Hvorfor utbetales kundeutbytte?

Kundeutbytte er en fordel man oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige – det eneste forsikringsselskapet i Norge der overskuddet deles med kundene.

Kundeutbytte formidles gjennom Gjensidigestiftelsen, vår største eier.

Default

Deling av risiko og eierskap

Gjensidige har lang tradisjon for deling av risiko og eierskap: Vi er bygget på ordningen med bygde­brannkasser, der lokalsamfunn delte risiko gjennom innskudd i en felles brannkasse.

Overskuddet har gjennom historien vært delt med kundene gjennom  samfunnsnyttige formål innen skadeforebygging.

I Gjensidige deler kundene fremdeles både risiko og eierskap, og for noen år siden kom vi frem til at kundene skulle få en direkte andel av overskuddet.

Din del av Gjensidige

Som skadeforsikringskunde hos Gjensidige i Norge er du  automatisk medlem av Gjensidigestiftelsen.

Gjensidigestiftelsen er vår største eier, med over 60 % av aksjene. Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra. Dette overskuddet gir stiftelsen videre til deg – i form av kundeutbytte.

Viser kalkulatoren et annet beløp enn det du fikk utbetalt?

Det er noen forhold som gjør at kalkulatoren kan vise et annet beløp enn hva du faktisk får i kundeutbytte.

Ditt kundeutbytte regnes ut fra hvor mye du betalte for forsikringer det kalenderåret Gjensidige betaler utbytte for, og ikke ut fra årspremien. Hvis forsikringsprisen din endrer seg i løpet av året, for eksempel ved hovedforfall eller hvis du har kjøpte eller solgte forsikringer, vil årspremien være noe annet enn hva du betalte for forsikringer i perioden fra 1. januar til 31. desember det kalenderåret utbyttet betales for.

I tillegg går kundeutbytte for de enkelte forsikringene til den som er forsikringstaker i juridisk forstand. Det betyr at for de kollektive forsikringene (som for eksempel spesialpriset innboforsikring, gruppeliv og familieulykkesforsikring), er det organisasjonen som er forsikringstaker. Dermed skal i utgangspunktet organisasjonen få utbyttet for disse forsikringene.

Les mer om kriterier for å få kundeutbytte.

Hvorfor bare skadeforsikringskunder?

Kundeutbytte fordeles på Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Dette er fordi det gjennom historien har vært disse kundene som har eid selskapet.

Annen virksomhet – som bank, pensjon og sparing – har vært datterselskap av skadeforsikringsselskapet. Deres kunder har altså ikke hatt eierinteresser.

Gir til gode formål

Gjensidigestiftelsen er mer enn en finansiell aktør – den er også en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål.

Hvert år deler stiftelsen ut omtrent 200 millioner kroner til prosjekter med fokus på trygghet og helse.

Alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler kan søke om midler.