Hopp til innhold

Fritidsulykkes­forsikring

Gi de ansatte god beskyttelse ved skade på fritiden. Vi har markedets beste vilkår for ulykkesskader – uten tillegg i prisen.

Hva er fritidsulykkes­forsikring?

Bedriften trenger også

For å kjøpe Fritidsulykkeforsikring, må bedriften ha yrkesskadeforsikring hos oss. 

I tillegg anbefaler vi alle bedrifter å ha 

Da er de ansatte godt beskyttet ved sykdom, skade og død, både på jobb og fritid.

Hva er fritidsulykkes­forsikring?

Fritidsulykkesforsikringen vår (også kalt "Annen ulykke") gir ansatte økonomisk trygghet hvis de skader seg.

Kombinert med den lovpålagte yrkesskade­forsikringen, sørger fritidsulykke for at de ansatte er godt beskyttet uansett når og hvor ulykken skjer.

Hva dekker fritids­ulykke?

Gir erstatning for ulykkesskader. Både innhold i forsikringen og størrelse på utbetalinger kan justeres.

Mer om forsikringen

Inkludert i forsikringen

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Usikker på hva du trenger?

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg

Usikker på hva du trenger?

Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Du kan også prøve veilederen vår, og få råd om hva som er vanlig i din bransje.