Norsk Gartnerforbund og Gjensidige

For å oppnå medlemsfordelene må du

Her må du blant annet dokumentere at du har

  • installert forsikringsgodkjent brannalarmannlegg
  • opprettet en avtale om kontroll av det elektriske anlegget

Har du benyttet deg av medlemsfordelene dine? 

Som medlem av Norsk Gartneriforbund får du 10 % rabatt på driftsforsikringer hos oss som er direkte knyttet til gartneri- og hagevirksomheten.

Rabatten kommer i tillegg hvis du også er medlem av Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag.