Hopp til innhold

Gruppelivs­forsikring

Gi økonomisk trygghet til de nærmeste hvis en av dine ansatte dør.

Hva er gruppelivs­forsikring?

En viktig forskjell

De fleste dør av sykdom, ikke på grunn av en ulykke.

  • En vanlig ulykkesforsikring gjelder bare hvis dødsfallet skyldes en ulykke.
  • Gruppelivsforsikringen gjelder uansett hva som er dødsårsaken.

Hva er gruppelivs­forsikring?

Mange familiers økonomi er basert på to inntekter. Når den ene inntekten blir borte, gir gruppelivsforsikringen en kjærkommen engangsutbetaling til familien.

  • Familien får erstatning hvis en av dine ansatte dør.
  • Som et tillegg kan du velge om den ansatte skal få erstatning hvis ektefellen eller samboeren dør.

Gruppelivs­forsikring i detaljer

Gir erstatning til de etterlatte hvis en ansatt dør – uavhengig av dødsårsak, tid og sted.

Gruppelivsforsikring

Valgfrie utvidelser

Mer om forsikringen