Hopp til innhold

Skademelding for rettshjelp

Søk om rettshjelp

Hvilke forsikringer dekker rettshjelp?

Rettshjelp er alltid en del av:

 

Søk om rettshjelp

Du kan raskt og enkelt søke om rettshjelp ved å logge inn og registrere saken – enten du selv er forsikringstaker, eller advokat som søker på vegne av en klient.

Dekkes saken av forsikringen, kan du velge om du vil benytte deg av mekling gjennom vår samarbeidspartner Mekle, eller få dekket utgifter til advokat.

 

Når bør jeg velge mekling?

Samarbeidspartneren vår Mekle har en løsningsgrad på 8 av 10

Når bør jeg velge mekling?

De fleste saker kan løses med mekling, og vi anbefaler alltid å prøve dette først. Da får partene hjelp av en nøytral mekler til å løse tvisten raskt, gjennom en trygg og lovregulert prosess.

Hvis saken ikke lar seg løse, eller du velger å avslutte meklingen, dekker vi fortsatt rettslige utgifter innenfor avtalt forsikringssum og egenandel.

Ofte stilte spørsmål