Hopp til innhold

Røykvarslerdagen 1. desember

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder. 

Ved brann handler det om minutter og sekunder

Du kan være bortreist når batteriet i røykvarsleren piper. Bruk derfor Røykvarslerdagen til å sjekke om det virker.

Tidlig varsling øker sjansen for at du og familien din kommer dere ut i tide. Derfor er det viktig at du velger riktig type røykvarslere, henger dem opp på de rette stedene, og jevnlig ser til at de fungerer.

Dette bør du vite om montering og vedlikehold av røykvarslere (brannvernforeningen.no)

De 5 viktigste tipsene for brannsikkerhet

  1. Sørg for å ha fungerende røykvarslere, helst sammenkoblet slik at de  varsler samtidig. Har boligen din flere etasjer, må du ha flere røykvarslere. Husk å teste røykvarslerne jevnlig, og bytt batterier minst én gang i året. Gjerne på Røykvarslerdagen.
  2. Uoppmerksom bruk av komfyr er den vanligste enkeltårsaken til brann  i Norge. Monter komfyrvakt som varsler og bryter strømmen til komfyren når temperaturen blir farlig høy. Bruk aldri komfyren hvis du er trøtt, påvirket av alkohol eller annet som gjør deg mindre oppmerksom.
  3. Gjør deg kjent med rømningsveiene fra hver etasje i boligen din.  Pass på at de alltid er frie for hindringer.
  4. Alle boliger skal ha enten en husbrannslange eller et brannslukningsapparat som inneholder minst 6 kilo pulver eller skum. Det bør være slokkeutstyr lett tilgjengelig i hver etasje. I tillegg kan det være lurt å ha slokkespray og/eller brannteppe ved utsatte steder som peis og komfyr.
  5. Tenk nøye igjennom hva du bør gjøre hvis det oppstår en brann. Hold brannøvelser hjemme, og avtal hva som skal være møteplassen utenfor huset. Har du barn, gjør øvelsen til en lek. 

Røykvarsleren går også ut på dato

Husker du når røykvarslerne i boligen din ble montert? En røykvarsler har nemlig begrenset holdbarhet, opplyser avdelingsleder Kristine Palm ved forebyggende avdeling i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB).

– Faren er stor for at den gamle røykvarsleren gir en falsk trygghet

Brannsikkerhet er både styrets og beboernes ansvar

Beboerne må selv sørge for å ha røykvarslere og slokkeutstyr som fungerer. Styret skal formidle råd om brannsikkerhet og minne beboerne på at de må ha fungerende utstyr.

Styret er naboenes brannvakt

  1. Kontroller brannvarslingsanlegg, røykvarslere og slokkeutstyr i fellesarealer en gang i året.
  2. Lag en branninstruks til beboerne og minn dem på at de må ha fungerende røykvarslere og brannslokkingsutstyr.
  3. Arranger brannøvelser, helst årlig.
  4. Sørg for at alle rømningsveier er godt markert og uten hindringer.
  5. Kontroller de elektriske anleggene.