Norges Bondelag og Gjensidige

Over 60 år med godt samarbeid

Vi samarbeider med Norges Bondelag for å sikre deg som er medlem gode rabatter og fordeler. Sammen kombinerer vi erfaring og ekspertise slik at du best mulig kan sikre deg, dine og alt som er ditt.

Gjensidige har mer enn 200 års erfaring med forsikring av landbruket. I fremtiden skal vi gi nye generasjoner tryggheten de trenger for å kunne overta og forvalte gården videre.

Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond

For å bidra til et levedyktig og fremtidsrettet landbruk, har vi sammen med Norges Bondelag etablert et bærekraftfond.

Gjennom fondet deler vi ut opptil 10 millioner kroner i året til skadeforebyggende tiltak.