Hopp til innhold

Forsikring for borettslag og sameier

Hos oss får dere en solid forsikring og et godt støtteapparat i ryggen hvis noe skjer.

En tilpasset forsikringspakke

Husk innboforsikring

Alle beboere bør tegne sin egen innboforsikring som beskytter private eiendeler og gjenstander. 

Mer om innboforsikring

Gir trygghet til beboerne og styret, og erstatning for de aller fleste skader som kan ramme bygningen, felles verdier og frivillige under dugnad.

Forsikringen dekker blant annet

 • skader på bygningen, felles eiendeler, vedlikeholdsutstyr og uteområder
 • ulykker under dugnader eller når barn leker
 • ansvaret man har som huseier og styremedlem

Forsikring for borettslag og sameier

Forsikringspakken er fleksibel – både innhold og erstatningsbeløp kan justeres etter behov.

Bygningen og felles eiendeler

Dekker skader som skyldes brann.

Dekker skader etter lynnedslag og andre elektriske fenomen.

Gir erstatning ved vannskader – enten det skyldes lekkasje i rør, vann som trenger inn i bygget fra terreng eller grunn, eller følgeskader ved utett bad-/våtrom.

Dekker skader etter tyveri og hærverk på bygget, eller fastmonterte installasjoner tilhørende bygget.

Dekker skader som skyldes naturhendelser. For eksempel etter storm, flom, stormflo, skred eller jordskjelv.

Dekker maskinskade på faste installasjoner i bygningen. For eksempel heis og ventilasjonsanlegg.

Vi dekker følgeskader på utett bygning så lenge den utette bygningskomponenten ikke er eldre enn 40 år.

Det betyr dere får erstatning hvis vann trenger inn gjennom tak eller vegg og fører til skade. Borettslaget eller sameiet har vedlikeholdsansvar for å holde tak og vegger tett. Reparasjonen av dette dekkes derfor ikke av forsikringen.

En håndverker eller entreprenør kan gjøre feil som i ettertid fører til skader på bygningen. Vi dekker ikke selve håndverkerfeilen, men vi dekker kostnaden til å reparere skaden på bygningen i opptil 10 år etter at arbeidet ble utført – så lenge det ble gjort av en autorisert håndverker.

Følgeskader dekkes med opptil 10 millioner kroner.

Gir erstatning for bekjempelse av skadedyr i bygningens boligdeler, loft, kjeller og fellesarealer.

Dere får hjelp til å håndtere skadedyr som ikke nødvendigvis er farlige eller skadelige, men som likevel kan oppleves sjenerende og ubehagelige. For eksempel skjeggkre, mus, rotter, maur, veggedyr, husbukk, kakerlakker, stripet borebille, eller andre skadedyr.

Bekjempelse av skadedyr kan dekkes med inntil 2 millioner kroner. Vi dekker også utgifter til å reparere skader på bygningen, fjerne døde dyr og sjenerende lukt etter mus, rotter eller andre skadedyr.

Menneskene og økonomien

Gir erstatning for varige skader, død og behandlingsutgifter etter ulykker som skjer under

 • organisert dugnad, inkludert snømåking og plenklipping
 • vedlikeholdsarbeid gjort av ubetalte styremedlemmer

Barn, barnebarn, oldebarn og fosterbarn av beboere er også dekket av forsikringen når de leker i borettslagets fastmonterte lekeapparater. Barnet må være under 12 år.

En obligatorisk utvidelse i forsikringen. Den dekker tilfeldige, ikke fast ansatte, arbeidstakere hvis borettslaget/sameiet kan betraktes som arbeidsgiver i henhold til Yrkesskadeforsikringsloven §2 a.

Har dere ansatt en vaktmester, må dere kjøpe en egen yrkesskadeforsikring for hen.

Hvert enkelt styremedlem er selv økonomisk ansvarlig for avgjørelser styret tar, og kan bli holdt erstatningsansvarlig for en beslutning med uheldige konsekvenser. I verste fall kan det gjøre at et styremedlem går personlig konkurs.

Med styreansvarsforsikring får dere juridisk og økonomisk hjelp hvis beboere, besøkende eller andre mener dere har forsømt pliktene deres og de krever erstatning. Det gjør det tryggere å være styremedlem, og lettere å melde seg til et styreverv.

Forsikringen dekker erstatningskrav på inntil 10 millioner kroner.

En huseier kan få et erstatningskrav mot seg hvis det skjer skader på eiendommen hens. For eksempel hvis noen sklir og skader seg på borettslagets område, eller en bil får riper etter et takras fra bygningen. I et borettslag eller et sameie, er det styret forvalter ansvaret som huseier.

