Hopp til innhold

Meld skade på prosjekt

Du kan raskt og enkelt melde skade på nett. Logg inn og velg prosjektforsikringen deres, så hjelper vi deg videre.

Slik bruker du forsikringen

Har du ikke logget inn før?

Skal du logge inn på vegne av bedriften for første gang, må du bestille tilgang.

Du kan også bruke en egen skademelding som ikke krever tilgang.

  1. Logg inn og velg forsikringen det gjelder
  2. Svar på spørsmål om hva som har skjedd og last opp nødvendig dokumentasjon 
  3. Ved behov for befaring vil en av leverandørene våre ta kontakt innen fire timer i ordinær arbeidstid

Du kan skrive til oss, følge saken og laste opp dokumenter ved å logge inn på skadesaken.

Spørsmål og svar

Det er viktig at du varsler andre entreprenører som har fått skade på entreprisen sin. For sen varsling mot den som eventuelt er ansvarlig for skaden, kan gjøre at dere mister kravet dere ellers ville hatt (regress).

En prosjektforsikring er forsikring av bygge- og anleggsarbeider som entreprenør/byggherre har kontraktsfestet ansvar for.  

Ved forsikring av enkeltprosjekt, gjelder forsikringen frem til prosjektet er overlevert til byggherre/hovedentreprenør.

Mer om prosjektforsikringen vår

Nei, forsikringen dekker ikke feilaktig utført arbeid eller arbeid som ikke er nevnt i kontrakten.

Dere kan utvide forsikringen til å dekke prosjektet også i reklamasjonstiden. Da vil følgeskader etter arbeidet være dekket.  

Nei. Hvis du har forårsaket skade på andres kontraktsfestede arbeid, må du melde saken på ansvarsforsikringen din. 

Entreprenøren som har fått skade på egen entreprise, melder skade på prosjektforsikringen til forsikringsselskapet sitt. 

Meld sak på ansvarsforsikring

Hvis byggherren har egne materialer, er det dekket av entreprenørens prosjektforsikring straks det ankommer byggeplassen.

Det er viktig at du dokumenterer skadeårsaken. Blant annet for at de som er berørt av skaden ikke skal miste grunnlaget for å kreve utlegg tilbakebetalt fra ansvarlig entreprenør/bedrift. 

Skader som skyldes feil eller mangler i jobben dere har gjort etter at det kontraktsfestede arbeidet er overlevert, dekkes kun om dere har kjøpt en egen dekning for dette.

Logg inn, finn prosjektforsikringen deres og last ned vilkårene for å se hva som er dekket og ikke.

Logg inn og se bedriftens forsikringer

Du kan hele tiden følge status på saken og skrive direkte til skadebehandler ved å logge inn og gå til skadesakene dine. Skadebehandleren din vil da ta kontakt med deg så snart hen har tid.

Har du ikke en pågående skadesak? Gå til hjelp og kontakt for bedrifter.

Logg inn og skriv til skadebehandleren din