Bunadsforsikring

Bunadsforsikring kan være lurt å ha hvis du har en bunad som er verdt mer enn 30 000 kroner. Da får du full erstatning hvis bunaden blir skadet ved et uhell eller stjålet.

Sjekk pris og kjøp verdigjenstandsforsikring til bunaden din

Default

Hva dekker bunadsforsikringen?

Bruker du bunaden din på 17. mai, i bryllup eller barnedåp? Da kan det fort skje at du eller noen andre er uheldig og skader bunaden din. Hvis uhellet er ute, dekker bunadsforsikringen vår heldigvis blant annet:

 • Rifter
 • Svimerker
 • Flekker
 • Sølv som faller av og blir borte
 • Tyveri
 • Brann

Du får full erstatning minus egenandelen på 1 000 kroner. 

Hvem passer forsikringen for?

Forsikringen passer for deg som har en bunad med sølv som til sammen er verdt mer enn 30 000 kroner, og ønsker å få full erstatning hvis det blir stjålet, skadet eller mistet hvor som helst i verden.

Er bunaden min allerede dekket av innboforsikringen min?

Hvis du har innboforsikringen vår Innbo Pluss, får du:

 • full erstatning hvis bunaden blir skadet eller stjålet i hjemmet ditt.
 • inntil 30 000 kroner i erstatning hvis bunaden blir stjålet mens du er på reise i Norge eller Norden.
 • inntil 30 000 kroner i erstatning hvis bunaden blir skadet når du er på reise hvor som helst i verden.

Med en bunadsforsikring får du full erstatning hvis bunaden din blir skadet eller stjålet, uansett hvor i verden du er. Vi anbefaler derfor bunadsforsikring hvis bunaden din er verdt mer enn 30 000 kr. 

Er bunaden min allerede dekket av reiseforsikringen min?

Hvis du har reiseforsikringen vår Reise Pluss, får du

 • inntil 40 000 kroner hvis bunaden blir stjålet mens du er på reise i Norge eller utlandet.
 • inntil 40 000 kroner tilsammen hvis søljer eller andre verdigjenstander (for eksempel klokker, smykker, kamera) blir stjålet.

Med en bunadsforsikring får du full erstatning hvis bunaden din blir skadet eller stjålet, uansett hvor i verden du er. Vi anbefaler derfor bunadsforsikring hvis bunaden din er verdt mer enn 40 000 kroner, eller søljene og de andre verdigjenstandene du har med deg på reise tilsammen er verdt mer enn 40 000 kroner.

Se tabellen for en forenklet oversikt over hva som dekkes av forsikringene våre.

 

Dekning Bunadforsikring Innbo Pluss Reise Pluss
Tap/mistet x    
Uhells-
skader
x x  
Tyveri x x x
Egenandel 1 000 kr

3 000 kr

Ingen egenandel
Hvor er bunaden dekket? Norge og utlandet Norden På reise i Norge og utlandet

Hva erstattes ikke?

Forsikringen dekker ikke:

 • slitasje, reparasjon, rensing, restaurering, feil eller mangler ved bunaden.
 • skade som skjer hvis du leier ut bunaden din.
 • skader bunaden har fått før du kjøpte forsikringen.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.