Forsikring og pensjon som personalgode

Bedrifter som lykkes over tid er flinke til å ta vare på sine ansatte.

Med attraktive forsikringer og en god pensjonsordning kan bedriften tiltrekke seg de dyktigste kandidatene og beholde dem. 

Default

Forsikring som personalgode

Trygge og friske ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Det er mye å tjene på å tilby forsikringsordninger som gir de ansatte hjelp dersom noe skulle skje, og som gjør det enklere å komme raskt tilbake i jobb. Gode ordninger er også verdifullt for de ansattes familie.

Yrkesskade

I Norge er det lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for ansatte. Forsikringen dekker skader som regnes som yrkesskader og -sykdommer, og som påføres ansatte i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Les mer om vår yrkesskadeforsikring

Ulykke og sykdom

De fleste ulykker skjer utenom arbeidstiden, og relativt få sykdommer faller inn under yrkesskadeforsikringen. Derfor anbefaler vi at bedriften tilbyr de ansatte en utvidet forsikring, som gjør at de er sikret døgnet rundt – uansett hvor de befinner seg.

Les mer våre sykdoms- og ulykkesforsikringer

Gruppeliv – livsforsikring

For den etterlattes familie kan bortfallet av en inntekt gjøre det vanskelig å fortsette livet som før. Med en livsforsikring kan bedriften sikre ansattes familie og bidra til å trygge økonomien.

Les mer om vår livsforsikring

Forsikringen Alvorlig sykdom

Forsikringen sikrer dine ansatte mot økonomiske problemer hvis en alvorlig sykdom oppstår. Avtalen gir en engangserstatning som disponeres fritt av den forsikrede, for eksempel til dekning av privat behandling, ferie og rehabilitering eller økonomiske forpliktelser i sykdomsperioden.

Les mer om Alvorlig sykdom

Pensjon som personalgode

Pensjon er en av de viktigste godene for arbeidstakere når de selv rangerer personalgoder. Det gjør at mange bedrifter lager gode ordninger for å tiltrekke seg og beholde flinke medarbeidere. Vi kan hjelpe dere med å finne riktig løsning for bedriften.

Obligatorisk tjenestepensjon

I Norge er det lovpålagt å tilby de ansatte tjenestepensjon (les mer i lov om obligatorisk tjenestepensjon). Det innebærer at arbeidsgivere må sette av 2 % av de ansattes bruttolønn hver måned til pensjonssparing.

Utvidet tjenestepensjon som inkluderer familien

Svært mange bedrifter tilbyr sine ansatte en utvidet tjenestepensjon. En utvidet tjenestepensjon gir store muligheter til å sikre at levestandarden opprettholdes når man blir pensjonist.

Vi tilbyr innskuddsbasert pensjon. Denne utvides ved å:

  • øke sparingen
  • tilby uførepensjon
  • tilby etterlattepensjon

Les om tjenestepensjon i detaljer

Ansatte kan selv sjekke hva de får i pensjon

Ansatte har tilgang til detaljer om egen pensjon når de logger inn på nettsidene våre.  Her kan de også endre investeringsprofil og følge utviklingen på pensjonen sin.

Lavere kostnader på egen sparing

Når bedriften har tjenestepensjon i Gjensidige, får de ansatte lavere forvaltningskostnader på egen pensjonssparing hos oss.

Bestill tilbud

En god pensjons­ordning gjør at de ansatte føler seg godt ivaretatt

Hjelp ansatte tilbake i jobb

Som arbeidsgiver er det mye dere kan gjøre for å hjelpe den ansatte gjennom sykdommen.  Med en god bedriftshelsetjeneste og behandlingsforsikring er ansatte sikret effektiv helsehjelp når det virkelig gjelder og kan komme raskt tilbake i jobb. 

Behandlingsforsikring gir ansatte tilgang til privat helsetjeneste. Den ansatte er garantert  undersøkelse, sykehusinnleggelse og annen behandling innen 14 eller 21 virkedager. Les mer om behandlingsforsikring.

Sykefravær koster bedriften i gjennomsnitt 2 600 kroner per dag per ansatt. Det kan derfor være lønnsomt for bedriften å vurdere behandlingsforsikring.

Se alle våre personalforsikringer

Slik administrerer du bedriftens forsikringer og pensjonsordninger

Logger du inn, får du god oversikt over alle ansatte som inngår i bedriftens pensjons- og forsikringsordninger. Her kan dere enkelt melde inn og ut ansatte, endre lønn og utføre andre administrasjonsoppgaver.

Lønnsintegrasjon forenkler administrasjonen av ansattes pensjons- og forsikringsordninger

Dersom bedriften har stor variasjon i arbeidsstokken, for eksempel mange timelønnede eller deltidsansatte, kan vi overføre filer fra bedriftens lønnssystem til vårt system.

På denne måten vil Din Bedrift alltid være oppdatert. En slik løsning minimerer også sjansen for feilrapportering og uriktige beregninger.

Ønsker dere ytterligere informasjon om lønnsintegrasjon, ring oss på 915 03100 eller send en e-post til lonnsintegrasjon@gjensidige.no.