Hopp til innhold

IPA

IPA er en spareform der pengene dine er bundet frem til pensjonsalder. Ordningen hadde skattefordeler for innbetalinger frem til 2006, men er nå erstattet av Individuell pensjonssparing (IPS).

Dine fordeler hos oss

Med pensjonssparing hos oss kan du

 • velge en ferdig pensjonsprofil
 • sette sammen fond selv
 • logge inn, følge verdiutviklingen og endre fondsvalg
 • få råd og oppfølging fra våre autoriserte finansielle rådgivere

Fondsvalg og verdiutvikling

Du bestemmer selv hvordan du vil plassere sparepengene dine. Hos oss kan du velge blant våre ferdige pensjonsprofiler, eller velge fond selv.

Uansett hva du velger kan du alltid logge inn for å se verdiutviklingen på pensjonsavtalen.

Ferdige pensjonsprofiler

Pensjonsprofilene våre er ferdige fondspakker som vi forvalter for deg. På denne måten får du alltid gleden av våre eksperters anbefalinger – uten at du trenger å foreta deg noe. Velg hvor stor aksjeandel du vil ha, så gjør vi resten.

Les mer om pensjonsprofilene våre

Din egen fondsportefølje

Hvis du velger fond selv, får du tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale fond. Fondene er til enhver tid kvalitetssikret av våre eksperter.

Se fondsoversikten

Kostnader

Det er to ulike kostnader på IPA:

Administrasjonskostnad

Du betaler en årlig administrasjonskostnad på 0,75 % av saldoen. Denne trekkes månedlig.

Forvaltningskostnad

Om du velger en av pensjonsprofilene våre er forvaltningskostnaden 0,89 % av saldoen.

Forvaltningskostnaden i enkeltfond varierer fra 0,18 til 2,50 % av saldoen.

Kontoutskrift

Bevegelser inn og ut av IPA-avtalen din blir spesifisert i en kontoutskrift som du får innen 1. april hvert år.

Utbetaling

Utbetaling skjer

 • når du blir pensjonist (tidligst fra fylte 64 år)
 • månedlig
 • over minimum 10 år

Utbetaling ved dødsfall

Ved dødsfall går pengene til den eller de som er begunstiget. Du kan begunstige:

 • ektefelle eller samboer
 • livsarvinger

Du kan endre begunstigelse når som helst i avtaletiden. Hvis du ikke har oppnevnt begunstiget blir sparepengene fordelt til andre kunder med tilsvarende pensjonsavtale hos oss.

Spørsmål og svar om IPA

Når får jeg utbetalt IPA?

Den totale saldoen på avtalen blir utbetalt:

 • når du blir pensjonist, men tidligst fra fylte 64 år
 • månedlig
 • over minimum 10 år
Hva er IPA?

IPA er en lukket pensjonsavtale der pengene er bundet frem til pensjonsalder.

IPA hadde skattefordeler frem til 12. mai 2006, og er erstattet av Individuell Pensjonssparing (IPS).