Norges Bondelag og Gjensidige

Over 60 år med godt samarbeid fortsetter

Vi har blitt enige med Norges Bondelag om en fornyet avtale som sikrer deg som er medlem gode rabatter også i årene fremover. Vi er stolte av å kunne fortsette det gode samarbeidet. Sammen kombinerer vi erfaring og ekspertise slik at du best mulig kan sikre deg, dine og alt som er ditt. 

Fra hovedfordall 1. april 2020 får du som er medlem i Norges Bondelag enda flere fordeler hos Gjensidige. Rabatter og fordeler oppdateres på nettsidene våre nærmere ikrafttredelse. 

Gjensidige har mer enn 200 års erfaring med forsikring av landbruket. I fremtiden skal vi gi nye generasjoner tryggheten de trenger for å kunne overta og forvalte gården videre.

Fordeler for deg som medlem i Bondelaget

Som bondelagsmedlem får du gode rabatter på privatforsikringer, driftsforsikringer og pensjon hos oss.