Hopp til innhold

Droneforsikring

Hvis du bruker drone (RPAS) eller modellfly på fritiden, er det lovpålagt å ha en ansvarsforsikring. Forsikringen dekker skader på personer, dyr og andres eiendeler.

Droneforsikring

Ansvarsforsikring for droner dekker skader som blir påført andre personer, dyr eller andres eiendeler. Gjelder for "åpen kategori".

Hva dekker droneforsikring?

Hva er egenandelen?

Det er en fast egenandel på 1 000 kroner.

Hva dekkes ikke?

Droneforsikringen dekker ikke skader som skjer hvis du bruker dronen til betalte oppdrag, skader på dronen som skjer ved uhell, eller at du mister dronen. 

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. 

Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Fordeler og rabatter

Kundeutbytte – en super kundefordel

I år får kundene våre utbetalt 11,3 % av det de betalte for skadeforsikringene sine i 2022. Les mer og sjekk hva du ville fått utbetalt hvis du hadde hatt skadeforsikringer hos oss.