Våre bobilforsikringer

Finn den bobilforsikringen som passer for dine behov:

 • Se hva de forskjellige bobilforsikringene dekker
 • Finn ut hva egenandelene er ved skade
 • Sjekk hvor mye kan du få i rabatt

Sjekk pris og kjøp bobilforsikring

Default

Sammenligning

  Bobil Pluss Bobil Kasko Bobil Delkasko Bobil Ansvar
  Vår mest komplette bobilforsikring En god bobilforsikring for de fleste Dekker noen skader på egen bobil Dekker ingen skader på egen bobil
Ansvar        
Rettshjelp        
Ulykke        
Brann        
Tyveri        
Glasskader (også tak)        
Personlige eiendeler og ekstrautstyr        
Veihjelp         
Kollisjon         
Utforkjøring         
Velting         
Totalskade        
Utvidet totalskade        
Fuktskade        
Maskinskader        
Feriegaranti        
Høyere summer for
personlige eiendeler og ekstrautstyr 
       

Bobil Pluss

Vår mest komplette bobilforsikring har det meste, alt fra den lovpålagte ansvarsforsikringen til feriegaranti og dekning for fukt- og maskinskader. Du kan kjøpe Bobil Pluss hvis bobilen din er under 10 år.

Feriegaranti

Dekker utgifter til overnatting med inntil 1 500 kroner per dag i 14 dager:

 • Ved skade som dekkes av forsikringen
 • Hvis du må avlyse en planlagt ferietur på 1 uke eller mer

Maskinskader

Dekker skader på motor og girkasse, og på tilhørende elektronikk. Maskinskade dekkes hvis:

 • Bobilen ikke er eldre enn 10 år
 • Bobilen ikke har kjørt mer enn 200 000 kilometer
 • Du har fulgt alle serviceintervallene

Egenandelen er alltid 8 000 kroner (ingen bonustap)

Utvidet totalskadegaranti – få en helt ny bobil

Hvis bobilen din er under 3 år og ikke har kjørt mer enn 60 000 km, får du en helt ny bobil hvis den blir totalskadet. 

Dekning for fuktskade

Fuktskader i vegger, tak og gulv dekkes for bobiler som er under 15 år gamle, så lenge du tar en årlig fukttest.

Ekstra høye forsikringssummer for personlige eiendeler og ekstrautstyr 

Personlige eiendeler og ekstrautstyr er dekket med henholdsvis 50 000 kroner hver. Forsikringssummene kan økes mot et pristillegg.

Bobil Pluss gir deg erstatning for skader på bobilen din ved:

 • Kollisjon (standard egenandel 4 000 kr)
 • Utforkjøring (standard egenandel 4 000 kr)
 • Velting (standard egenandel 4 000 kr)
 • Annen ytre påvirkning (standard egenandel 4 000 kr)
 • Feil fylling av drivstoff (standard egenandel 4 000 kr)
 • Brann (egenandel 4 000 kr)
 • Tyveri/forsøk på tyveri (egenandel 4 000 kr)

I tillegg dekkes glasskader – også skader på glasstak.
Egenandel: 2 500 kr ved utskiftning, 0 kr ved reparasjon

For Bobil Pluss kan du selv velge egenandel ved kaskoskader når du beregner pris. Høyere egenandel gir lavere pris.

Bobil Kasko

Bobil Kasko er en god forsikring for de aller fleste og inneholder alle dekningene fra Bobil Delkasko og Bobil Ansvar.

Ny bobil ved totalskade

Hvis bobilen din er under 1 år og ikke har kjørt mer enn 15 000 km, får du en helt ny bobil hvis den blir totalskadet. 

Bobil Kasko gir deg erstatning for skader på bobilen din ved:

 • Kollisjon (standard egenandel 4 000 kr)
 • Utforkjøring (standard egenandel 4 000 kr)
 • Velting (standard egenandel 4 000 kr)
 • Annen ytre påvirkning (standard egenandel 4 000 kr)
 • Feil fylling av drivstoff (standard egenandel 4 000 kr)
 • Brann (egenandel 4 000 kr)
 • Tyveri/forsøk på tyveri (egenandel 4 000 kr)

I tillegg dekkes glasskader – også skader på glasstak.
Egenandel: 2 500 kroner ved utskiftning, 0 kroner ved reparasjon

For Bobil Kasko kan du selv velge egenandel ved kaskoskader når du beregner pris. Høyere egenandel gir lavere pris.

Sjekk pris og kjøp bobilforsikring

Bobil Delkasko

Bobil Delkasko er et rimeligere alternativ til Bobil Kasko. Forsikringen dekker enkelte skader på egen bobil og inneholder den lovpålagte ansvarsforsikringen.

Bobil Delkasko gir deg erstatning for skader på bobilen din ved:

 • Brann (egenandel 4 000 kr)
 • Tyveri/forsøk på tyveri (egenandel 4 000 kr)

I tillegg dekkes glasskader – også skader på glasstak.
Egenandel: 2 500 kroner ved utskiftning, 0 kroner ved reparasjon

Personlige eiendeler og ekstrautstyr:

Bobil Delkasko dekker personlige eiendeler og ekstrautstyr med henholdsvis 10 000 kroner hver. Forsikringssummene kan økes mot et pristillegg.

Veihjelp – når du trenger det

Få veihjelp, selv hjemme på din egen gårdsplass. Egenandelen er 500 kroner. Du får veihjelp når:

 • Bobilen blir utsatt for skade, tyveri eller tekniske problemer
 • Fører og passasjer blir utsatt for sykdom, ulykke eller død

Veihjelp kan gi deg:

 • Berging og tauing
 • Hjemtransport
 • Hotellopphold isteden for hjemreise
 • Transport av reservedeler

Bobil Ansvar

Vår billigste bobilforsikring dekker ingen skader på egen bobil. Forsikringen inneholder:

Den lovpålagte ansvarsdekningen:

 • Dekning for skader på andres bygninger/eiendeler er dekket med inntil 100 000 000 kroner (ingen egenandel)
 • Ubegrenset beløp for personskader for alle personer som er involvert i ulykken (ingen egenandel)

Fører- og passasjerulykke

Ved medisinsk invaliditet dekkes inntil 200 000 kroner, og ved død inntil 100 000 kroner.
Ingen egenandel.

Rettshjelp

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner.
Egenandel: 4 000 kroner + 20 % av omkostningene.

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel.  For å benytte deg av mekling må du sende inn en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Slik får du rabatt

Sikkerhetstiltak – inntil 15 %

 • Ryggesensor eller ryggekamera gir 5 % rabatt
 • Antiskrens (ESP eller tilsvarende) gir 5 % rabatt
 • Kombinert gasslekkasje-, narkose- og røykvarsler gir 5 %

Høyere egenandel gir lavere pris

For Bobil Pluss og Bobil Kasko kan du selv velge egenandel ved kaskoskader når du beregner pris.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.