Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto ektefellepensjon - par som klemmer

Ektefellepensjon og samboerpensjon

Dette er to forsikringsdekninger som gir de ansatte og deres pårørende en ekstra trygghet hvis noe uforutsett skjer.

Ektefelle­pensjon og samboer­pensjon

Bedriften kan velge å knytte til ektefelle- og samboerpensjon til pensjonsordningen. Det gir en ekstra trygghet for de etterlatte når en ansatt dør.

Ektefelle- og samboerpensjon er livsvarig, med mindre det er avtalt noe annet.

Ektefelle- og samboerpensjon – ekstra ytelser fra bedriftens pensjonsordning for de ansatte

 

Ektefelle- og samboerpensjon i innskuddspensjon:

  • Livsvarig utbetaling til etterlatte når den ansatte (medlemmet i pensjonsordningen) dør.
  • Likestiller registrert partner.
  • Kan maksimalt utgjøre 30 prosent av den ansattes pensjonsgrunnlag
  • Ingen rett til utbetaling hvis ekteskap, samboerskap eller registrert partnerskap er inngått etter fylte 65 år, eller hvis den ansatte dør innen ett år fra inngåelsen.
  • Fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon hvis vedkommende var eldre enn 45 år ved skilsmissen, gift i mer enn 10 år og ikke er gift på nytt.

Ytelser til ektefelle og samboer i folketrygden

NAV tilbyr ulike støtteordninger til etterlatte, såkalt gjenlevendepensjon. Les mer om gjenlevendepensjon på nav.no.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2023 på 118 620 kroner.

Andre tilleggsdekninger i innskuddspensjonen:

Innskuddspensjon til alle bedrifter

En attraktiv pensjonsordning kan bidra til å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere. Vi har konkurransedyktig avkastning, bransjens beste omdømme, gode digitale løsninger og veldig fornøyde kunder. Dette gjør oss til en solid og trygg pensjonsleverandør.

Spar 2 - 7 % av lønn opp til 12 G til de ansatte. Mulighet for utvidet sparing for lønn mellom 7,1 og 12 G.