Navigasjon, søk og logg inn

f1e6b2

Fordeler for deg som er medlem av Norges Bondelag

Som medlem av Norges Bondelag får du ekstra god pris på forsikringer hos Gjensidige. 

Hvor mye sparer du på å ha forsikringene dine hos Gjensidige?

Som medlem av Norges Bondelag får du 16 prosent rabatt fra første forsikring, uansett type, og tilleggsrabatt når du kjøper flere. Rabattene gjelder fra første hovedforfall.

Hvor mye sparer du på å ha forsikringene dine hos Gjensidige?
Antall forsikringerRabatt

Hovedmedlem med 1–2 forsikringer
(uavhengig av type forsikring)

16 %

Hovedmedlem med flere enn 2 forsikringer

20 % på privatforsikringer

Hovedmedlem med bil- og hus-/hytteforsikring i tillegg til én eller flere næringsforsikringer

20 % på privatforsikringer
20 % + 9 % på næringsforsikringer

Hovedmedlem med bil- og hus-/hytteforsikring i tillegg til én eller flere næringsforsikringer, og som oppnår "grønn" score i risikosjekken (RM).

20 % på privatforsikringer
20 % + 25 % på næringsforsikringer

Hvordan beregner vi rabattene? 
Vi trekker fra én rabatt av gangen; først rabatten på 20 %, så de neste rabattene (på hhv. 5–25 %) fra det nye grunnlaget. Rabattene gjelder for Norges Bondelag-avtalen og kan ikke kombineres med eventuelle andre avtaler eller fordelsprogrammer hos oss.

 

Bilforsikring for ungdom

Er du mellom 16 og 30 år, får du ekstra rabatt på bilforsikringen vår gjennom Ungdomspakken

Livsforsikring

Du som er medlem av Norges Bondelag kan forsikre liv til spesialpris med en egen livssforsikring. I tillegg til denne gruppelivsforsikringen, kan du kjøpe andre helse- og livsforsikringer til en gunstig pris.

Forsikringen gir utbetaling enten dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke og kan gi økonomisk bidrag til de etterlatte ved dødsfall for nedbetaling av gjeld, omstillingskapital eller lignende.

Forsikringssummen kan være 10 G eller dobles til 20 G.
(G er folketrygdens grunnbeløp, pr. 01.05.2017 utgjør 1 G kr 93 634).

Forsikringssummen reduseres etter fylte 50 år:

Livsforsikring
Forsikredes alder*Forsikringssum**Forsikredes alder*Forsikringssum**
T.o.m. 50 år10,0 G56 år7,20 G
51 år9,60 G57 år6,70 G
52 år9,10 G58 år6,20 G
53 år8,60 G59 år5,70 G
54 år8,10 G60-67 år5,20 G
55 år7,60 G  

*Alder som forsikrede fyller eller ville fylt i forsikringsåret.
** Forsikringssum enkel dekning. Dobbelt dekning gir dobbelt sum.

Pris

Forsikredes alder*Pris medlem**Pris medforsikret*
T.o.m. 35 årKr 225Kr 159
36 - 40 årKr 379Kr 279
41 - 45 årKr 618Kr 470
46 - 50 årKr 1 051Kr 816
51 - 55 årKr 1 441Kr 1 142
56 - 60 årKr 1 762Kr 1 380
61 - 67 årKr 2 761Kr 2 161

* Alder som forsikrede fyller i forsikringsåret (1.10.2012 – 30.9.2013).
** Premie for enkel dekning. Dobbel dekning gir dobbelt pris.

Forsikringene dekker:

  • Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Utbetalingsbeløpet er avhengig av invaliditetsgraden.
  • Behandlingsutgifter med inntil kr 50.000 for å dekke nødvendige utgifter til behandling av skader som skyldes en ulykke.

Ullykkesforsikring for barn og voksne

Med ulykkesforsikring er du forberedt om uhell skulle skje. Du får betydelige medlemsfordeler både på Norges Bondelags Ulykkesforsikring for barn og Norges Bondelags Ulykkesforsikring for voksne. 

Ulykkesforsikring for barn

ForsikringssumPris ved 20 % rabattPris ved 16 % rabatt
2 809 020 (30 G)Kr 482Kr 507
5 618 040 (60 G)Kr 927Kr 974

Ved forsikret barns død som følge av ulykke utbetales 0,5 G.

Ulykkesforsikringen for barn må kjøpes før barnet fyller 20 år, men kan vare til barnet fyller 26 år.

Ulykkesforsikring for voksne

ForsikringssumPris ved 20 % rabattPris ved 16 % rabatt
1 872 680 (20 G)Kr 849Kr 891
3 745 360 (40 G)Kr 1 685Kr 1 769

Medisinsk invaliditet under 5 % dekkes ikke.

Andre helse- og livsforsikringer

Mens Alvorlig sykdom-forsikringen vår gir deg større økonomisk frihet i en vanskelig tid, sikrer behandlingsforsikringen vår at du kommer til behandling tidlig. Som medlem av Norges Bondelag får du god pris på begge. 

 

ForsikringRabatt
Alvorlig sykdom10 %
Behandlingsforsikring 

10 %

Uføreforsikringer

Barneforsikring

 -

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring bør være en aktuell forsikring for mange innen landbruket for å sikre seg at en får rask hjelp og behandling hvis uhell eller sykdom inntreffer. Det er viktigå kunne bli frisk raskt og å kunne komme raskt tilbake til aktiv drift av gården.

Det er til enhver tid rundt 200 000 nordmenn som står i helsekø. Mange av disse venter i lang tid på utredning eller medisinsk behandling. I tillegg til redusert livskvalitet kan et langt sykefravær gi store inntektstap. Med behandlingsforsikring slipper du eventuell sykehuskø og lengre fravær fra gårdsdrift eller annet arbeid i påvente av behandling.

Forsikringen kan kjøpes inntil fylte 65 år og gjelder fram til fylte 70 år. Du får 10 % rabatt og du slipper stykkostnaden.

Alvorlig sykdom

Alvorlig sykdom er en forsikring som gir utbetaling ved alvorlige sykdommer slik som hjerteinfarkt, kreft, hjerneslag, MS, blindhet, døvhet og flere andre alvorlige diagnoser.

Forsikringssummen (opptil 30 G) bestemmer du selv, og pengene kan du bruke til hva du vil. Utbetalingen kan for eksempel gi deg mulighet til å nedbetale gjeld, unne deg en ekstra ferie, rehabilitering, eller reorganisere livet ditt til en ny situasjon.

Forsikringen gir raskt oppgjør, normalt allerede 30 dager etter at diagnosen er stilt utbetales forsikringssummen. Forsikrede må være i live på dette tidspunktet. Forsikringen kan kjøpes inntil fylte 60 år og gjelder frem til 67 år. Du får 10 % rabatt som medlem av Norges Bondelag.