Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Ny IPS – Individuell pensjonssparing med skattefordel

Årets store pensjonssparenyhet!

Fra 1. november får du mulighet til å spare opptil 40 000 kroner i året og få inntil 9 600 kroner mindre i skatt.

Ja, kontakt meg når ny IPS er klar

Hvorfor spare i IPS?

Den nye IPS-en lar deg spare mer og gir deg høyere skattefordel enn tidligere spareordninger. Dette er rett og slett en attraktiv spareform for deg som ønsker litt ekstra å rutte med fra du er 62 år.

Hovedpunktene for ny pensjonssparing

 • Du kan spare opptil 40 000 kroner per år
 • Få inntil 9 600 kroner i skattefordel – 24 % av det du sparer
 • Ingen formuesskatt  
 • Pengene er bundet frem til du er 62 år
 • 24 % skatt på utbetalingen

 

 • Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Har du ikke barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

 • Du bør slutte å innbetale til din eksisterende IPS. Det er mer lønnsomt å starte sparingen i den nye. Det kan du gjøre hos oss fra 1. november.

  Fordel med ny IPS; Du kan spare mer, få større skattefordel og lavere skatt på utbetalingen.

  NB! Husk at maksimalt inntektsfradrag vil være kr 40 000  - uansett om du sparer i ny og gammel  IPS. Har du f.eks. spart 15 000 i gammel IPS for 2017 -  kan du maks spare 25 000 i ny IPS inneværende år.

   

 • Nei. Det er ulike skatteregler på gammel IPS-sparing og den nye IPS-ordningen og avtalene kan derfor ikke slås sammen.

  Vi anbefaler at du stopper å spare på gammel IPS. Du kan opprette ny IPS  på denne siden fra 1. november.

 • Du kan starte uttak av IPS tidligst fra 62 år. I tillegg må utbetalingen vare i minst 10 år og til minimum 77 år.

 • Alle som er mellom 18 og 75 år, og som betaler skatt til Norge, kan spare i IPS.