Sykeforsikring (sykeavbrudd)

En sykeforsikring kan være god å ha hvis du blir 100 % sykmeldt. Forsikringen, som også kalles sykeavbrudd, er tilpasset deg som er selvstendig næringsdrivende.

Du må ha minst én annen forsikring hos oss for å kjøpe sykeforsikring.

Default

Hvorfor trenger du sykeforsikring?

Driver du et enkeltpersonforetak (ENK) eller ansvarlig selskap (DA eller ANS), vil du først ha rett til sykepenger fra NAV etter 16 dager, og det gjelder bare for inntekt opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner.
Icon-tip

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen kan dekke faste driftsutgifter og lønn som overstiger 6G hvis du blir 100 % sykmeldt. Du kan få inntil 4 500 kroner per dag etter at du har vært sykmeldt i 16 dager.

Beløpet bestemmes av inntekten din og størrelsen på de faste driftsutgiftene.

Fleksibilitet

Det avtales erstatningstid på 364 dager, og utbetalingen starter etter karenstiden som vanligvis er de 16 første dagene av sykefraværet. Du kan velge lengre karenstid. Dette vil gi deg en rimeligere forsikring.

Se alle personalforsikringene våre