Hopp til innhold
En nedsnødd sti i skogen. Vinterlandskap og snø.

Snøscooter­forsikring

Med snøscooterforsikring kan du blant annet få dekket tyveri, kollisjon, utforkjøring og brann.

Hvis alle førere er minst 23 år, får du 30 % rabatt.

Hva dekker snøscooterforsikringene?

Hva dekker snøscooterforsikringene?

Kasko

Vår mest komplette snøscooterforsikring.

Delkasko

Et rimeligere alternativ. Dekker enkelte skader på snøscooteren din.

Ansvar

Inneholder den lovpålagte ansvarsdekningen. Dekker ingen skader på snøscooteren din.

Hva dekker snøscooterforsikringene?

Kasko

Vår mest komplette snøscooterforsikring.

Ansvar og rettshjelp

Ubegrenset beløp for skader du har påført personer, og inntil 100 millioner for skader du har påført andres kjøretøy, eiendom eller eiendeler. Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner hvis du som eier av snøscooter blir part i en tvist, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg av en brukt snøscooter. Egenandelen er 4 000 kroner pluss 20 % av omkostningene.

Brann og tyveri

Skader ved brann, inkludert lynnedslag og eksplosjon. Egenandelen er 6 000 kr. Tyveri av snøscooteren, og skader på snøscooteren ved forsøk på tyveri. Egenandelen er 6 000 kr.

Personlige eiendeler

Skade på, eller tyveri av, ting du har i et låst oppbevaringsrom på snøscooteren din, inntil 5 000 kroner.

Fastmontert ekstrautstyr

Skader på ekstrautstyr du har montert på snøscooteren, med inntil 10 000 kr. Skaden må være av en type som er dekket av forsikringen du har valgt, for eksempel brannskade.

Kollisjon

Skader på snøscooteren din hvis du kolliderer, og kollisjonen er din skyld. Egenandelen er 8 000 kr.

Utforkjøring

Skader på snøscooteren ved utforkjøring. Egenandelen er 8 000 kr.

Velt

Skader på snøscooteren din hvis du velter. Egenandelen er 8 000 kr.

Hva koster snøscooterforsikringen?

Siden de aller fleste bruker snøscooteren sin mest på vinterhalvåret, er prisen for forsikringen høyere i vintermånedene. Vi deler årsprisen på 12, slik at du betaler det samme hver måned. Hvis du sier opp forsikringen midt i året, vil vi regne ut om du skal få penger tilbake eller betale et restbeløp.

Les mer om sesongvariert pris for kjøretøy og båt

Prisen varierer også ut ifra hvilken type snøscooter du eier, hvilken forsikring du velger, hvor du bor og alder på fører. 

Diagrammet viser årsprisen, fordelt på prosent per måned.

Vilkår

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet – det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Fordeler og rabatter

Kundeutbytte

Du kan også få utbetalt kundeutbytte når du forsikrer snøscooteren din hos oss, uansett hvilken snøscooterforsikring du velger

Få opptil 18 % rabatt på forsikringene dine

Få opptil 18 % rabatt hvis du samler flere forsikringer hos oss, og 10 % rabatt allerede fra første kjøp. Les mer om hvordan du blir med i fordelsprogrammet vårt.

Forsikre kjøretøy