Isuzu Forsikring

Til deg som har kjøpt Isuzu Forsikring

  • Forsikringen er kostnadsfri i oppstartsmåneden, med unntak av trafikkforsikringsavgiften som betales til staten
  • Forsikringen din fornyes automatisk etter at den kostnadsfrie måneden er over
  • Du står fritt til å bytte selskap innenfor den første måneden
  • På innlogget side får du oversikt over prisen etter den kostnadsfrie måneden, basert på hva forhandleren din har gitt av opplysninger til Gjensidige 
  • Du kan selv påvirke prisen ved å kjøpe flere forsikringer og oppnå en samlerabatt på opptil 18%, eller oppnå svært gode betingelser dersom du er et medlem i en av organisasjonene vi samarbeider med

Logg inn og få oversikt

Stemmer opplysningene som er lagt inn på forsikringen din?

Det er viktig at du selv endrer på kjørelengde, kilometerstand, bonus, alder på fører, eller type forsikring, dersom opplysningene ikke stemmer. Dette kan du gjøre på innlogget side.

Med Isuzu Forsikring Pluss får du blant annet 

  • Kostnadsfri oppstartsmåned
  • Ingen bonustap på skade på parkert bil
  • Redusert egenandel med 2000 kr på én kollisjonsskade i året
  • 60% startbonus 
  • Startleiedekning ved privatleasing

Du kan kjøpe merkeforsikringen hos autoriserte Isuzu-forhandlere når du kjøper ny bil. Du får en valgfri dekning, og kan velge mellom Merkeforsikring Pluss, Kasko, Delkasko og Ansvar.