Hopp til innhold

ATV-forsikring

Med ATV-forsikring hos oss kan du få veihjelp, og du kan forsikre ATV-en mot tyveri, kollisjon, utforkjøring og brann.

Hvis alle førere er minst 23 år, får du 30 % rabatt.

Hva dekker ATV-forsikringene?

Hva dekker ATV-forsikringene?

Kasko

Vår beste ATV-forsikring. Dekker de fleste skader på ATV-en din.

Delkasko

Et rimeligere alternativ. Dekker enkelte skader på ATV-en din.

Ansvar

Inneholder den lovpålagte ansvarsdekningen. Dekker ingen skader på ATV-en din.

Hva dekker ATV-forsikringene?

Kasko

Vår beste ATV-forsikring. Dekker de fleste skader på ATV-en din.

Ansvar og rettshjelp

Ubegrenset beløp for skader du har påført personer, og inntil 100 millioner for skader du har påført andres kjøretøy, eiendom eller eiendeler. Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner hvis du som bileier blir part i en tvist, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg av brukt ATV. Egenandelen er 4 000 kroner pluss 20 % av omkostningene.

Brann, tyveri og glasskader

Skader ved brann, inkludert lynnedslag og eksplosjon. Egenandelen er 6 000 kr. Tyveri av ATV-en din, og skader på ATV-en ved forsøk på tyveri. Egenandelen er 6 000 kr. Glasskader ved steinsprut og lignende. Egenandelen er 0 kr hvis glasset kan repareres og 3 000 kr hvis det må skiftes ut.

Veihjelp

Veihjelp hvis det er et problem med ATV-en, eller hvis føreren eller passasjeren blir utsatt for en ulykke eller blir syke. Du får veihjelp både på tur i Norge, i andre land i Europa – og når du er hjemme hos deg selv. Egenandelen for veihjelp er 750 kr.

Skader på ekstrautstyr

Skader på ekstrautstyr du har montert på ATV-en din, for eksempel brøyteutstyr, bagasjeboks og vinsj. Skaden må være av en type som er dekket av forsikringen du har valgt, for eksempel brannskade. Skaden dekkes med inntil 10 000 kr. Du kan øke summen mot et tillegg i prisen.

Personlige eiendeler

Tyveri av, eller skade på, personlige eiendeler du har i et låst oppbevaringsrom på ATV-en din, for eksempel en mobiltelefon. Skaden må være av en type som er dekket av forsikringen du har valgt, for eksempel brannskade. Du får dekket inntil 5 000 kr.

Tilhenger (tilleggsvalg)

Henger til ATV kan medforsikres mot et tillegg i prisen

Kollisjon

Skader på ATV-en din hvis du kolliderer, og kollisjonen er din skyld. Egenandelen er 8 000 kr.

Utforkjøring

Skader på ATV-en hvis du kjører utfor veien. Egenandelen er 8 000 kr.

Velt

Skader på ATV-en din hvis du velter. Egenandelen er 8 000 kr.

Kundeutbytte – en super kundefordel

Du kan også få utbetalt kundeutbytte når du forsikrer ATV-en din hos oss, uansett hvilken ATV-forsikring du velger

Få opptil 18 % rabatt på forsikringene dine

Få opptil 18 % rabatt hvis du samler flere forsikringer hos oss, og 10 % rabatt allerede fra første kjøp. Les mer om hvordan du blir med i fordelsprogrammet vårt.

Vilkår

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet – det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Forsikre kjøretøy