade på boligselgerforsikringen