Hopp til innhold

YS Hytteinnbo

Du har gjerne mer verdier på hytta enn du tror. Mange hytter står uten tilsyn store deler av året. Med YS Hytteinnbo får du svært lav pris på en av markedets beste innboforsikringer for hytte. Den dekker det som ikke er fastmontert i hytta.​

YS Hytteinnbo

Som medlem i et YS-forbund får du en av markedets beste innboforsikringer for hytte til medlemspris.

480 kr

/år

Brannskader og vannskader

Brannskader og vannskader, for eksempel lekkasje fra et rør.

Tyveri

Vi dekker tyveri av ting fra hytta, boder og privat uteareal.

Naturskader

Skader på ting i hytta di på grunn av for eksempel storm, skred eller flom.

Ansvar, rettshjelp og mekling

Rettslig erstatningsansvar som du har pådratt deg som privatperson, for eksempel hvis du skader noen mens du sykler, eller hunden din biter noen.

Hvis du blir part i en tvist, for eksempel med en nabo, boligselger eller utleier, dekker vi mekling og rettshjelp. Meklingen skjer gjennom en nøytral mekler og du betaler ingen egenandel.

Fritidsbåt

Fritidsbåt som ligger lagret på hyttetomta. Vi dekker inntil 60 000 kr ved brann, tyveri og naturskade.

Utleie

Vi dekker skadeverk på tingene dine, og tyveri av tingene dine, som er forårsaket av leietakeren. Vi dekker også ubetalt leie i opptil 6 måneder (gjelder kun én gang per leietager), og nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse med opptil 20 000 kroner. Du må huke av for at du leier ut boligen når du kjøper forsikringen, eller si fra til oss når du begynner å leie ut.   Egenandelen er 10 000 kr. 

Skader ved uhell

Skader ved uhell som skjer på hytta, for eksempel hvis du mister en bærbar PC i gulvet.

Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre, sølvkre og kakerlakker

Vi dekker bekjempelse av veggedyr, skjeggkre, sølvkre og kakerlakker med inntil 150 000 kroner.

Registrering av sykler

Kostnadsfri registrering av alle syklene i husstanden i NAF Sykkelregister er inkludert. Dette gjelder alle sykler,  elsykler og elsparkesykler i husstanden din.  Når du registrerer sykkelen og har et NAF-oblatet på den, reduserer du sjansen for at sykkelen blir stjålet. Du øker også sjansen for å få sykkelen tilbake hvis den blir stjålet.

Egenandel

Med YS Hytteinnbo betaler du 3 000 kroner i egenandel ved skade.

Forsikringen dekker ikke

  • Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann
  • Skade som skyldes søl 
  • Skade som skyldes kondens
  • Punktering av isolérglass
  • Skade på utett våtrom, men følgeskader er dekket

Hytteforsikring til YS-pris

Hytteforsikringen vår har fullverdi­garanti og sikrer deg mot brann, tyveri, naturskader og skader forårsaket av mus og rotter. Les mer og sjekk pris.