Hopp til innhold

ATV-forsikring

Med ATV-forsikring hos oss kan du få veihjelp, og du får mulighet for dekning ved tyveri, kollisjon, utforkjøring og brann.

Hvis alle førere er minst 23 år får du 30 % rabatt

Hva dekker ATV-forsikringen?

Vi tilbyr 3 ATV-forsikringer, som bygger på hverandre. Her kan du sammenligne forsikringene og se hva de dekker, før du sjekker pris og kjøper.

.

Kasko

Vår beste ATV-forsikring. Dekker de fleste skader på ATV-en din.

Delkasko

Et rimeligere alternativ. Dekker enkelte skader på ATV-en din.

Ansvar

Inneholder den lovpålagte ansvarsdekningen. Dekker ingen skader på ATV-en din.

Hva dekker ATV-forsikringen?

Vi tilbyr 3 ATV-forsikringer, som bygger på hverandre. Her kan du sammenligne forsikringene og se hva de dekker, før du sjekker pris og kjøper.

.

Kasko

Vår beste ATV-forsikring. Dekker de fleste skader på ATV-en din.

Kundeutbytte

Du kan også få utbetalt kundeutbytte når du forsikrer ATV-en din hos oss, uansett hvilken ATV-forsikring du velger

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. 

Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.