Flere kvinner bør spare til pensjon

Færre kvinner enn menn sparer fast i fond. I tillegg sparer de mindre. Dette er bekymringsfullt. Flere kvinner bør våkne opp og ta grep om sparingen, slik at de kan nyte livet de drømmer om når de slutter å jobbe. 

Default

Hvordan vil du leve som pensjonist?

God helse, et godt hjem og mulighet til å leve slik man gjerne vil står nok høyt på ønskelisten til de fleste. Økonomisk trygghet er en viktig del av dette bildet. Men mange blir overrasket når de oppdager hvor liten pensjon de får.

Lavere inntekt

Når du går ut av arbeidslivet, synker inntekten. Du må regne med å få kun 40 til 70 % av arbeidsinntekten i pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen. Egen sparing gjennom yrkeskarrieren kan være nøkkelen til god inntekt som pensjonist.

Nedbetaling av boliglån er god pensjonssparing. En gjeldfri pensjonist som eier sin egen bolig klarer seg med lavere inntekt enn en 40-åring med boliglån og studielån. I tillegg er det smart å spare i fond. Historisk sett er dette en lønnsom spareform, som gir god avkastning over tid.

Tjener mindre, lever lenger

Kvinner har god grunn til å spare til egen pensjon. Generelt tjener de mindre enn menn, og dermed får de lavere pensjon fra folketrygden og lavere tjenestepensjon. Og fordi de lever lenger enn menn, må pensjonen spres over flere år.

Dette er bakgrunnen for at vi sier at kvinner må våkne. I 2014 sto nemlig menn for to tredjedeler av spareavtalene i fond i Norge. Trenden er ikke ny, og den har forsterket seg i løpet av de siste årene. Mange kvinner risikerer en trangere økonomi i alderdommen.

Flytt pensjonen din til oss

Har du oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgivere? Da lønner det seg å

  • samle avtalene på ett sted
  • velge enkeltfond eller en ferdig pensjons­profil som passer for deg

Smart sparing

Det kan være mange grunner til at kvinner ikke er like ivrige fondssparere som menn. Like fullt mener vi at flere kvinner bør vurdere om de kan gjøre mer for å sikre seg en bedre økonomi i fremtiden.

Sparing og investeringer i verdipapirer kan være komplisert. Men når du sparer i fond, gjør en profesjonell forvalter jobben for deg.

Selv små beløp blir store over tid. Disse eksemplene viser hvordan saldoen vokser hvis du sparer 500 kroner hver måned. Årlig avkastning er satt til 7 %.

Månedlig sparing 500 kr 500 kr 500 kr
Årlig avkastning 7 % 7 % 7 %
Antall år 10 15 20
Totalt spart 60 000 kr 90 000 kr 120 000 kr
Totalt 86 542 kr 158 481 kr 260 463 kr

Rentes rente gir turboeffekt

Alle vet hva renter er, men kjenner du til begrepet rentes rente? Rentes rente er en økonomisk turboeffekt som gir sparesaldoen et ekstra løft.

Slik virker det: Renteinntekten du får det første året legges til sparesaldoen. Neste år får du renter både på pengene du sparer og renteinntekten fra året før. Dette fører til at sparesaldoen akselererer og vokser fortere for hvert år som går.

Vi anbefaler spareavtale

Fondssparing egner seg godt for jevn, månedlig sparing. Gjennom en spareavtale sprer du risikoen over både gode og mindre gode tider i aksjemarkedet.

Minimum sparebeløp er 300 kroner, og det er ingen bindingstid på penger i fond. Det innebærer at du kan ta ut penger underveis i sparingen om du har behov for det.

Det er aldri for sent å spare. Jo tidligere du begynner, jo bedre er det med tanke på den totale avkastningen. Har du trang økonomi i dag, kan du starte forsiktig og heller øke beløpet senere.