Norsk Gartnerforbund og Gjensidige

For å oppnå medlemsfordelene må du

  • gjennomføre HMS-kurs
  • instrallere forsikringsgodkjent brannalarmannlegg
  • ha avtale om det elektriske anlegget
  • bytte til flammehemmede gardiner ved utskifting/vedlikehold
  • gjennomføre risikosjekk

Har du benyttet deg av medlemsfordelene dine? 

Som medlem av Norsk Gartneriforbund får du 10 % rabatt på driftsforsikringer hos oss som er direkte knyttet til gartneri- og hagevirksomheten.

Rabatten kommer i tillegg hvis du også er medlem av Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag.