Hopp til innhold

Rettshjelps­forsikring for bedrifter

Dekker utgiftene hvis bedriften blir part i en juridisk tvist – enten konflikten løses med mekling eller advokat.

Hva er rettshjelps­forsikring?

Eksempler på tvister:

 • Bedriften og kunden er uenige om prisen eller kvaliteten på leveransen.
 • Bedriften kommer i konflikt med utleier av næringslokale dere leier.
 • Naboer kan klage på bråk fra restauranten bedriften driver.

Rettshjelpsforsikringen dekker utgiftene til advokat, retten, sakkyndige og vitner hvis bedriften din blir part i en tvist.

Uenighetene kan også løses gjennom en nøytral og profesjonell mekler.

Mekling

Mekling er et godt alternativ for tvisteløsning.

Samarbeidspartneren vår Mekle.no er en digital tjeneste der du får hjelp fra erfarne og sertifiserte meklere til å løse saken din. Mekling er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra prosessen.

Benytter du deg av mekling, betaler du ingen egenandel.

Fører ikke meklingen fram, har du fortsatt mulighet til å få dekket advokatbistand.

Advokat­bistand og behandling i retten

Hvis du ikke ønsker mekling, velger du selv advokat. Vi dekker nødvendige og rimelige utgifter til din advokat, retten, sakkyndige og vitner opp til 100 000 kroner.

Du betaler en egenandel på 10 000 kroner pluss 20 % av de utgiftene som dekkes av forsikringen.

 • motpartens saksomkostninger
 • arbeidsrettslige tvister
 • rettshjelp for annen virksomhet enn den du har forsikret 
 • tvister som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom
 • tvister som gjelder annen fast eiendom enn den som benyttes i den aktuelle virksomhet
 • tvister mellom mor- og datterselskap

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mange trenger også ...