YS Innbo

Vår beste innboforsikring

YS Innbo hjelper deg hvis tingene dine blir rammet av tyveri eller plutselige og uforutsette skader, som brann eller uhell. Innboforsikringen dekker alt du har som ikke er fastmontert hjemme.

YS Innbo dekker blant annet

 • knust mobilskjerm for hele familien
 • bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker
 • tyveri av sykkel opp til 30 000 kroner
 • uhellskader på sykkel og sportsutstyr opp til 30 000 kroner (gjelder ikke i konkurranser)
 • veihjelp for sykkel og elsykkel

Online Trygghet er også inkludert i YS Innbo. Tjenesten hjelper med å overvåke og beskytte opplysningene dine mot ID-tyveri og misbruk på nettet.

Innbo Pluss dekker gjenstandene du selv flytter mens de er på vei mellom gammel og ny bolig. Dette gjelder enten du flytter selv eller via flyttebyrå.

YS Innbo bygger på vår beste innboforsikring, Innbo Pluss. ​Nå kan du velge ubegrenset forsikringssum til samme lave pris som i fjor. Enkeltgjenstander og samlinger dekkes med inntil 350 000 kroner. ​​

Relatert innhold

Vår beste innboforsikring

YS Innbo hjelper deg hvis tingene dine blir rammet av tyveri eller plutselige og uforutsette skader, som brann eller uhell. Innboforsikringen dekker alt du har som ikke er fastmontert hjemme.

YS Innbo dekker blant annet

 • knust mobilskjerm for hele familien
 • bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker
 • tyveri av sykkel opp til 30 000 kroner
 • uhellskader på sykkel og sportsutstyr opp til 30 000 kroner (gjelder ikke i konkurranser)
 • veihjelp for sykkel og elsykkel

Online Trygghet er også inkludert i YS Innbo. Tjenesten hjelper med å overvåke og beskytte opplysningene dine mot ID-tyveri og misbruk på nettet.

Innbo Pluss dekker gjenstandene du selv flytter mens de er på vei mellom gammel og ny bolig. Dette gjelder enten du flytter selv eller via flyttebyrå.

YS Innbo bygger på vår beste innboforsikring, Innbo Pluss. ​Nå kan du velge ubegrenset forsikringssum til samme lave pris som i fjor. Enkeltgjenstander og samlinger dekkes med inntil 350 000 kroner. ​​

Sjekk pris og kjøp YS Innbo til medlemspris

YS Innbo er en av markedets beste innboforsikringer, og som medlem i et YS-forbund får du forsikringen til ekstra lav pris. Hvis du er under 30 år, får du 30 % rabatt.

Er du nytt YS-medlem?

Da får du 50 % rabatt første året, hvis forsikringen settes i kraft før det har gått to måneder etter at du meldte deg inn. Det er ikke rabatt på den delen av prisen som går til Norsk Naturskadepool. 

Rabattene trekkes automatisk fra prisen du får oppgitt, slik at du får korrekt pris på fakturaen.

Få maks rabatt

Her er de 3 viktigste tiltakene som gir rabatt på forsikring av hus, hytte og innbo:

 1. Avdekk feil/mangler med en el-kontroll hvert 5. år
 2. Installer boligalarm
 3. Sikre boligen mot vannskade med en vannstoppventil

Gå til Sikkerhetsbutikken

Default