Hopp til innhold

Skademelding for rettshjelp

Søk om rettshjelp

Hvilke forsikringer dekker rettshjelp?

Rettshjelp er alltid en del av:

 

Du kan raskt og enkelt søke om rettshjelp ved å logge inn og registrere saken – enten du selv er forsikringstaker, eller advokat som søker på vegne av en klient.

Dekkes saken av forsikringen, kan du velge om du vil benytte deg av mekling gjennom vår samarbeidspartner Mekle, eller få dekket utgifter til advokat.

 

Meld sak som forsikringstakerMeld sak som advokat

Når bør jeg velge mekling?

Samarbeidspartneren vår Mekle har en løsningsgrad på 8 av 10

De fleste saker kan løses med mekling, og vi anbefaler alltid å prøve dette først. Da får partene hjelp av en nøytral mekler til å løse tvisten raskt, gjennom en trygg og lovregulert prosess.

Hvis saken ikke lar seg løse, eller du velger å avslutte meklingen, dekker vi fortsatt rettslige utgifter innenfor avtalt forsikringssum og egenandel.

Ofte stilte spørsmål

Rettshjelpsforsikringen dekker mekling eller rettslige utgifter (advokat, retten, sakkyndige og vitner) når du er part i en tvist. Med tvist menes at et konkret krav er fremlagt og avvist (bestridt). 

Forsikringen kan også dekke utgifter til sakkyndig bistand (takstmann eller lignende) hvis du må dokumentere et krav. Slike utgifter dekkes vanligvis med inntil 40 % av forsikringssummen.  

I hovedsak dekker forsikringen sivile tvister, ikke straffesaker eller andre offentlige tvangsprosesser. 

Mer informasjon om hva forsikringen dekker, finner du i forsikringsvilkårene når du logger inn.  

Logg inn og se forsikringsvilkårene dine

Vi tilbyr mekling uten egenandel gjennom vår samarbeidspartner Mekle. 

Ved mekling får partene hjelp av en nøytral mekler til å løse saken raskt. Dette skjer gjennom en trygg og lovregulert prosess hvor begge parter blir ivaretatt. Det er frivillig, og forhandlingene er konfidensielle. 

De fleste saker løses ved mekling. Prosessen er hurtig og normalt ferdig i løpet av 14 dager. Hvis tvisten ikke løses, vil meklingen likevel ha en verdi ved at saken er blitt klarlagt.  

Mekling er dessuten et godt alternativ til obligatorisk og tidkrevende forliksrådsbehandling. Du kan dermed spare mye tid på å mekle saken. Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt. 

Les mer om mekling hos Mekle

Forsikringssummen for rettshjelp finner du i forsikringsvilkårene dine.

Logg inn og se forsikringsvilkårene dine

Nei. Som forsikringsselskap går vi ikke inn i selve saken. Vi bistår heller ikke med generell juridisk rådgivning.

Ja, erstatning for rettshjelp vil alltid være begrenset til den antatte verdien av den økonomiske interessen i saken (hvis den er lavere enn forsikringssummen). Med andre ord dekker vi ikke utgifter som går utover den økonomiske verdien av det tvisten omhandler.

Logg inn og se forsikringsvilkårene dine

Egenandelen avhenger av hvilken forsikring rettshjelpen er tilknyttet:

  • For bedrifter og borettslag/sameier, er egenandelen 10 000 kr pluss 20 % av omkostningene.
  • Har du rettshjelp gjennom privatforsikringer eller landbruksforsikringer, er egenandelen 4 000 kr pluss 20 % av omkostningene.
  • Rettshjelp tilknyttet reiseforsikring har ingen egenandel.
  • Velger du mekling hos Mekle, betaler du ingen egenandel. Da dekker forsikringen alle kostnader.
Logg inn og se forsikringsvilkårene dine

Nei, du kan fritt velge advokat. For å finne en advokat kan du besøke advokatenhjelperdeg.no, en nettside opprettet av Advokatforeningen.

Gå til advokatenhjelperdeg.no

Nei. Advokaten kan fakturere oss underveis, men må gjøre fradrag og sende egen faktura for egenandelen til deg.