Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto Alderstilpasset Grønn Fremtid

Alderstilpasset Grønn Fremtid

Dette er den mest bærekraftige profilen vår. Den består av fond som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, fond som har bærekraftige investeringer som formål, eller en kombinasjon av disse.

Bærekraftige investeringer

Alderstilpasset Grønn Fremtid er den mest bærekraftige pensjonsprofilen vår. Profilen er satt sammen av fond som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, fond som har bærekraftige investeringer som formål, eller en kombinasjon av disse.

Klassifisering

Den 11. desember 2023 trådte EUs utfyllende regler for transparens og åpenhet for finansielle produkter i kraft i Norge. Målet er å gjøre det tydeligere hva som er bærekraftig. Lovgivningen (Offentliggjøringsforordningen) deler finansielle produkter inn i 3 kategorier, artikkel 6, 8 og 9, ​og indikerer hvor bærekraftige de er.​ Reguleringen krever at fondsforvalteren gir informasjon om ESG-risikoen og de negative effektene av investeringene på samfunnet og miljøet.

Artikkel 9: Fond som har bærekraftige investeringer som formål. Fondene i denne kategorien er markert med to grønne trær i fondsoversikten.

Artikkel 8: Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men som ikke har bærekraft som et overordnet investeringsmål. Fondene i denne kategorien er markert med ett grønt og ett grått tre i fondsoversikten.

Artikkel 6/Uklassifisert: Dette er fond som ikke når opp til artikkel 8 og 9, men de kan fortsatt ha bærekraftrisiko integrert i investeringsprosessen. Inneholder også fond som ikke er klassifisert enda. Fondene i denne kategorien er markert med to grå trær i fondsoversikten.

Bærekraft i Gjensidige

Bærekraft hos oss, er definert i tråd med FNs bærekraftmål. Det betyr at det vi gjør, skal bidra til en god balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold, god selskapsstyring og økonomi. 

Langsiktig vekst for sparepengene

Et godt alternativ til banksparing

Sparing i fond gir mulighet for høyere avkastning enn banksparing, og er et godt alternativ for deg som tenker langsiktig, for eksempel sparing til pensjon.

Sparer du i fond, kan du velge blant flere profiler med ulik risiko og forventet avkastning. Velger du en alderstilpasset profil, så gjør vi forvaltningen for deg. Sparing i fond gir mulighet for høyere avkastning enn banksparing, og er et godt alternativ for deg som tenker langsiktig, for eksempel sparing til pensjon.

Tilpasset risiko

Alderstilpasset pensjonsprofil tilpasser aksje- og rentefondsandelen til alderen din. Til og med fylte 45 år, plasserer vi alle sparepengene dine i aksjefond. Etter hvert som du blir eldre, justerer vi gradvis ned aksjeandelen – og risikoen.

Med alderstilpasset pensjonsprofil velger du profil kun én gang, så gjør vi resten. Du kan når som helst endre fondsvalg (bytte til en annen profil) hvis du ønsker det.

Hvorfor trappe ned?

Hvorfor er det lurt å redusere aksjeandelen? Det har å gjøre med risikoen som er knyttet til investering i verdipapirfond som aksjefond, rentefond og kombinasjoner av slike. Det er større risiko for verdifall i aksjemarkedet enn i rentemarkedet, men samtidig er muligheten for gevinst større.

Unge mennesker, som har mange år igjen til pensjonsalder, har god tid til å ta igjen eventuelle verdifall. Derfor er det alminnelig enighet om at unge bør velge høy aksjeandel – og tilsvarende enighet om at risikoen for verdifall bør reduseres når det nærmer seg tid for å få pengene utbetalt.