Få støtte til viktige grep på gården din

Gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond vil vi gi støtte til tiltak du kan gjennomføre på gården din. Slik kan vi sammen bidra til et levedyktig og fremtidsrettet landbruk.

Default

Viktige grep – langsiktige gevinster

Det er mange tiltak på en gård som kan være skadeforebyggende. Sammen med Norges Bondelag har vi valgt ut prioriterte tiltak som du kan få støtte til å gjennomføre på gården din.

De individuelle tiltakene er forhåndsdefinerte og fastsettes av fondsstyret årlig.

 • Disse tiltakene kan du søke om midler til:

 • Er du sikker på at utringer­funksjonen i brannalarm­systemet på gården din fungerer som det skal? Det kan være av stor verdi for deg, gården og dyrene dine at brannalarmsystemet oppgraderes til 4G-nettet.

  • Oppgraderer du brannalarmanlegget på gården din med en GSM med 4G-utringer som er montert av en installatør, kan du søke om et tilskudd på 2 500 kroner.
 • Å ta vare på dyr er en viktig og krevende jobb. Vi ønsker å bidra til at det blir enklere for deg som bonde å heve kompetansen din innen dyrevelferd, dyrehelse og smittevern.

  • Gjennomfører du et kurs innen dyrevelferd eller dyrehelse som vi har forhåndsgodkjent, kan du søke om et tilskudd på 2 000 kroner (1 000 kroner for digitalt kurs).

  Kurset må være i regi av en av følgende tilbydere vi har godkjent: TINE, Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund med tilsluttede slakterier, Animalia, Norsvin, Norsk Sau og Geir, Norsk Hjorteavlsforening eller Norsk Landbruksrådgivning. Kurset må være relatert til kompetansebehov identifisert i dyrevelferdsprogrammene eller offentlige kompetansekrav til dyrehelse og smittevern

  Ta kontakt direkte med den aktuelle tilbyderen for å avtale kurs.

 • Nå kan du søke om støtte til miljøberikelser for dyrene på gården din. Det innebærer at du kan søke om støtte til tiltak du har gjort for dyrene dine, og kan dokumentere kjøpene. Det må være en investering, og ikke forbruksmateriell, men tiltak av varig karakter.

  Størrelsen på støtten avhenger av din investering: 

  • Har du investert over 10.000 kroner, får du 5000 kroner i støtte for din dokumenterte utgift.
  • Har du investert 5000 til 10.000 kroner, får du refundert din dokumenterte utgift, men maksimalt opptil 2000 kroner
  • Har du investert 2000 til 5000 kroner, får du refundert din dokumenterte utgift, men maksimalt opptil 1000 kroner
  • Vær oppmerksom på at du må bruke minst 2000 kroner for å utløse den minste støtten på 500 kroner 

  Under følger noen eksempler på hva du kan søke på, fordelt på produksjon:

  • Kyr: kløbørste/kubørste, mykt liggeunderlag
  • Verpehøner: vagler, plattformer, dark brooders, ekstra tilgang på vann
  • Svin: høy og halm i halmhekk
  • Geit: kløbørste

  Dersom du har flere dyreproduksjoner, kan du søke om støtte til flere tiltak på gården, men kun en gang i året per dyreproduksjon. 

 • Plast er et viktig materiale for landbruket, men også en kilde til forurensing. Norges Bondelag og Gjensidige ønsker at mest mulig landbruksplast skal gjenvinnes. Derfor er det innført ny støtteordning til innkjøp av plastpresse.

  Dersom vi skal nå målet om å redusere bruk av fossil plast i landbruket og samle den inn, er plastpresse, eller en komprimator på gården et steg i riktig retning. 

  • Kjøper du en plastpresse kan du søke om tilskudd på 7000 kroner, uavhengig av hva slags type du velger å kjøpe Kjøpet må dokumenteres med kvittering av ditt kjøp, og lastes opp sammen med søknaden. 

Slik søker du

Har du gjennomført et eller flere av tiltakene vi har definert, kan du sende inn søknadsskjemaet på Min Side på bondelaget.no for å motta støtte. 

Du kan søke dersom du

 • har gjennomført et av tiltakene i løpet av de tre siste månedene før du søker.
 • har kvittering du kan vise til når du søker.
 • er medlem i Norges Bondelag og er kunde i Gjensidige Forsikring.

Er du ikke medlem av Norges Bondelag enda? Bli medlem her

Slik mottar du pengene

Søknadsskjemaene har løpende behandling og midlene deles ut etter førstemann til mølla-prinsippet. Etter at du har sendt inn søknaden, vil du motta pengene innen 14 dager. 

Gå til søknad

Har du spørsmål? Ta kontakt på barekraftfondet@bondelaget.no.

Søknad sendes etter tiltaket er gjennomført og senest tre måneder etter gjennomføring.