Hopp til innhold

Pensjons­kapitalbevis

Hvis du slutter i en jobb som har innskuddsbasert pensjonssparing, får du et pensjonskapitalbevis.

Du kan velge hvilken leverandør som skal forvalte disse pengene. 

Få oversikt over pensjonsavtalene dine

Logg inn på nettsidene våre eller på norskpensjon.no og se alle pensjonsavtalene dine – både fra nåværende og tidligere arbeids­givere. Der får du oversikt over:

 • hvilke avtaler du har
 • hvor mye arbeidsgiver har spart for deg
 • hvilke selskaper som forvalter avtalene dine i dag

Du bestemmer over pensjonen din

Når du slutter i en jobb, som har innskuddsbasert pensjonssparing, får du et pensjonskapitalbevis. Dette er et "bevis" på hvor mye bedriften har spart i pensjon til deg. Pengene blir forvaltet hos din siste arbeidsgivers pensjonsleverandør, hvis ikke du velger noe annet.

Hvis du får en ny jobb som også har innskuddspensjon, blir hele pensjonskapitalen din automatisk overført dit. Men du kan velge en annen leverandør selv.

Hvis du er interessert i å flytte innskuddspensjonen din til oss, les mer om Pensjonskonto Pluss.

Fordeler med å flytte oppspart pensjon til oss

Du bestemmer hvor pensjonsavtalene dine skal være. Hvis du flytter dem til oss, kan du:

 • velge en ferdig fondspakke (pensjonsprofil)
 • sette sammen fond selv
 • følge verdiutviklingen på nettsidene våre eller i appen
 • endre fondsvalg når du vil
 • få råd og oppfølging fra våre autoriserte finansielle rådgivere

Fondsvalg og verdiutvikling

Ferdige fondspakker

Pensjonsprofilene våre er fem ferdige fondspakker – med ulik fordeling mellom aksje- og rentefond, og forventet avkastning – som vi forvalter for deg. Dette er et trygt og enkelt alternativ for deg som ikke vil velge enkeltfond selv.

I pensjonsprofilene Alderstilpasset Grønn Fremtid; Alderstilpasset, Offensiv og Balansert reduserer vi automatisk aksjeandelen for deg etter hvert som du blir eldre. Det gir mulighet for høyere avkastning mens du er ung, og mindre sannsynlighet for store svingninger i verdien rett før utbetaling.

Velge fond selv

Hvis du kan og ønsker å sette sammen fond selv, får du tilgang til et utvalg av norske og internasjonale fond. Fondene er til enhver tid kvalitetssikret av våre eksperter.

Du kan når som helst logge inn, se verdiutviklingen og endre fondsvalg.

Utbetaling

Du kan få den oppsparte pensjonssaldoen utbetalt månedlig fra du er 62 år. Hvis du har avtalene dine hos oss, sender vi deg informasjon om utbetaling det året du fyller 61 år. Størrelsen på utbetalingene er avhengig av

 1. saldoen når du går av med pensjon
 2. hvor lang utbetalingstid du velger
  (vanligvis 10 år hvis du starter når du er 67 år og 15 år hvis du starter når du er 62 år)

Forsikringsbeviset ditt har informasjon om hvor lang utbetalingstid du har på avtalen. Utbetalingen må skje i 10 år og minst til du er 77 år. Starter utbetalingene når du er 62 år, må avtalen gå i 15 år, altså frem til du er 77 år.

Vi kan sette ned utbetalingstiden hvis den årlige utbetalingen er lavere enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Blir utbetalingstiden mindre enn ett år, betaler vi hele beløpet ut i ett.

Utbetaling ved dødsfall

Hvis du dør før alt er utbetalt fra forsikringen, blir saldoen utbetalt til

 • barna dine
 • ektefellen eller samboeren din
 • dødsboet

Skatt og kostnader

Pensjonskapitalbevis har:

 • fritak for formueskatt for midlene i avtalen
 • fritak for skatt på avkastningen frem til utbetaling
 • ingen skatt når du flytter avtalene dine
 • samme skatt på utbetalingene som på andre pensjonsinntekter
KostnadBeløp

Forvaltning av enkeltfond

0,18–2,50 % av saldo, avhengig av hvilke fond du velger. Prisen gjelder for separate pensjonskapitalbevis som ikke er samlet på egen pensjonskonto hos oss.

Forvaltning av pensjons­profiler

0,89 % av saldo. Prisen gjelder for separate pensjonskapitalbevis som ikke er samlet på egen pensjonskonto hos oss.

Administrasjon

For saldo over 15 000 kroner er årlig administrasjons­kostnad 0,49 % av folketrygdens grunnbeløp (G).

For saldo under 15 000 kroner reduseres kostnaden forholdsmessig.

Folketrygdens grunn­beløp (G) blir justert 1. mai hvert år.

Spørsmål og svar om pensjonskapitalbevis