Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

IPS

Individuell pensjonssparing (IPS) er gunstig for deg som har lav inntekt og forventer å bli minstepensjonist. For alle andre, anbefaler vi Fondskonto Link.

Ta kontakt med oss på ps@gjensidige.no eller ring oss på 03100 om du ønsker å spare i IPS.

 

Passer IPS for deg?

Individuell pensjonssparing med skattefordel (IPS) passer for deg hvis du

 • har lav innntekt (200 000 kr i året)
 • har vært hjemme­værende i mange år
 • har eget firma, og tar ut utbytte i stedet for høy lønn

Forventer du normal eller høy skatt som pensjonist? Da anbefaler vi at du heller velger å spare i pensjonskonto, Fondskonto Link.

Fordeler med IPS

Pensjonssparing i IPS gir deg mulighet til høyere avkastning enn banksparing, og du kan velge risiko selv.

Med IPS hos oss kan du

 • spare inntil 15 000 kroner per år
 • velge om du vil spare månedlig eller årlig
 • trekke sparebeløpet fra nettoinntekten og redusere skatten
 • velge en ferdig pensjonsprofil eller sette sammen din egen fondsportefølje

Få full oversikt over pensjonen din

Gjensidige-appen er nå knyttet til Norsk Pensjon. Ved å logge inn kan du enkelt sjekke hva du ligger an til å få i pensjon.

Du behøver ikke være kunde hos oss for å bruke appen. 

Fondsvalg og verdiutvikling

Hos oss kan du velge en ferdig pensjonsprofil, eller sette sammen din egen portefølje.

Ferdige pensjonsprofiler

Våre pensjonsprofiler er ferdige fondspakker som vi forvalter for deg. På denne måten får du alltid gleden av våre eksperters anbefalinger – uten at du trenger å foreta deg noe. Velg ønsket risiko, så gjør vi resten.

Les mer og velg din pensjonsprofil

Skatt og utbetaling

Skattefordeler

Med pensjonssparing i IPS får du

 • fritak for formuesskatt på sparebeløpet i spareperioden
 • fritak for skatt på avkastning i spareperioden 
 • inntil 4 050 kroner (27 % av sparebeløpet) i årlig skattefordel så lenge du sparer

Kostnader

 • Du betaler en årlig administrasjonskostnad på 0,9 % av saldoen i hele forsikringstiden. Denne trekkes månedlig.

 • Provisjon til eksterne forvaltere er inkludert i fondskursen.

 • Du kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du ved å logge inn. I motsatt fall må du betale tilsvarende 0,07 % av Navs grunnbeløp (G).

 • Alle kostnader som belastes din IPS-avtale blir spesifisert i en kontoutskrift som du mottar innen 1. april hvert år.