Er dere forberedt på flom?

Meld skade på nett

Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe dere om noe skjer. Det kan være stor pågang på telefon når flommen pågår, og det kan dessverre bli ventetid.

Vi anbefaler derfor at du melder skaden på nett. Det gjør du raskt og enkelt ved å logge inn. 

Om flomvarsler

Flom innebærer ofte at elver og vassdrag går over sine bredder, noe som kan forårsake skader på eiendeler, eiendommer og infrastruktur.

Vi sender flomvarsel på SMS til kunder som bor eller har eiendommer i en kommune hvor NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) mener det er fare flom. Du mottar flomvarsel hvis:

  • virksomheten deres, eller eiendommene dere har forsikret, ligger i et område som kan bli rammet av flom
  • det er varslet om flomfare fra NVE med aktsomhetsnivå Gult eller Oransje eller Rødt.

Vi tar forbehold om at flomfaren kan ha endret seg etter at du mottok varsel. Det kan derfor være lurt å sjekke status for din kommune på varsom.no. Du kan også følge NVE på Twitter.

Hvis dere har behov for å melde en skade, anbefaler vi at dere melder skaden på nett, siden det kan være stor pågang på telefon når flommen pågår.

Selv om du mottar et varsel om flomfare er det ikke sikkert det blir en skadelig flom. Det er likevel lurt å være godt forberedt, og vite hva du kan gjøre for å forebygge eventuelle skader.

Dette kan dere gjøre før flommen kommer

  1. Hjelp vannet å renne riktig vei. Vurder å etablere flomvern som sandsekker og lignende hvis mulig.
  2. Sjekk avløpsveier som sluker, stikkrenner og kummer. Rydd unna kvister, søppel, grus, sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt. Gjør det dere kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt.
  3. Flytt tidlig varer, produksjonsmidler, kjøretøy og andre gjenstander bort fra områder som kan oversvømmes.
  4. Flytt gjenstander opp fra gulv som kan oversvømmes. Flytt gjenstandene så høyt som mulig, helst til etasjen over.
  5. Vurder å kontakte ekstern hjelp dersom det trengs.
  6. Følg med på værvarsler, nyhetssendinger og meldinger fra kommunen og nødetatene.

Hva dekker forsikringen? 

Alle bygninger og eiendeler som er forsikret mot brannskade er også forsikret ved flom. Biler, andre kjøretøy, maskiner og båter dekkes av vanlig kaskoforsikring.