Hopp til innhold

Skademelding for rettshjelp og advokatforsikring

Søk om rettshjelp eller bruk advokatforsikring

Hvilke forsikringer dekker rettshjelp?

Rettshjelp er alltid en del av:

Advokatforsikring

Advokatforsikring for bedrifter er en egen forsikring som dekker juridisk rådgivning eller advokatbistand hvis bedriften blir part i en tvist. 

Du kan raskt og enkelt søke om rettshjelp ved å logge inn og registrere saken – enten du selv er forsikringstaker, eller advokat som søker på vegne av en klient.

Dekkes saken av forsikringen, kan du velge om du vil benytte deg av mekling gjennom vår samarbeidspartner Mekle, eller få dekket utgifter til advokat.

Har du advokatforsikring velger du «Meld sak som forsikringstaker».

Når bør jeg velge mekling?

Samarbeidspartneren vår Mekle har en løsningsgrad på 8 av 10

Mange saker kan løses med mekling, og vi anbefaler alltid å prøve dette først. Da får partene hjelp av en nøytral mekler til å løse tvisten raskt, gjennom en trygg og lovregulert prosess.

Du kan velge å benytte mekling enten du har rettshjelp gjennom en forsikring eller om du har advokatforsikring for bedrifter.

Ofte stilte spørsmål