Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

IPS – Individuell pensjonssparing

I det reviderte statsbudsjettet foreslår regjeringen forbedringer av denne spareordningen

Ta kontakt med oss på ps@gjensidige.no eller ring oss på 03100 om du ønsker å spare i IPS.

 

Forslag til ny pensjonssparing med skattefordel

I det reviderte statsbudsjettet foreslår regjeringen forbedringer i ordningen for Individuell Pensjonssparing (IPS). De fleste bør spare litt ekstra til egen pensjon, så dette er en gladnyhet.

Forslaget er på høring, men endringen er foreslått å gjelde allerede fra inntektsåret 2017. Hvis forslaget går igjennom kan du spare opptil 40 000 kroner per år og få redusert den alminnelige inntekten din tilsvarende.

Regjeringen foreslår også lik skattesats ved innskudd og utbetaling. Dette gjør den nye ordningen mer gunstig uansett hvilken lønn og skatteprosent du har. Rett og slett en attraktiv spareform for deg som ønsker litt ekstra pensjon.

Fondsvalg og verdiutvikling

Hos oss kan du velge en ferdig pensjonsprofil, eller sette sammen din egen portefølje.

Ferdige pensjonsprofiler

Våre pensjonsprofiler er ferdige fondspakker som vi forvalter for deg. På denne måten får du alltid gleden av våre eksperters anbefalinger – uten at du trenger å foreta deg noe. Velg ønsket risiko, så gjør vi resten.

Les mer og velg din pensjonsprofil

Skatt og utbetaling

Skattefordeler

Med pensjonssparing i IPS får du

  • fritak for formuesskatt på sparebeløpet i spareperioden
  • fritak for skatt på avkastning i spareperioden 
  • inntil 4 050 kroner (27 % av sparebeløpet) i årlig skattefordel så lenge du sparer

Kostnader

  • Du betaler en årlig administrasjonskostnad på 0,9 % av saldoen i hele forsikringstiden. Denne trekkes månedlig.

  • Provisjon til eksterne forvaltere er inkludert i fondskursen.

  • Du kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du ved å logge inn. I motsatt fall må du betale tilsvarende 0,07 % av Navs grunnbeløp (G).

  • Alle kostnader som belastes din IPS-avtale blir spesifisert i en kontoutskrift som du mottar innen 1. april hvert år.