Hvorfor utbetales kundeutbytte?

Kundeutbytte er en fordel man oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige – det eneste forsikringsselskapet i Norge der overskuddet deles med kundene.

Kundeutbytte formidles gjennom Gjensidigestiftelsen, vår største eier.

Default

Spørsmål og svar om kundeutbytte for bedriftskunder

I 2021 fikk dere utbetalt 13 % av det dere betalte for skadeforsikringer i 2020.

Se informasjon for privat- og landbrukskunder her

 • Kundeutbytte utbetales til skadeforsikringskunder i Gjensidige i form av overskuddsdeling. 

  Når vi gjør det bra, betaler vi aksjeutbytte til dem som eier aksjer hos oss. Gjensidigestiftelsen er vår største eier, med 62 % av aksjene. Stiftelsen får derfor 62 % av aksjeutbyttet når Gjensidige går med overskudd. Dette aksjeutbyttet gir Gjensidigestiftelsen videre til Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge, som kundeutbytte. Dette er helt uavhengig av prisene våre og er ikke en rabatt.

  Størrelsen på kundeutbyttet du får utbetalt er avhengig av hvor mye du betalte for skadeforsikringer i året som gikk. Beløpet varierer fra år til år, og i år er kundeutbyttet på 13 %. Vil du vite mer, kan du se under "Beregning av beløp for kundeutbytte".

 • Utbetaling og tid

 • Det er Gjensidigestiftelsen, vår største aksjeeier, som betaler ut og hvert år beslutter om det skal utbetales kundeutbytte. Utbetalingen av kundeutbytte starter i etterkant av at Gjensidigestiftelsen har avholdt sin årlige generalforsamling, som vanligvis finner sted i mai.

  I 2021 utbetales kundeutbytte fra den 19. mai frem til kundeutbytte stenger den 15. november.

 • Utbetalingstid avhenger av hvorvidt du har registrert konto for kundeutbytte tidligere år. Alle som fikk kundeutbytte i fjor tilbys pengene automatisk overført til samme konto den 21. juni, med mindre dere har skiftet bank eller har avsluttet konto.

  Ønsker du å endre kontonummer eller å fremskynde utbetalingen, kan du gjøre dette ved å logge deg inn på bedriften fra utbetalingen starter den 19. mai. Da får du pengene på kontoen allerede innen en uke.

  Har du ikke tilgang til å logge inn, kan du bestille dette her. Du får beskjed på e-post når tilgangen er i orden. Da kan du logge deg inn for å registrere og bekrefte kontonummeret, og pengene kommer inn på konto i løpet av en uke.

 • Ja, du må sørge for å registrere et gyldig kontonummer innen kundeutbytteperioden avsluttes den 15. november. 

  Beløp som ikke blir hevet innen fristen går til Gjensidigestiftelsens gaveformål.

 • Nei, det kan ikke trekkes fra.

  Som kunde i Gjensidige er du også medeier i selskapet, gjennom Gjensidigestiftelsen. De eier hele 62 % av aksjene i Gjensidige. I stedet for å beholde aksjeutbyttet sitt selv, velger de å gi det videre til skadeforsikrings­kundene våre i Norge. Det er dette vi kaller kundeutbytte. Skillet mellom kundeforholdet (Gjensidige Forsikring ASA) og eierforholdet (Gjensidigestiftelsen) gjør at utbyttebeløpet ikke kan gis som rabatt.

  Regnskapsmessig kan ikke kundeutbytte betraktes som en regulering av forsikringspremien. Beløpet er skattepliktig, og må skilles fra kostnaden ved forsikringene du har hos oss.

 • Ja, beløp under 150 kroner utbetales ikke blant annet av hensyn til kostnader forbundet med utbetalingen. Det er generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen som har vedtatt dette.

 • Logger du inn, kan du laste ned bilag for kundeutbytte. Dette finner du i postkassen eller på kundeutbyttesiden din innlogget. Bilaget blir tilgjengelig etter du har fått utbetalt beløpet.

