Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto barnepensjon mor og datter

Barnepensjon i innskudds­pensjonen

Dette er en forsikring som gir de ansatte og deres pårørende en ekstra trygghet hvis noe uforutsett skjer.

Barnepensjon – ytelser fra bedriftens pensjons­ordning for de ansatte

Barnepensjon i innskuddspensjon:

  • utbetaling til barn når den ansatte (medlemmet i pensjonsordningen) dør
  • utbetalingen skjer frem til og med den måneden barnet når den alderen som er fastsatt i avtalen, ofte 18 eller 21 år
  • kan avtale utvidet utbetaling mellom 18 og 21 år
  • utbetalingen blir fordelt likt mellom barna etter gjeldende regler 
  • kan maksimalt utgjøre 30 prosent av den ansattes pensjonsgrunnlag

Barnepensjon fra folketrygden

Fra folketrygden får barn som har mistet en forelder, utbetalt det som tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden (G) per år. Hvis begge foreldrene er døde, får hvert barn 2,25 G.

Utbetalingen av barnepensjon varer til og med den måneden barnet fyller 20 år.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2023 på 118 620 kroner

Andre tilleggsdekninger i innskuddspensjonen:

Innskuddspensjon til alle bedrifter

En attraktiv pensjonsordning kan bidra til å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere. Vi har konkurransedyktig avkastning, bransjens beste omdømme, gode digitale løsninger og veldig fornøyde kunder. Dette gjør oss til en solid og trygg pensjonsleverandør.

Spar 2 - 7 % av lønn opp til 12 G til de ansatte. Mulighet for utvidet sparing for lønn mellom 7,1 og 12 G.