Hopp til innhold

Fritidsulykkes­forsikring

Gi de ansatte god beskyttelse ved skade på fritiden. Vi har markedets beste vilkår for ulykkesskader – uten tillegg i prisen.

Hva er fritidsulykkes­forsikring?

Bedriften trenger også

For å kjøpe Fritidsulykkeforsikring, må bedriften ha yrkesskadeforsikring hos oss. 

I tillegg anbefaler vi alle bedrifter å ha 

Da er de ansatte godt beskyttet ved sykdom, skade og død, både på jobb og fritid.

Fritidsulykkesforsikringen vår (også kalt "Annen ulykke") gir ansatte økonomisk trygghet hvis de skader seg.

Kombinert med den lovpålagte yrkesskade­forsikringen, sørger fritidsulykke for at de ansatte er godt beskyttet uansett når og hvor ulykken skjer.

Hva dekker fritids­ulykke?

Gir erstatning for ulykkesskader. Både innhold i forsikringen og størrelse på utbetalinger kan justeres.

Tapt inntekt

Hvis sykepengene fra NAV ikke erstatter hele lønnen til den ansatte, dekker vi inntektstapet fram til skadesaken er gjort opp.

Varig arbeidsuførhet

Gir en engangsutbetaling som kompenserer for det fremtidige inntektstapet hvis den ansattes arbeidsevne blir varig påvirket av skaden.

Erstatningen bestemmes ut fra forsikringssum, den ansattes alder, inntekt og grad av arbeidsuførhet.

Varig skade

Gir en engangsutbetaling (ménerstatning) hvis skaden fører til varig funksjonsnedsettelse.

Ekstrautgifter

Gir erstatning hvis skaden fører til ekstrautgifter for den ansatte. Det kan være tilpasning av hjemmet, nødvendig utstyr eller annet som trengs i en ny hverdag.

Forsikringen kan også dekke opptil 50 000 kroner for nødvendige reise- og behandlingsutgifter utover det som dekkes av det offentlige.

Dødsfall

Kan gi utbetaling til samboer/ektefelle hvis en ansatt dør som følge av ulykkesskade.

Forsikringen gir også et engangsbeløp som dekker deler av utgiftene til begravelse. 

Barnetillegg ved dødsfall

Bedriften kan velge å kjøpe et barnetillegg til forsikringen. Da får eventuelle barn under 20 år erstatning hvis en ansatt dør som følge av en ulykkesskade. 

Mer om forsikringen

Hva er en ulykkesskade?

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og utforutsett ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. 

Som eneste forsikringsselskap, har vi valgt å utvide definisjonen av begrepet “ulykke” – uten tillegg i prisen.

Hos oss dekkes også plutselige og uforutsette skader som skyldes 

  • fall som ikke er forårsaket av sykdom 
  • vridningsskader i kne og ankel  
  • brudd i skulder, arm, håndledd, lårbein, leggbein, skinnlegg, ankel eller hælbein, som følge av hard eller feil landing etter hopp 
Hvor mye får man fra NAV?

Hvis en ansatt helt eller delvis må slutte å jobbe, får det raskt konsekvenser for privatøkonomien.

Det første året utbetaler NAV sykepenger som dekker den ansattes lønn inntil 6 G (for tiden 744 168 kroner). Tjener man mer enn 6 G, blir inntekten redusert allerede det første året.

Etter ett år må den ansatte søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Beløpet tilsvarer 66 % av lønn inntil 6 G.

Hva er forskjellen på fritidsulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Forsikringen dekker skader som skjer mens den ansatte arbeider, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Er en ansatt ute i privat ærend i arbeidstiden, gjelder ikke forsikringen. Den dekker heller ikke alle arbeidsskader, for eksempel skader som skyldes belastning over tid.

Med fritidsulykkeforsikring er de ansatte beskyttet ved ulykkesskader som ikke dekkes av den lovpålagte forsikringen – både på jobb og fritid. 

Mer om yrkesskadeforsikring
Må vi fylle ut helseerklæring?

Nei, de ansatte trenger ikke levere helseerklæring for å være med i fritidsulykkeforsikringen.

Hvem kan være med i forsikringen?

I utgangspunktet kan alle i bedriften være med i forsikringen, så lenge de er medlemmer av folketrygden.

De fleste velger å forsikre alle ansatte – både heltidsansatte, deltidsansatte, lærlinger og andre midlertidig ansatte.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.

Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Inkludert i forsikringen

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mer til de ansatte