Hopp til innhold

Bruk person­forsikringen din

Du kan raskt og enkelt melde skade, tap eller sykdom på nett. Logg inn og velg forsikringen du skal bruke, så hjelper vi deg videre.

Slik melder du inn saken

 1. Logg inn og velg riktig forsikring.
  Les mer om hva du skal gjøre hvis du er forsikret via jobben.
 2. Når saken er registrert, kan du laste opp dokumenter og skrive til oss.
 3. Vi informerer deg om hva som skjer videre i saken, enten det er å finne riktig behandler eller å innhente nødvendige opplysninger fra for eksempel lege. 

For å melde sak på uførepensjon, må du ringe oss på 915 03 100 og taste 3 for Pensjon.

Ofte stilte spørsmål

Generelle spørsmål

Hva som dekkes av de ulike personforsikringene varierer. I noen tilfeller gis det unntak eller begrensninger på hva du er dekket for. I forsikringsvilkårene dine finner du alltid svar på hva som gjelder for deg. 

Logg inn og se forsikringsvilkårene dine

Hvis du har fått beskjed om å bruke refusjonsskjema for å få tilbakebetalt utgifter, kan du

 1. laste ned refusjonsskjemaet
 2. fylle ut informasjon om utgiftene vi skal tilbakebetale
 3. logge inn og laste opp skjemaet på skadesaken din 

PS: Ta vare på kvitteringene i tilfelle vi trenger å verifisere utgiftene dine. 

Last ned refusjonsskjema (xlsx)

Logg inn og last opp refusjonsskjemaet

Behandlingstiden varierer med hva slags type sak du har. Vanligvis hører du fra oss innen 2 arbeidsdager.

Du kan logge inn og følge behandlingen av saken din. Der kan også skrive til skadebehandleren din hvis du har spørsmål.

Logg inn og følg behandlingen av saken din

Vi svarer deg på telefon alle arbeidsdager mellom klokken 10-15. Husk at du kan logge inn og skrive melding til oss på skadesaken hele døgnet. Vi svarer deg normalt sett i løpet av to arbeidsdager.

Logg inn og skriv til oss

Hvis du har blitt påkjørt, eller noen andre har skyld i skaden din, kan du ha krav på erstatning via motpartens bil-, innbo-, hus-, eller reiseforsikring. 

Hva skal du gjøre?

 1. Logg inn og meld inn saken på personforsikringen din.
 2. Forklar hva som har skjedd. Forhold deg til fakta og overlat til oss å vurdere ansvar og skyld. 
 3. Legg ved kontaktinformasjon til motparten og eventuelle vitner. 

Vi tar kontakt med deg og holder deg informert om hva som skjer videre i saken din. 

Logg inn og meld skade

Behandlingsforsikring

Når du har fått en henvisning, må denne lastes opp slik at vi kan behandle saken. 
Følg disse stegene:

 1. Logg inn
 2. Meld saken
 3. Last opp henvisningen
Logg inn og meld saken

Du har krav på første undersøkelse, behandling eller operasjon innen 10 virkedager etter at vi har mottatt og godkjent henvisningen din. Vi sender bestilling til behandlersted i nettverket vårt og du blir kontaktet direkte for å avtale time for utredning eller behandling.

Trenger du umiddelbar hjelp?
Ved akutt fare, ring 113 eller kontakt legevakt.
Har du behov for akutt psykologisk førstehjelp, ring oss på 98 70 11 11, så hjelper vi deg.

Behandlerstedet sender faktura til oss. Du trenger ikke å tenke på betaling etter konsultasjon eller operasjon når behandlingen er bestilt av oss. 

Svaret etter undersøkelsen vil bli sendt fra behandlersted tilbake til den legen som henviste deg. Det er denne legen som må avgjøre og kartlegge om du har behov for videre behandling. Hvis du får henvisning til legespesialist, kan du laste opp denne henvisningen på saken din og vi kan hjelpe deg videre.

Vi krever ikke henvisning for fysikalsk behandling og akutt hjelp hos psykolog, men behandlingen krever en forhåndsgodkjennelse av oss. Logg inn og meld saken, slik at vi kan forhåndsgodkjenne den.

Logg inn og meld skade

Du kan selv bestemme tidspunkt for time. Behandlerstedet vil ringe deg for å avtale en tid som passer for deg. Du trenger ikke ta imot tilbudet innen garantitiden, men du må være oppmerksom på at garantitiden bortfaller dersom du takker nei til første mulige time.

Vi ønsker å tilby utredning, behandling og operasjon på private sykehus, samt fysikalsk behandling, hos klinikker vi har kvalitetssikret. Helseopplysningene vi får når du melder inn saken eller laster opp henvisningen, er avgjørende for valg av behandlingssted. 
Vi må derfor forhåndsgodkjenne og bestille behandling for deg. Vi forsøker å tilby behandling nærmest mulig bostedet ditt.

Forsikringen dekker ikke disse behandlingsformene.

Barneforsikring

Ja, alle skader bør meldes til oss så raskt som mulig. Barn har fri tannbehandling fra staten frem til de fyller 18 år. Barneforsikringen dekker tannbehandling som ikke dekkes av det offentlige og som er utført innen det kalenderåret barnet fyller 22 år. Vi dekker ikke utgifter til privat tannlege for barn under 18 år.

Forsikringen dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste, men gir dagpenger ved sykehusopphold.

Den dekker ikke utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker, selv om dette kan medføre kortere ventetid

Ulykkesforsikring

Ja, alle skader bør meldes til oss så raskt som mulig. Barn har fri tannbehandling fra staten frem til de fyller 18 år. Barneforsikringen dekker tannbehandling som ikke dekkes av det offentlige og som er utført innen det kalenderåret barnet fyller 22 år. Vi dekker ikke utgifter til privat tannlege for barn under 18 år.

Nei, forsikringen dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste.

I noen tilfeller kan det avklares raskt om du har fått en varig skade, men ofte tar det 1-2 år før skaden har stabilisert seg og du er ferdig behandlet. Det er først da vi vet om du har fått en varig skade og kan vurdere omfanget av denne.

Dersom du har flere ulykkesforsikringer, for eksempel via arbeidsgiver eller fagforening, kan du ha rett til erstatning også fra disse. Det er derfor viktig at skaden meldes til alle forsikringsselskapene dine.

Uføreforsikring

Gjennomsnittlig behandlingstid er 3-4 måneder. Den tiden trenger vi for å innhente opplysninger fra deg, legen din og NAV. Basert på disse opplysningene vurderer vi om du oppfyller nødvendige betingelser for utbetaling.

Uførekapital med forskudd

Du må være minst 50 % arbeidsufør og fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Uførekapital

Du må ha vært minst 50 % arbeidsufør i 2 år, og det må være dokumentert at du er 50 % arbeidsufør i ethvert yrke.

Uførepensjon

Du må være minst 40 % arbeidsufør og fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. 

Logg inn og meld saken