Eiendeler

Forsikringen dekker skade på eiendeler på gården. Dette kan være maskiner, inventar, løsøre og varer. Fastmontert produksjonsutstyr som husdyrinnredning, melkerobot og fôringsanlegg er eksempler på hva som kan dekkes.

Default

Eiendeler Pluss

Med Eiendeler Pluss tilbyr vi en forsikring som dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skader på eiendeler. I tillegg til å dekke skade etter brann, vann, tyveri og naturskade, dekker Pluss også annen ytre og indre påvirkning som rammer eiendeler.

Du kan utvide forsikringen til å dekke

  • ekstrautgifter for opprettholdelse av drift med valgfri forsikringssum
  • ran av penger og verdipapirer, og innhold i godkjent verdioppbevaringsenhet
  • bruddskader på glass og skilt
  • skade på  eiendeler under transport

Enkeltdekninger

Du kan kjøpe Brann eller Vann som enkeltstående dekninger dersom du ønsker det. Ønsker du derimot full dekning, er Eiendeler Pluss et godt valg.

Egenandel

Standard egenandel er 10 000 kroner. Du kan endre egenandelen og dermed få lavere eller høyere pris på forsikringen.

Sikkerhetsrabatter

Vi kan gi rabatt for sikkerhetstiltak både i forbindelse med brann-, vann- og tyverisikring. Aktuelle tiltak kan være sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, el-kontroll, innbruddsalarm-anlegg, vannstoppventil og lignende.

Sammen med deg som kunde gjennomgår vi en risikovurdering. Dette bidrar til at du får en korrekt pris.

Se alle landbruksforsikringene våre

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon du oppgir. Det gjør det enklere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.