YS Innbo

Over 90 000 medlemmer har allerede kjøpt en av markedets beste innboforsikringer til spesialpris. ID-tyverisikring er inkludert i YS Innbo.

Vår beste innboforsikring

YS Innbo hjelper deg hvis tingene dine blir rammet av tyveri eller plutselige og uforutsette skader, som brann eller uhell.

Nyheter i 2017

YS Innbo dekker nå også

 • knust mobilskjerm for hele familien
 • sanering av veggedyr og kakerlakker
 • sykkel opp til 30 000 kroner

YS Innbo dekker det samme som Innbo Pluss.

Les mer om dekningene i Innbo Pluss.

Relatert innhold

Vår beste innboforsikring

YS Innbo hjelper deg hvis tingene dine blir rammet av tyveri eller plutselige og uforutsette skader, som brann eller uhell.

Nyheter i 2017

YS Innbo dekker nå også

 • knust mobilskjerm for hele familien
 • sanering av veggedyr og kakerlakker
 • sykkel opp til 30 000 kroner

YS Innbo dekker det samme som Innbo Pluss.

Les mer om dekningene i Innbo Pluss.

{ "appId": "ysKalkulator", "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p>Som medlem av et YS-forbund kan du kjøpe en av markedets beste innboforsikringer til en svært lav pris.</p><p>Dersom du har brann- eller tyverialarm med varsling til vaktselskap, eller gjort <a target='_blank' href='/privat/forsikring/bolig-og-innbo/husforsikring/billigere-forsikring#section_3'>andre sikkerhetstiltak</a>, anbefaler vi at du ringer 915 03100. Da kan det være at du få en enda lavere pris.</p>", "innboList": { "title": "YS Innbo", "subTitle": "Hvilken forsikringssum ønsker du?", "productName": "YS Innbo", "helpText": "500 000 kroner passer for deg som er student eller bor i en mindre leilighet." }, "kommune": { "label": "Hvilken kommune bor du i?", "placeholder": "Søk etter kommune" }, "buttonNext": "Gå videre", "priceMatrix": [ { "forsikringssum": 500000, "pris": [ 923, 751, 718 ] }, { "forsikringssum": 2500000, "pris": [ 1722, 1379, 1312 ] } ], "distrikt": [ { "verdi": 1, "kommuner": [ "Oslo" ] }, { "verdi": 2, "kommuner": [ "Asker", "Bærum", "Ski", "Oppegård", "Nesodden", "Lørenskog", "Skedsmo", "Drammen", "Kristiansand", "Bergen", "Stavanger", "Trondheim", "Tromsø" ] } ], "vilkaar": { "url": "", "text": "" }, "disclaimerText": "Gå videre for å kjøpe denne forsikringen.<br> Du har 14 dages ubetinget angrerett.", "form": { "title": "Personopplysninger og kontaktinformasjon", "submitButton": "Fullfør kjøp", "bottomText": "Ved kjøp bekreftes det at jeg har oppgitt korrekt informasjon og at jeg er medlem av et YS-forbund.", "pageLink": "form", "settings": { "helpTextHidden": true, "showRequiredDots": true }, "mappingLabels": { "innboDekning": "Dekket for", "innboPris": "Pris på innbo", "hytteDekning": "Hytteinnbo", "hyttePris": "Pris på hytteinnbo", "kommune": "Kommune", "totalPris": "Totalpris" } }, "receipt": { "title": "Takk for din bestilling!" }, "webtrends": { "appFull": "kalkulator_innbo_ys", "appShort": "YS" } }

Se hva forsikringen dekker

 InnboYS Innbo
Brannskader  
Vannskader   
Tyveri  
Naturskader  
Veskenapping  
Ran og overfall  
Oppholdsutgifter  
Rettslige erstatningsansvar  
Rettshjelp  
Uhellskader  
Flytteforsikring  
ID-tyverisikring  
Sanering av veggedyr og kakerlakker  
Knust skjerm på mobil  
 
YS Innbo dekker det samme som Innbo Pluss.Les mer om dekningene i Innbo Pluss.
I 2016 ble forsikringssummene økt uten at prisen gikk opp!

Flere YS-fordeler

 • Inntil 32 % rabatt på skadeforsikring
 • YS-forsikringer til spesialpris
 • Bankens beste rente
 • Egne fordeler for unge
 • Lav kostnad på fond og pensjon
Les mer om YS-fordelene

Få maks rabatt

Her er de 3 viktigste tiltakene som gir rabatt på forsikring av hus, hytte og innbo:

 1. Avdekk feil/mangler med en el-kontroll hvert 5. år
 2. Installer boligalarm
 3. Sikre boligen mot vannskade med en vannstoppventil