Hopp til innhold

ATV-forsikring

Med ATV-forsikring hos oss kan du få veihjelp, og du kan forsikre ATV-en mot tyveri, kollisjon, utforkjøring og brann.

Hvis alle førere er minst 23 år, får du 30 % rabatt.

Hva dekker ATV-forsikringene?

Kasko

Vår beste ATV-forsikring. Dekker de fleste skader på ATV-en din.

Delkasko

Et rimeligere alternativ. Dekker enkelte skader på ATV-en din.

Ansvar

Inneholder den lovpålagte ansvarsdekningen. Dekker ingen skader på ATV-en din.

Hva dekker ATV-forsikringene?

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. 

Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Forsikre kjøretøy