Hopp til innhold

Rettshjelpsforsikring for bedrifter

Dekker utgiftene hvis bedriften blir part i en juridisk tvist – enten konflikten løses med mekling eller advokat.

Hva er rettshjelpsforsikring?

Eksempler på tvister:

  • Bedriften og kunden er uenige om prisen eller kvaliteten på leveransen.
  • Bedriften kommer i konflikt med utleier av næringslokale dere leier.
  • Naboer kan klage på bråk fra restauranten bedriften driver.

Hva er rettshjelpsforsikring?

Rettshjelpsforsikringen dekker utgiftene til advokat, retten, sakkyndige og vitner hvis bedriften din blir part i en tvist.

Uenighetene kan også løses gjennom en nøytral og profesjonell mekler.

Mekling

Mekling er et godt alternativ for tvisteløsning.

Samarbeidspartneren vår Mekle.no er en digital tjeneste der du får hjelp fra erfarne og sertifiserte meklere til å løse saken din. Mekling er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra prosessen.

Benytter du deg av mekling, betaler du ingen egenandel.

Fører ikke meklingen fram, har du fortsatt mulighet til å få dekket advokatbistand.

Advokatbistand og behandling i retten

Hvis du ikke ønsker mekling, velger du selv advokat. Vi dekker nødvendige og rimelige utgifter til din advokat, retten, sakkyndige og vitner opp til 100 000 kroner.

Du betaler en egenandel på 10 000 kroner pluss 20 % av de utgiftene som dekkes av forsikringen.

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.