Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Ønsker du å klage på noe?

Vi vil gjerne høre fra deg om du er misfornøyd med noe. Om du har en klage, er det flere muligheter for hvordan du kan ta denne med oss. 

 

 

1. Snakk med en av våre medarbeidere

Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning direkte. Kanskje det hele skyldes en misforståelse eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Gi oss muligheten til å gjøre det bra igjen. Ta kontakt ved å ringe 915 03100.

Ring oss på 915 03100 – mye kan løse seg med en prat

3. Klag til eksterne klageorganer

Klag til Finansklagenemda
Er du ikke fornøyd etter at Kundeombudet har behandlet klagen din, kan du klage til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.
Send klage til Finansklagenemnda

 
Klager på naturskadeoppgjør
Har du har fått avslag eller et avkortet erstatningsoppgjør, kan du klage på beslutningen til Ankenemnda for Statens naturskadefond.
Gå til Ankenemnda i Statens naturskadefond

4. EU-kommisjonens klageportal

Du kan også klage til EU-kommisjonens nettbaserte klageportal (ODR). Det er særlig relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land. I skjemaet blir du bedt om å fylle inn Gjensidiges e-postadresse, bruk da kundeombudet@gjensidige.no.

Gå til EU-kommisjonens klageportal