 • Innlogging

 • Som kunde hos oss kan dere logge inn på gjensidige.no og få oversikt over bedriftens forsikringer og avtaler, gjøre enkle endringer, melde og følge opp skadesaker. Her kan dere også oppgi, bekrefte eller endre kontonummer i forbindelse med kundeutbytte.

 • Det kan skje at det er så stor pågang på nettsidene våre at påloggingen stopper opp. Prøv igjen senere eller ringe oss på 915 03100 så vil vi hjelpe.

 • Kriterier for å få kundeutbytte

 • Alle skadeforsikringskunder som

  • har opptjent premie i kalenderåret som Gjensidige utbetaler utbytte for
  • er kunde i Gjensidige Forsikring når Gjensidige­stiftelsen vedtar at det skal utbetales kundeutbytte (som regel gjennom at det avholdes generalforsamling)
  • er forsikringstaker i juridisk forstand

  Noen unntak:

  • Beløp under 150 kroner utbetales ikke – dette av hensyn til blant annet kostnader forbundet med utbetalingen.
  • Engasjement hos datterselskapet Gjensidige Pensjonsforsikring teller ikke som grunnlag for utbetaling.
  • Kunder i to av Brannkassene (Varig Oppdal-Rennebu Gjensidige GFS og Varig Forsikring Nord-Odal) mottar ikke kundeutbytte for brann- og/eller naturforsikringer, men vil få kundeutbytte for forsikring av bil, båt, reise, osv.
  • Spesialavtaler som fronting, pooling og captives gir heller ikke grunnlag for kundeutbytte.

  De samme reglene gjelder for kunder i de selvstendige Brannkassene.

 • Nei. Kundeutbytte er en overskuddsdeling. Eventuelle skader påvirker ikke deres andel av kundeutbyttet.

 • Dersom Gjensidige Forsikring utbetaler aksjeutbytte, må Gjensidigestiftelsen som majoritetseier, vedta om deres andel skal komme skadeforsikringskundene i Gjensidige til gode i form av kundeutbytte. Siden den unike tilleggsfordelen ble innført i 2008 har det blitt utbetalt kundeutbytte i elleve av tolv år. Ut i fra dette kan man trygt si at det er stor sannsynlighet for å få utbetalt kundeutbytte årlig. Størrelsen på kundeutbyttet baseres på forrige års resultat og beslutninger tatt av styrende organer.

 • Beregning av beløp for kundeutbytte

 • Kundeutbytte blir beregnet ut i fra det vi kaller for opptjent premie.

  De fleste har ikke noe forhold til opptjent premie, men forholder seg til årspremie slik det står i forsikringsbeviset. Forskjellen mellom opptjent premie og årspremie kommer der du har hatt endringer i forsikringene dine i løpet av året.

  Opptjent premie reflekterer den risiko Gjensidige har hatt i perioden. Det er opptjent premie fra 1. januar til og med 31. desember som blir tatt med i grunnlaget for beregningen. Ved forfallet i løpet av året endrer normalt premien seg noe, og beregningene tar hensyn til denne endringen. Det vil si at premien fra 1. januar til forfallstidspunktet gir «første» del av grunnlaget, og premien fra forfallstidspunktet til 31. desember gir «andre» del av grunnlaget. Summen er det totale grunnlaget.

  Eventuelle terminforfall/månedlige trekk påvirker ikke beregningene. Nye kunder får beregnet opptjent premie fra den datoen forsikringen begynte å gjelde.

  Eksempel
  La oss si at du betaler forsikringen på forskudd for inntil 1 år. Betaler du fra 1. april, vil ni tolvdeler (9/12) være opptjent premie. Betaler du forsikringen fra 1. juli vil seks tolvdeler (6/12) være opptjent premie.

  Opptjent premie er altså den delen av prisen på forsikringen som har hatt virkning og gitt Gjensidige risiko for skader i det året som har gått.

 • Nei, våre priser fastsettes i skarp konkurranse med andre forsikringsselskaper. Prisene er helt uavhengige av kundeutbytte. Kundeutbytte er ikke en rabatt, men en tilleggsfordel på grunn av den unike eiermodellen vi har.

