Fordeler for deg som er medlem av Norges Bondelag

Vi er stolte av å kunne fortsette det gode samarbeidet med Norges Bondelag. Målet vårt er at nye generasjoner av bønder og medlemmer av Norges Bondelag skal ha den tryggheten de trenger for å kunne overta og forvalte gården videre.

Dette bidrar vi til gjennom gode rabatter, markedets beste vilkår på landbruksforsikringer og satsing på skadeforebyggende arbeid i landbruksnæringen.

Default

Medlemsfordelene dine

Rabattene under gjelder fra 1. april 2020.

Som medlem av Norges Bondelag får du gode rabatter på forsikringer hos oss.

20 - 40 % rabatt på landbruksforsikringer:

 • 40 % rabatt på driftsforsikringer hvis du også har privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige, og har gjennomført definerte skadeforebyggende grep (Trygg Bonde)
 • 27 % rabatt på driftsforsikringer hvis du også har privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige
 • 24 % rabatt på driftsforsikringer hvis du har minst 3 forsikringer i Gjensidige
 • 20 % rabatt på driftsforsikringer for alle som ikke faller inn i kategoriene nevnt over

20 - 27 % rabatt på forsikringer for tilleggsnæringer: 

 • 27 % rabatt på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården hvis du også har driftsforsikring og privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige
 • 24 % rabatt på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården hvis du har minst 3 forsikringer i Gjensidige
 • 20 % rabatt på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården for alle som ikke faller inn i kategoriene nevnt over

20 - 36 % rabatt på private forsikringer:

 • 20 % på alle private forsikringer

I tillegg får du ekstra god rabatt på disse forsikringene:

 • 36 % på privat bilforsikring (gjelder medlemmer opptil 30 år)
 • 28 % på innboforsikring
 • 28 % på reiseforsikring
Du får de nye rabattene og fordelene når forsikringene dine fornyes etter den 1. april 2020.

Pensjonsfordeler

Som medlem av Norges Bondelag får du gode fordeler på pensjon. Se hvilke pensjonsfordeler du får

Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond

Sammen med Norges Bondelag etablerer vi et bærekraftfond for å bidra til et levedyktig og fremtidsrettet landbruk.

Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond skal hjelpe deg som bonde å gjennomføre skadeforebyggende tiltak som bidrar til å gjøre gårdsdriften din mer bærekraftig. Dette kan være tiltak som bidrar til å

 • redusere brannskader
 • redusere skadeomfang av styrtregn og flom
 • redusere klimabelastningen
 • bedre dyrevelferden

Noen av grepene landbruket bør gjøre, lønner seg ikke nødvendigvis for den enkelte bonde på kort sikt, men lønner seg på lang sikt. Vi ønsker å bidra slik at det blir lettere for deg å utføre tiltak.

Sammen kan vi bidra til tiltak som i sum spiller en rolle for miljø, klima, dyrevelferd og forebygging av skader i landbruksnæringen.

Deler ut 10 millioner kroner

Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfondet deler ut inntil 10 millioner kroner i året.

Er du medlem av Norges Bondelag og kunde i Gjensidige Forsikring, kan du søke om tilskudd til tiltak.

Midlene kan brukes på to ulike måter:

 • tilskudd til tiltak på den enkelt gård
 • tilskudd til kollektive tiltak som kan komme hele næringen til gode
Default
Gjensidige har mer enn 200 års erfaring med forsikring av landbruket

Fortsatt fokus på forebygging av brann

Skadeforebygging har stått sentralt i samarbeidet mellom Norges Bondelag og Gjensidige i mange år, og sammen har vi gjort en stor innsats for å få ned brannene i landbruket. Samtidig som vi utvider vårt skadeforebyggende arbeid gjennom etablering av bærekraftfondet, fortsetter vi innsatsen innen brannforebyggende arbeid, og vårt felles engasjement i Landbrukets  Brannvernkomité.

Slik sikrer du gården din

El-kontroll, brannalarm og risikosjekk

Undersøkelser fra AgriAnalyse viser at to av tre branntilløp i landbruksbygg oppstår i elektrisk anlegg.

Hvordan kan jeg unngå ulykker og skader på gården min?

Norges Bondelag har, med støtte fra Gjensidigestiftelsen, laget nettsiden «Tryggere sammen». Hensikten er å motivere medlemmene i lokallagene til å arrangere samlinger og diskutere mulige ulykker og katastrofer som kan ramme bonden, gården, landbruket eller lokalsamfunnet – og hvordan vi kan møte disse utfordringene.

Gå til tryggeresammen.no for mer informasjon og tips om hvordan du kan arrangere samlinger