Innbo Utland

Innbo Utland er en innboforsikring for deg som skal bo midlertidig i utlandet på grunn av jobb eller studier.

Hvis den midlertidige boligen din i utlandet blir ubeboelig etter en skade, får du erstattet det du må betale ekstra for å bo på hotell eller annet bosted.

Skal du studere i utlandet?
Med reiseforsikringen Student i utlandet er du dekket for reise, innbo og ulykke.

Relatert innhold

Hvis den midlertidige boligen din i utlandet blir ubeboelig etter en skade, får du erstattet det du må betale ekstra for å bo på hotell eller annet bosted.

Skal du studere i utlandet?
Med reiseforsikringen Student i utlandet er du dekket for reise, innbo og ulykke.

Oversikt over dekninger

Dekker innbo og løsøre inntil valgt forsikringssum. Skader på innboet etter brann og vann er inkludert.

household_goods

Tyveri

Tyveri fra privat ute­areal på forsikrings­stedet med inntil kr 15 000, fra låst garderobe­skap med inntil kr 30 000 og fra boder i felles kjeller og lofts­etasje med inntil kr 30 000.

Ansvarsforsikring

For rettslige erstatnings­ansvar du som privat­person kan pådra deg. Gjelder for oppholds­landet og alle til­grensende land med inntil kr 3 000 000.

Oppholdsutgifter

Får du økte utgifter hvis du må bo et annet sted i reparasjons­perioden, dekker vi differansen mellom gamle og nye bo­kostnader.

Rettshjelp

Ved tvist du havner i som privat­person innen oppholds­landet og alle tilgrensende land med inntil kr 100 000.

Ran og overfall

Veskenapping med inntil kr 15 000.

Tyveri av sykkel

Dekker tyveri av sykkel med inntil kr 10 000 per sykkel.

Gjenstander og samlinger

Musikkanlegg, smykker, data-, kamera- og video­utstyr dekkes med inntil kr 20 000 per gruppe gjenstander som naturlig hører sammen.

Kontanter og verdipapirer

Kontanter og verdi­papirer - med inntil kr 15 000.

Notater, tegninger og datalagre

Rekonstruksjon av notater, tegninger og datalagre med inntil kr 50 000.

Innboforsikring for barn som bor utenfor hjemmet

Gjelder under studier og førstegangs­tjeneste. Forutsetter at de ikke har meldt adresse­forandring i folke­registeret og at ny bosteds­adresse er innenfor Norden.

Natur­skader dekkes ikke utenfor Norge.

Ring oss

Vi er stengt akkurat nå, men hvis du legger inn telefonnummeret ditt her i åpningstiden ringer vi deg tilbake så snart vi kan.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt

Ønsker du at vi ringer deg når vi åpner igjen?

Ja, ring meg opp senere

Finn rabatter og fordeler

Forsikring:

 

Organisasjonsavtaler:

Som medlem får du alltid våre beste betingelser
 
Se alle våre avtaler