 • Skatt

 • Kundeutbytte er skattepliktig med 22 %. Utdelingen er å regne som skattepliktig inntekt etter regelen om utdeling fra stiftelser, jf. skatteloven § 5-42 bokstav c. Beløpet føres i skattemeldingen under post 3.1.14.

  Har du spørsmål om beskatning av bedriften, virksomheten eller organisasjonen din, må dette rettes til Skatteetaten. Gå til skatteetaten.no

  Det er Skatteetaten som sitter på svarene når det kommer til vurdering av hvorvidt virksomheten er skattepliktig.

  Fritaksmodellen 
  Aksjeselskaper vil dessverre ikke kunne benytte fritaksmetoden for å unngå beskatning av kundeutbytte. Selv om det opprinnelig er et aksjeutbytte gjør mellomleddet – Gjensidigestiftelsen – at utdelingen havner innunder regelen om utdeling fra stiftelser og dermed er skattepliktig med 22 %.

  Innrapportering til Skatteetaten
  Ved utdelinger etter skatteloven § 5-42 bokstav c, har den som utbetaler beløpet ingen rettslig plikt til å innrapportere beløpet til skattemyndighetene. 

  For bedrifter med organisasjonsnummer innrapporterer vi utbetalte beløp direkte til skattemyndighetene.

  For kunder som ikke har organisasjonsnummer har vi ikke mulighet til en slik felles innrapportering. De får i stedet tilsendt en årsoppgave på nyåret med oversikt over utbetalt kundeutbytte, og det er virksomhetens eget ansvar å følge opp at beløpet blir innrapportert og beskattet dersom de er skattepliktige. Ingen kontaktpersoner i slike virksomheter vil bli skattlagt.

 • Gjensidige – eierskap, aksjer og utbytte

 • Ja. Som kunde får dere kundeutbytte som følge av kundeforholdet i Gjensidige Forsikring. Aksjonærutbytte utbetales til de som har kjøpt aksjer i Gjensidige Forsikring.

 • Som kunde i Gjensidige er du ikke bare kunde i et forsikringsselskap, men i tillegg en del av et stort fellesskap som bidrar til å gjøre Norge tryggere, sunnere og mer aktivt. Dette fellesskapet er samlet i Gjensidigestiftelsen, som er største eier av Gjensidige Forsikring med over 60 % av aksjene.

  Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra. Dette overskuddet gir stiftelsen videre til kundene i form av kundeutbytte – fordi det er de som utgjør stiftelsen.

  I tillegg har stiftelsen egne midler som deles ut til lag og foreninger over hele landet, for å sikre at flest mulig skal leve friske liv. Det er de tillitsvalgte som bestemmer hvem som skal motta støtte, og disse velges blant kundene i Gjensidige. Per i dag er det mellom fem og åtte tillitsvalgte i hvert fylke. 

  Gjennom å være kunde i Gjensidige er du altså en del av Gjensidigestiftelsen.

  Du kan lese mer om Gjensidigestiftelsen her.

 • Klage i forbindelse med kundeutbytte

 • Send en klage til oss og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

  Skriv til oss

Din del av Gjensidige

Gjensidigestiftelsen er vår største eier, med over 60 % av aksjene. Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra. Dette overskuddet gir stiftelsen videre til deg – i form av kundeutbytte.

Hvorfor bare skadeforsikringskunder?

Kundeutbytte fordeles på Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Dette er fordi det gjennom historien har vært disse kundene som har eid selskapet.

Annen virksomhet – som bank, pensjon og sparing – har vært datterselskap av skadeforsikringsselskapet. Deres kunder har altså ikke hatt eierinteresser.

Gir til gode formål

Gjensidigestiftelsen er mer enn en finansiell aktør – den er også en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål.

Hvert år deler stiftelsen ut omtrent 200 millioner kroner til prosjekter med fokus på trygghet og helse.

Alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler kan søke om midler.