Med huseieransvar får dere juridisk og økonomisk hjelp hvis besøkende eller andre utenforstående krever erstatning for skade på personer eller eiendeler. Vi dekker erstatningskrav på inntil 10 millioner kroner.

Er dere byggherre i forbindelse med rehabilitering, dekker vi ansvaret hvis noen for eksempel blir skadet på byggeplassen som følge av dårlig sikring.

Ansvarsforsikring for mindre motor­redskaper og forurensning er også inkludert.

Skulle det oppstå rettslige tvister, dekker vi utgiftene deres til mekling eller advokat og rettssak. Rettshjelp dekkes med opptil 400 000 kroner.

Vi dekker det økonomiske tapet hvis en ansatt eller et styremedlem begår en straffbar handling som får økonomiske konsekvenser for borettslaget eller sameiet. Eksempler kan være tyveri eller underslag.

Kriminalitet dekkes med opptil 100 000 kroner.

Valgfrie tillegg

Erstatter utgifter til rivning, rydding, lagring og destruksjon av giftige eller miljøfiendtlige rester etter skade.

Dekker nødvendige utgifter hvis dere får påbud om utbedringer etter en skade på bygget. Det gjelder hvis skaden er dekket av forsikringen, og lov eller offentlige forskrifter er lagt til grunn for påbudet.

Gir erstatning for tap av leieinntekter opptil 36 måneder etter en skade. Du velger selv hvor høy erstatningssum du ønsker.

Dekker skade på hageanlegg og uteområder med valgfri forsikringssum. Hvilke skader som dekkes, avhenger av hvilke dekninger du har valgt for bygningen.

Mer om forsikringen

Som første forsikringsselskap i Norge, har vi tilpasset bygningsforsikringen vår EUs taksonomikrav for bærekraftig forsikring.

Det innebærer blant annet at vi

 • gir erstatning for skader som skyldes både nåværende og fremtidige klimarelaterte hendelser
 • bruker historiske data og fremtidige klimamodeller i pris- og risikovurdering, slik at vi kan forsikre kundene våre også i fremtiden
 • forplikter oss til å gi kundene våre dekning for de mest relevante klimarelaterte skadene både på kort og lag sikt. 

Tar du grep for å unngå skader, kan du oppnå bedre pris på bygningsforsikringen. Både i forbindelse med brann-, vann- og tyverisikring.

I tillegg belønner vi miljøsertifiserte bygg med sikkerhetsrabatter:

Er det meldt uvær eller flom, er Gjensidige i beredskap og gjør alt vi kan for å hjelpe kundene våre med å begrense skader. Vi har en egen beredskapsplan som sikrer at vi er godt rustet til å håndtere ekstra belastning både før, under og etter slike hendelser.

Døgnåpen telefon

Vi er tilgjengelige på telefon både i og utenfor arbeidstid når store hendelser pågår.

Er mange berørt av hendelsen, vil takst- og storskademiljøet vårt være tilgjengelig på plassen for å veilede og støtte de som er rammet.

Leverandørnettverk med førsteprioritet

Gjensidige har et eget leverandørnettverk som gir kundene våre førsteprioritet ved store hendelser. Leverandørene vil være på plass for å sette i gang skadebegrensende tiltak, avdekke skadeårsak og gi en foreløpig vurdering av skadeomfanget.

I forkant av store hendelser og uvær sender vi varsel på SMS til kunder i utsatte områder. 

SMS-varselet sendes til kunder som har forsikret bil, bygg, hus og/eller hytte hos oss. Målet er å hjelpe kundene våre med å unngå skader og forhindre praktiske problemer som kan følge uværet.

Mer om uværsvarselet vårt.

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder. 

Fullstendige vilkår 

Fullstendige vilkår er tilpasset og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet. 

 • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du sjekke pris i nettbutikken og laste ned de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.  
 • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.  

Alminnelige vilkår 

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for borettslag- og sameieforsikringen vår (PDF).

Full oversikt for styret

Trenger du tilgang?

For å se forsikringen deres når du logger inn, må du ha tilgang til å logge inn på vegne av borettslaget eller sameiet. 

Bestill tilgang

Hos oss er det enkelt å få oversikten dere trenger. Logg inn på vegne av borettslaget eller sameiet deres for å

 • hente dokumenter, finne forsikringsnummer og se skadehistorikk
 • se betalinger og faktura
 • melde skade og følge med på skadesaker
 • gjøre endringer
 • administrere hvem som skal ha mulighet til å logge inn på vegne av borettslaget eller sameiet
 • oppdatere navn og kontaktinformasjon, slik at fakturaer og dokumentasjon går til de rette personene