Fordeler for deg som er medlem av Norges Bondelag

Vi er stolte av å kunne fortsette det gode samarbeidet med Norges Bondelag. Målet vårt er at nye generasjoner av bønder og medlemmer av Norges Bondelag skal ha den tryggheten de trenger for å kunne overta og forvalte gården videre.

Dette bidrar vi til gjennom gode rabatter, markedets beste vilkår på landbruksforsikringer og satsing på skadeforebyggende arbeid i landbruksnæringen.

Default

Medlemsfordelene dine

Rabattene under gjelder fra 1. april 2020.

Som medlem av Norges Bondelag får du gode rabatter på forsikringer hos oss.

20 - 40 % rabatt på landbruksforsikringer:

 • 40 % rabatt på driftsforsikringer hvis du også har privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige, og har gjennomført definerte skadeforebyggende grep (Trygg Bonde)
 • 27 % rabatt på driftsforsikringer hvis du også har privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige
 • 24 % rabatt på driftsforsikringer hvis du har minst 3 forsikringer i Gjensidige
 • 20 % rabatt på driftsforsikringer for alle som ikke faller inn i kategoriene nevnt over

20 - 27 % rabatt på forsikringer for tilleggsnæringer: 

 • 27 % rabatt på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården hvis du også har driftsforsikring og privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige
 • 24 % rabatt på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården hvis du har minst 3 forsikringer i Gjensidige
 • 20 % rabatt på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården for alle som ikke faller inn i kategoriene nevnt over

20 - 36 % rabatt på private forsikringer:

 • 20 % på alle private forsikringer

I tillegg får du ekstra god rabatt på disse forsikringene:

 • 36 % på privat bilforsikring (gjelder medlemmer opptil 30 år)
 • 28 % på innboforsikring
 • 28 % på reiseforsikring
Du får de nye rabattene og fordelene når forsikringene dine fornyes etter den 1. april 2020.

Pensjonsfordeler

Som medlem av Norges Bondelag får du gode fordeler på pensjon. Se hvilke pensjonsfordeler du får

Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond

Nå kan du søke om støtte fra det nye bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige. 10 millioner kroner skal deles ut årlig.

Gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond ønsker vi å hjelpe deg som bonde å gjennomføre skadeforebyggende tiltak som gjør landbruket og norsk matproduksjon mer bærekraftig. 

Dette kan være tiltak som bidrar til å

 • redusere risikoen for brann
 • redusere skadeomfang av styrtregn og flom
 • redusere klimabelastningen
 • bedre dyrevelferden

Du vil kunne søke om midler til to typer tiltak:

Hvordan kan jeg unngå ulykker og skader på gården min?

Norges Bondelag har, med støtte fra Gjensidigestiftelsen, laget nettsiden «Tryggere sammen». Hensikten er å motivere medlemmene i lokallagene til å arrangere samlinger og diskutere mulige ulykker og katastrofer som kan ramme bonden, gården, landbruket eller lokalsamfunnet – og hvordan vi kan møte disse utfordringene.

Gå til tryggeresammen.no for mer informasjon og tips om hvordan du kan arrangere samlinger

Slik sikrer du gården din

El-kontroll, brannalarm og risikosjekk

Undersøkelser fra AgriAnalyse viser at to av tre branntilløp i landbruksbygg oppstår i elektrisk anlegg.