Norsk Gartnerforbund

bondelagene-campaign-landscape

Hos oss kan du som bedriftsmedlem i Norsk Gartnerforbund få rabatter på forsikringer hos oss.

For å oppnå medlemsfordelene må du

  • gjennomføre HMS-kurs
  • instrallere forsikringsgodkjent brannalarmannlegg
  • ha avtale om det elektriske anlegget
  • bytte til flammehemmede gardiner ved utskifting/vedlikehold
  • gjennomføre risikosjekk

Fordelene for deg som bedriftsmedlem i Norsk Gartnerforbund:

  • 10 % rabatt på forsikringer knyttet til gartneri- og hagevirksomheten

Rabatten kommer i tillegg hvis du også er medlem av Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag.