Hopp til innhold

Meld skade på borettslag eller sameie

Du kan raskt og enkelt melde skade på nett. Logg inn og svar på spørsmål om hva som har skjedd, så hjelper vi deg videre.

Slik bruker du forsikringen

Har du ikke logget inn før?

For styremedlemmer

Har du ikke logget inn på vegne av borettslaget eller sameiet før, må du bestille tilgang.

For beboere

Du trenger forsikringsnummeret deres for å melde skade. Når du har det, kan du bruke en egen skademelding som ikke krever tilgang

Husk å informere et styremedlem når du har meldt saken!

  1. Logg inn med BankID – er du beboer, trenger du forsikringsnummeret deres
  2. Svar på spørsmål om hva som har skjedd
  3. Ved behov for befaring vil en av leverandørene våre ta kontakt innen fire timer i ordinær arbeidstid

Du kan skrive til oss og følge saken ved å logge inn på skadesaken.

Spørsmål og svar

  1. Steng av vannet (stoppekran). Ring en rørlegger hvis du ikke får stoppet vannet.
  2. Ta sikringen i etasjene som er påvirket.
  3. Flytt løse gjenstander og tørk opp vann.

Ved behov for befaring vil en av leverandørene våre ta kontakt innen fire timer i ordinær arbeidstid. 

Dekkes skaden av forsikringen, kan dere velge om leverandøren skal reparere skaden eller om dere ønsker kontaktoppgjør

Du kan når som helst skrive direkte til skadebehandleren din, laste opp dokumenter og følge saken ved å logge inn.

Logg inn og se status på skadesak

Om skaden er dekket av forsikringen eller ikke, kan vi svare best på etter skaden er meldt. Et eventuelt avslag vil ikke ha noe å si for ditt fremtidige kundeforhold hos oss.

Du kan også se vilkårene ved å logge inn, velge forsikringen det gjelder og laste ned vilkårene. 

Mer om forsikring for borettslag og sameier

Hvem som skal betale egenandelen kan variere. Det avgjør styret ofte under årsmøter eller styremøter. 

Ta kontakt med styret i borettslaget eller sameiet for å avklare hvem som skal betale egenandelen før du melder skaden.

Styret har også oversikt over hvilket beløp på egenandele som gjelder forsikringen deres. 

Styret bestemmer om det kan utbetales kontantoppgjør eller ikke, og om det er beboeren eller borettslaget/sameiet som skal få utbetalingen.

For å unngå usikkerhet kan det være lurt å ha dette som en del av vedtektene i borettslaget eller sameiet.

Gjensidige har inngått avtaler med lokale entreprenører som tar seg av nødvendige reparasjoner etter en skade. Dette sikrer deg god kvalitet og en rask reparasjonsprosess.

Du kan bruke andre firmaer du kjenner til for å utføre reparasjonsarbeidene, men vi dekker kun kostnaden det ville vært om en av avtaleleverandørene våre utførte arbeidene. 

Hvis dere vil gjøre deler av eller hele reparasjonen selv, kan det gjøres etter nærmere avtale med oss.

Skader på bærende konstruksjoner, VVS eller elektriske installasjoner må utføres av autoriserte håndverkere.

Nei, vi gjør direkte opp med håndverkeren, eller sørger for at dere har midler til rådighet for å kunne gjøre opp med den som har foretatt reparasjonen.

Den eneste kostanden din vil være avtalt egenandel.

Hvis leiligheten er ubeboelig, dekker forsikringen markedspris for leie av tilsvarende leilighet. Eventuelle merutgifter vil kunne dekkes av beboerens innboforsikring. 

Ja, dere kan gjerne gjøre endringer, standardhevninger og lignende i forbindelse med reparasjonen. Hvis dette innebærer høyere kostnader, dekker dere mellomlegget selv. 

Du kan hele tiden følge status på saken og skrive direkte til skadebehandler ved å logge inn og gå til skadesakene dine. Skadebehandleren din vil da ta kontakt med deg så snart hen har tid.

Har du ikke en pågående skadesak? Gå til hjelp og kontakt for bedrifter.

Logg inn og skriv til skadebehandleren din