YS Innbo

Over 90 000 medlemmer har allerede kjøpt en av markedets beste innboforsikringer til spesialpris. ID-tyverisikring er inkludert i YS Innbo.

Vår beste innboforsikring

YS Innbo hjelper deg hvis tingene dine blir rammet av tyveri eller plutselige og uforutsette skader, som brann eller uhell.

YS Innbo dekker blant annet

 • knust mobilskjerm for hele familien
 • bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker
 • tyveri av sykkel opp til 30 000 kroner
 • uhellskader på sykkel og sportsutstyr opp til 30 000 kroner - gjelder ikke konkurranser

YS Innbo dekker det samme som Innbo Pluss.

Les mer om dekningene i Innbo Pluss.

Relatert innhold

Vår beste innboforsikring

YS Innbo hjelper deg hvis tingene dine blir rammet av tyveri eller plutselige og uforutsette skader, som brann eller uhell.

YS Innbo dekker blant annet

 • knust mobilskjerm for hele familien
 • bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker
 • tyveri av sykkel opp til 30 000 kroner
 • uhellskader på sykkel og sportsutstyr opp til 30 000 kroner - gjelder ikke konkurranser

YS Innbo dekker det samme som Innbo Pluss.

Les mer om dekningene i Innbo Pluss.

{ "appId": "ysKalkulator", "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p>Som medlem av et YS-forbund kan du kjøpe en av markedets beste innboforsikringer til en svært lav pris.</p><p>Dersom du har brann- eller tyverialarm med varsling til vaktselskap, eller gjort <a target='_blank' href='/privat/forsikring/bolig-og-innbo/husforsikring/billigere-forsikring#section_3'>andre sikkerhetstiltak</a>, anbefaler vi at du ringer 915 03100. Da kan det være at du få en enda lavere pris.</p><p>Under 30 år? Da får du 30 % rabatt på prisen du får oppgitt. Rabatten trekkes automatisk fra, slik at du får korrekt pris på fakturaen din.</p>", "innboList": { "title": "YS Innbo", "subTitle": "Hvilken forsikringssum ønsker du?", "productName": "YS Innbo", "helpText": "500 000 kroner passer for deg som er student eller bor i en mindre leilighet." }, "kommune": { "label": "Hvilken kommune bor du i?", "placeholder": "Søk etter kommune" }, "buttonNext": "Gå videre", "priceMatrix": [ { "forsikringssum": 500000, "pris": [ 923, 751, 718 ] }, { "forsikringssum": 2500000, "pris": [ 1722, 1379, 1312 ] } ], "distrikt": [ { "verdi": 1, "kommuner": [ "Oslo" ] }, { "verdi": 2, "kommuner": [ "Asker", "Bergen", "Bærum", "Drammen", "Kristiansand", "Lillestrøm", "Lørenskog", "Nesodden", "Nordre Follo", "Stavanger", "Tromsø", "Trondheim" ] } ], "vilkaar": { "url": "", "text": "" }, "disclaimerText": "Gå videre for å kjøpe denne forsikringen.<br> Du har 14 dages ubetinget angrerett.", "form": { "title": "Personopplysninger og kontaktinformasjon", "submitButton": "Fullfør kjøp", "bottomText": "Ved kjøp bekreftes det at jeg har oppgitt korrekt informasjon og at jeg er medlem av et YS-forbund.", "pageLink": "form", "settings": { "helpTextHidden": true, "showRequiredDots": true }, "mappingLabels": { "innboDekning": "Dekket for", "innboPris": "Pris på innbo", "hytteDekning": "Hytteinnbo", "hyttePris": "Pris på hytteinnbo", "kommune": "Kommune", "totalPris": "Totalpris" } }, "receipt": { "title": "Takk for din bestilling!" }, "analytics": { "appFull": "kalkulator_innbo_ys", "appShort": "YS", "appPath": "innboforsikring" } }

Se hva forsikringen dekker

 InnboYS Innbo
Brannskader  
Vannskader   
Tyveri  
Naturskader  
Veskenapping  
Ran og overfall  
Oppholdsutgifter  
Rettslige erstatningsansvar  
Rettshjelp  
Uhellskader  
Flytteforsikring  
ID-tyverisikring  
Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker  
Knust skjerm på mobil  
 
YS Innbo dekker det samme som Innbo Pluss.Les mer om dekningene i Innbo Pluss.
En innbo­forsikring dekker alt du har som ikke er fast­montert i hjemmet

Få maks rabatt

Her er de 3 viktigste tiltakene som gir rabatt på forsikring av hus, hytte og innbo:

 1. Avdekk feil/mangler med en el-kontroll hvert 5. år
 2. Installer boligalarm
 3. Sikre boligen mot vannskade med en vannstoppventil

Gå til Sikkerhetsbutikken