Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond

Et levedyktig landbruk

For å bidra til et levedyktig og fremtidsrettet landbruk, har vi sammen med Norges Bondelag etablert et bærekraftfond.

Gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond skal vi dele ut opptil 10 millioner kroner i året til skadeforebyggende tiltak.

Sammen kan vi bidra med tiltak som i sum spiller en viktig rolle for landbruksnæringen – for bonden, husdyrene og naturen.

Sammen kan vi bidra til å 

  • redusere risiko for brann
  • redusere skadeomfang av styrtregn og flom
  • redusere klimabelastning
  • bedre dyrevelferd

Dette kan du få støtte til

Du kan søke om tilskudd til to typer tiltak:

  • individuelle tiltak vi har definert som du kan gjennomføre på din egen gård
     
  • kollektive tiltak og prosjekter du ønsker å gjennomføre og som kommer flere bønder eller hele landbruksnæringen til gode