Fordeler for deg som er medlem av Norges Bondelag

Sammen med Norges Bondelag jobber vi for at nye generasjoner av bønder og medlemmer av Norges Bondelag skal ha den tryggheten de trenger for å kunne overta og forvalte gården videre.

Dette bidrar vi til gjennom gode rabatter, markedets beste vilkår på landbruksforsikringer og satsing på skadeforebyggende arbeid i landbruksnæringen.

Kontakt oss for tilbud

Default

Medlemsfordelene dine

Som medlem av Norges Bondelag får du gode rabatter på forsikringer hos oss.

  • 40 % rabatt på driftsforsikringer hvis du også har privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige, og har gjennomført definerte skadeforebyggende grep (Trygg Bonde)
  • 27 % rabatt på driftsforsikringer hvis du også har privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige
  • 24 % rabatt på driftsforsikringer hvis du har minst 3 forsikringer i Gjensidige
  • 20 % rabatt på driftsforsikringer for alle som ikke faller inn i kategoriene nevnt over

  Se alle landbruksforsikringene våre.

  • 27 % rabatt på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården hvis du også har driftsforsikring og privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige
  • 24 % rabatt på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården hvis du har minst 3 forsikringer i Gjensidige
  • 20 % rabatt på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården for alle som ikke faller inn i kategoriene nevnt over
  • 20 % på alle private skadeforsikringer
  • Innbo Pluss – Du har nå også mulighet til å kjøpe en utvidet mobildekning for hele familien til fastpris. Utvidelsen er knyttet til innboforsikringen din

  I tillegg får du ekstra god rabatt på disse forsikringene:

  • 36 % på privat bilforsikring (gjelder medlemmer opptil 30 år)
  • 28 % på innboforsikring
  • 28 % på reiseforsikring

Norges Bondelags Cyberforsikring

En cyberforsikring er en forsikring mot følgene av datakriminalitet. Med Norges Bondelags Cyberforsikring er dere sikret IT-bistand og hjelp til å begrense skadevirkningene av et dataangrep.

Les mer om forsikringen her

Pensjonsfordeler

Som medlem av Norges Bondelag får du gode fordeler på pensjon. Se hvilke pensjonsfordeler du får

Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond

Nå kan du søke om støtte fra det nye bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige. 10 millioner kroner skal deles ut årlig.

Gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond ønsker vi å hjelpe deg som bonde å gjennomføre skadeforebyggende tiltak som gjør landbruket og norsk matproduksjon mer bærekraftig. 

Dette kan være tiltak som bidrar til å

 • redusere risikoen for brann
 • redusere skadeomfang av styrtregn og flom
 • redusere klimabelastningen
 • bedre dyrevelferden

Du vil kunne søke om midler til to typer tiltak:

Hvordan kan jeg unngå ulykker og skader på gården min?

Norges Bondelag har, med støtte fra Gjensidigestiftelsen, laget nettsiden «Tryggere sammen». Hensikten er å motivere medlemmene i lokallagene til å arrangere samlinger og diskutere mulige ulykker og katastrofer som kan ramme bonden, gården, landbruket eller lokalsamfunnet – og hvordan vi kan møte disse utfordringene.

Gå til tryggeresammen.no for mer informasjon og tips om hvordan du kan arrangere samlinger

Slik sikrer du gården din

El-kontroll, brannalarm og trygghetssjekk

Undersøkelser fra AgriAnalyse viser at to av tre branntilløp i landbruksbygg oppstår i elektrisk anlegg.