Hopp til innhold

Boligselgerforsikring – en tryggere bolighandel

En boligselgerforsikring beskytter deg mot klager på feil og mangler fra kjøper og varer hele ansvarsperioden på 5 år. Saksbehandlere, jurister og advokater håndterer alle klager og krav som rettes mot deg. 

Har du allerede kjøpt boligselgerforsikring? Logg inn for å se avtalen din.

Derfor bør du ha boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring dekker selgers erstatningsansvar og sørger for at kjøper får utbetalt erstatningen hen har krav på. Som boligselger er du ansvarlig for feil og mangler på boligen som kjøperen ikke ble opplyst om ved kjøpstidspunktet. Denne ansvarsperioden varer i fem år etter salget.

Selv om du kjenner boligen du skal selge godt, kan det være feil og mangler du ikke er klar over og dermed ikke får opplyst kjøper om. Det kan for eksempel være fuktskader, setningsskader eller manglende godkjenninger. Det er slike ukjente feil og mangler som kan føre til at du må betale erstatning eller gi prisavslag til kjøperen. De færreste har råd til å tilbakebetale et større prisavslag eller erstatning til kjøper. En boligselgerforsikring beskytter deg mot dette.

Som boligselger er du pliktig til å behandle alle klager fra kjøperen. Klagesaker kan pågå i flere år og havner ofte i rettssystemet.

Med boligselgerforsikring fra Gjensidige vil våre profesjonelle saksbehandlere, jurister og advokater håndtere alle klager og krav som rettes mot deg. 

Med boligselgerforsikring fra oss vil våre profesjonelle saksbehandlere, jurister og advokater håndtere alle klager og krav som rettes mot deg.

Slik fungerer boligselgerforsikringen

Det er som regel den nye eieren av boligen (boligkjøperen) som oppdager og melder fra om en skade. Kjøperen kan melde skaden direkte til forsikringsselskapet, eller til boligselger som da må videreformidler saken til forsikringsselskapet.

Boligselgerforsikringen kan brukes når:

  • Feilen eller mangelen ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, prospektet eller selgers egenerklæring. Såkalte ukjente feil og mangler.
  • Retting av skaden vil overstige 10.000 kroner. Boligkjøper må selv dekke de første 10.000 kronene.
  • Skaden er av en art det ikke er naturlig å forvente ut fra husets alder og generelle tilstand.
  • Skaden rapporteres i løpet av selgers ansvarsperiode. Det vil si innen fem år etter overtagelse av boligen.
  • Skaden stammer fra tiden før overtagelse.

Det er loven for kjøp og salg av eiendom (avhendingsloven) som regulerer hva som er en feil eller mangel som boligkjøper kan søke erstatning for, og det er til enhver tid vilkårene i forsikringen som gjelder. 

Hvis boligkjøper krever erstatning

I Norge krever 1 av 5 boligkjøpere erstatning.

Hvis du har boligselgerforsikring håndterer våre saksbehandlere alle krav mot deg. I en eventuell rettssak vil våre jurister og advokater føre saken på dine vegne.

Det er viktig at du videreformidler henvendelsene du mottar fra kjøper til oss, slik at vi kan behandle saken. Som selger blir du selv ansvarlig dersom du ikke videreformidler kjøpers krav til Gjensidige innen ett år etter at du fikk kunnskap om dette.

Hvis du ikke har boligselgerforsikring, må du behandle kravet fra kjøper på egen hånd, men du kan engasjere en advokat til å bistå deg. Du må få en takstmann til å lage en rapport på skaden. Denne må inneholde en vurdering av om skaden stammer fra da du sto som eier av boligen. Klagesaker er tøffe å stå i alene. De kan pågå i flere år og havner ofte i rettssystemet. 

Hva dekker boligselgerforsikringen?

Mange misforstår hva en boligselgerforsikring kan brukes til. Her kan du se eksempler på feil og mangler som vanligvis dekkes og som ikke dekkes.

Dekkes vanligvis

Dekkes ikke

Slik kjøper du boligselgerforsikring

Pris

Prisen på boligselgerforsikringen bestemmes ut ifra hva slags bolig du skal selge og boligens egenskaper.

  • Prisen er en engangssum som dekker hele ansvarsperioden (5 år).
  • Du betaler ingenting før boligen blir solgt. Da trekkes beløpet trekkes fra salgsoppgjøret for boligen.
  • Ingen egenandel, men boligkjøperen må selv dekke de første 10.000 kroner ved en skadesak.

Kontakt eiendomsmegleren din for å høre hva boligselgerforsikringen vil koste for deg.

Boligselgerforsikring fra Gjensidige er tilgjengelig gjennom utvalgte eiendomsmeglere. Du tar kontakt med eiendomsmegleren, inngår en avtale og bestiller boligselgerforsikring i egenerklæringen du fyller ut før boligsalget.

Gjennom disse eiendomsmeglerne kan du kjøpe boligselgerforsikring fra Gjensidige:

 og Propr som er en løsning hvor du selger boligen selv.

Ofte stilte spørsmål

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. 

Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.