Hopp til innhold

Speditør­ansvars­forsikring

Gir juridisk og økonomisk hjelp hvis kunder eller andre krever erstatning for skade i forbindelse med spedisjonsoppdrag.

Juridisk hjelp

Juristene våre avklarer om bedriften er erstatningsansvarlig og Gjensidige fører saken for dere

Økonomisk sikkerhet

Blir dere ansvarlige, dekker vi opptil 10 millioner kroner av erstatningskravet

Tilpasset bransjen

Forsikringen er tilpasset Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015)

Hva dekker speditøransvar?

Inkluderer bedriftsansvar og speditøransvar. Dekker erstatningsansvar i forbindelse med spedisjonsoppdrag etter lover og reguleringer, herunder NSAB 2015.

Erstatningsansvar for skade

Dekker erstatningsansvaret hvis det skjer noe under transporten som fører til tap, mangler eller skade på varene.

Forsikringen dekker også erstatningsansvaret hvis du, en ansatt eller lokalene dere bruker forårsaker personskade på kunder eller andre utenforstående.

Erstatningsansvar for økonomiske tap

Dekker erstatningsansvaret hvis dere blir skyld i økonomiske tap for kunder, leverandører eller andre utenforstående.

Hjelp av juristene våre

Hvis dere får et erstatningskrav mot dere, får dere rask hjelp av juristene våre til å finne ut om dere er erstatningsansvarlige eller ikke.

Omfattes skaden av forsikringen, fører Gjensidige saken for dere og sparer dere for utgifter til advokat.

Rettslige sakskostnader

Hvis erstatningsansvaret må avgjøres i retten, dekker vi sakskostnadene.

Huseieransvar

Huseieransvar dekker erstatningsansvaret dere kan komme i som eier eller bruker av en bygning eller et lokale. For eksempel hvis mangel på tilsyn eller vedlikehold fører til en skade på andres eiendeler eller personskader.

Byggherreansvar under rehabilitering, utbygging eller vedlikehold av bygget er også inkludert i forsikringen.

Skade på leide lokaler dekkes ikke av denne forsikringen. Hvis dere leier lokaler, trenger dere en ansvarsforsikring for leid næringseiendom.

Mer om speditøransvar

Egenandel

Standard egenandel for er 25 000 kroner ved første skade. Skjer det flere skader innen forsikringsåret, øker egenandelen.

Erstatning

Dere får dekket erstatningskrav for opptil 10 millioner kroner. Forsikringssummen kan økes om dere trenger bedre beskyttelse.

Ikke dekket av forsikringen
  • erstatningsansvar dere kan forsikre med godsansvarsforsikring på egne biler 
  • arbeidet med å rette opp feilen eller utføre den avtalte leveransen på nytt (kontraktsansvaret)
  • ansvar for yrkesskade 
  • bøter og overtredelsesgebyrer
  • ansvar for skade på det dere bruker, leier eller låner
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Hva kan skje?

NSAB 2015

NSAB står for Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser. Bestemmelsene omfatter speditørens og oppdragsgiverens rettigheter og plikter ved oppdrag

Ifølge NSAB 2015, er det speditøren som i de fleste tilfeller har ansvaret hvis det skulle skje noe med varene under transport.

Det betyr at kunden kan kreve økonomisk erstatning for

  • tap, mangler eller skade på varer, gods og eiendeler under transport
  • forsinkelse ved henting eller levering, som fører til økonomiske tap for kunden, leverandøren eller andre

Mange trenger også ...

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje