Viktig informasjon om din Tekna Innbo forsikring

tekna-campaignpage

Du har en Tekna Innboforsikring som nylig ble konvertert til en kollektiv forsikring. I den forbindelse får du et brev om opphør av den tidligere individuelle forsikringsavtalen.

Vi vil gjerne gjøre deg trygg på at du fortsatt er dekket med de samme gode vilkårene som før. Du trenger ikke foreta deg noe.

Merk deg følgende:

  • Den kollektive forsikringen har forfallsdato 1. januar hvert år.
  • Med felles forfallsdato for alle, vil vilkårs- eller prisendringer gjelde alle medlemmer fra samme tidspunkt. 
  • Har du flere forsikringer hos Gjensidige får du et avtalegirotrekk for Tekna Innbo og ett for de resterende forsikringene. 
  • Det nye avtalegirotrekket for Tekna Innbo har vi satt opp automatisk. 
  • Prisen for 2020 er justert med kun 3 %, og er svært konkurransedyktig for deg som Tekna-medlem.

Fordeler som Tekna-medlem

Som Tekna-medlem har du en rekke fordeler hos Gjensidige som gode rabatter på skadeforsikringer og pensjonsfordeler.