Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Ny IPS – Individuell pensjonssparing med skattefradrag

Du får nå mulighet til å spare inntil 40 000 i året og få inntil 9 600 kroner i redusert skatt

Vi regner med å tilby dette fra november.

Spør oss om IPS og pensjonssparing på ps@gjensidige.no

Få inntil 9 600 kroner i redusert skatt

Du kan spare opptil 40 000 kroner per år, allerede fra skatteåret 2017, og få inntil 9 600 kroner i redusert skatt.

Dette gjør den nye pensjonssparingen gunstig uansett hvilken lønn og skatteprosent du har. Rett og slett en attraktiv spareform for deg som ønsker litt ekstra å rutte med når du ikke får lønn lenger.

 

Hovedpunktene for ny pensjonssparing

 • Du kan spare opptil 40 000 kroner per år
 • Få inntil 9 600 kroner i redusert skatt – 24 % av det du sparer
 • Ingen formuesskatt, og utsatt skatt på avkastningen  
 • Pengene er bundet frem til du er 62 år
 • Kun 24 % skatt ved utbetaling

 

 • Hva lurer andre på?

  Et godt valg for deg som vil spare langsiktig og som ønsker fradrag på skatten.

 • Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Har du ikke barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

 • For de fleste vil det lønne seg å stoppe sparingen i gammel IPS-avtale og opprette en ny IPS-avtale med nye og bedre skatteregler. Vi vil informere deg nærmere om dette så snart regelverket er klart. Eksisterende avtaler kan videreføres med de samme skattemessige vilkårene som da de ble inngått. 

 • Nei. Det er ulike skatteregler på gammel IPS-sparing og den nye IPS-ordningen og avtalene kan derfor ikke slås sammen.

 • Du kan starte uttak av IPS tidligst ved 62 år. I tillegg må utbetalingen vare i 10 år og til du er minst 77 år.

Ja, kontakt meg når den nye IPS-ordningen er klar

Sparer du i IPS allerede?

Ved innføringen av den nye ordningen for IPS foreslår regjeringen at gjeldende IPS-ordning blir stengt for etablering av nye avtaler. Eksisterende avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag, men etter all sannsynlighet vil det lønne seg å stoppe avtalen og opprette en ny. Vi informerer nærmere om dette så snart regelverket er klart.

Les mer om skattefavorisert sparing til pensjon på regjeringen.no
Annen sparing til pensjon uten bindingstid

Hovedpunktene for dagens IPS

 • Spar inntil 15 000 kroner per år
 • Inntil 3 600 i redusert skatt hvert år
 • Ingen formuesskatt, og utsatt skatt på avkastningen
 • Pengene er bundet frem til 62 år
 • Skattes som pensjonsinntekt ved utbetaling

Fondsvalg og verdiutvikling

Hos oss kan du velge en ferdig pensjonsprofil, eller sette sammen din egen portefølje.

Ferdige pensjonsprofiler

Våre pensjonsprofiler er ferdige fondspakker som vi forvalter for deg. På denne måten får du alltid gleden av våre eksperters anbefalinger – uten at du trenger å foreta deg noe. Velg ønsket risiko, så gjør vi resten.

Les mer og velg din pensjonsprofil

Skatt og utbetaling

Skattefordeler

Med pensjonssparing i IPS får du

 • fritak for formuesskatt på sparebeløpet i spareperioden
 • fritak for skatt på avkastning i spareperioden 
 • inntil 9 600 kroner (24 % av sparebeløpet) i redusert skatt så lenge du sparer

Kostnader

 • Du betaler en årlig administrasjonskostnad på 0,9 % av saldoen i hele forsikringstiden. Denne trekkes månedlig.

 • Provisjon til eksterne forvaltere er inkludert i fondskursen.

 • Du kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du ved å logge inn. I motsatt fall må du betale tilsvarende 0,07 % av Navs grunnbeløp (G).

 • Alle kostnader som belastes din IPS-avtale blir spesifisert i en kontoutskrift som du mottar innen 1. april hvert år.