Hopp til innhold

Meld skade på transport, gods- og speditør­ansvar

Du kan raskt og enkelt melde skade på nett. Logg inn og velg forsikringen det gjelder, så hjelper vi deg videre.

Slik bruker du forsikringen

Har du ikke logget inn før?

Skal du logge inn på på vegne av bedriften for første gang, må du bestille tilgang.

Du kan også bruke en egen skademelding som ikke krever tilgang.

 1. Logg inn og velg forsikringen det gjelder 
 2. Svar på spørsmål om hva som har skjedd 
 3. Vi tar kontakt med deg så snart vi kan og gir deg beskjed om vi trenger mer informasjon

Du kan skrive til oss, følge saken og laste opp dokumenter ved å logge inn på skadesaken.

Spørsmål og svar

Transportforsikring

Hva er transportforsikring?

Transportforsikring er en tingforsikring for varer eller eiendeler under transport.

Mer om transportforsikring
Er varene mine forsikret under transportørens ansvarsforsikring?

Vareeier bør alltid tegne en egen forsikring for sine varer.

Transportørens ansvar kan være begrenset eller bortfalle, og dekker kun transportørens rettslige erstatningsansvar.

Mer om transportforsikring
Hva gjør jeg hvis varene mine blir skadet?
 • Ved synlig skade eller manko skal dette anmerkes på fraktdokument ved mottak sammen med sjåfør 
 • Ved skjult skade skal det reklameres skriftlig til transportør umiddelbart når skaden oppdages. Det er viktig at godset undersøkes for skjulte skader så fort som mulig etter mottak

Når varene er skadet må dere ta imot varene og prøve å begrense skadeomfanget så mye som mulig. Ta kontakt med oss så fort dere kan etter at skade er oppstått.

Logg inn og meld skade
Hva slags dokumentasjon skal jeg sende til Gjensidige?

Normalt trenger vi følgende dokumentasjon for å behandle saken din: 

 • Kjøps-/salgsfaktura 
 • Bilder av skadede varer og emballasje 
 • Fraktdokumenter med utleveringskvittering 
 • Kopi av skriftlig reklamasjon til transportør 
 • Fraktfaktura
 • Kopi av booking og eventuelle transportinstrukser 
Kan jeg kaste skadet gods?

Vent med å kaste skadet gods til vi har fått behandlet saken da det kan være nødvendig med en besiktigelse.

Husk å ta hensyn til miljøet når du skal kaste skadet gods.

Gods- og speditøransvar

Hva er godsansvarsforsikring?

Godsansvaret er transportørens rettslige erstatningsansvar ovenfor vareeier for skade på gods transportert på offentlig vei mot betaling. Transportørens ansvar reguleres av veifraktloven.

Denne forsikringen er en ansvarsforsikring som dekker transportørens økonomiske risiko, og må ikke forveksles med en transportforsikring (vareforsikring). Transportforsikring er en tingforsikring som gjelder for og skal tegnes av eieren av varen.

Hva er speditøransvarsforsikring?

Speditøransvarsforsikring omfatter det ansvaret du kan ilegges under NSAB (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).

Som speditør er du ansvarlig for de underleverandører du benytter til å utføre transportoppdraget.

Mer om speditøransvar
Er kundenes varer forsikret under min gods-/speditøransvarsforsikring?

Nei, det er din økonomiske risiko som transportør som er forsikret. 

Dere vil ikke alltid være ansvarlig for skader, noen ganger kan ansvaret også bli begrenset.

Hva skal transportør/speditør gjøre hvis varer blir skadet?

Sjåfør bør alltid forsøke å levere godset til mottakeren, men bør også ta bilder og sikre bevis. 

Mottaker har plikt til å begrense skadene og skal ta imot godset selv om det er skadet. Mottaker bør melde saken under egen transportforsikring for å få bistand med å fremsette et dokumentert krav til dere. 

Ta kontakt med oss så fort som mulig for å melde skade. En speditør må huske å reklamere til sin underleverandør så fort som mulig. 

Går eierskapet av varene over til transportør ved skade?

Selv om varene er skadet går ikke eierskapet automatisk over til transportør.