Spørsmål og svar om a-meldingen

Stortinget har vedtatt at pensjonsleverandørene kan bruke data fra a-meldingen til å oppdatere informasjon om ansatte i pensjonsordninger. Dette gjør det enklere for dere som bedrift, og sikrer riktigere pensjonssparing for de ansatte.

Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om a-meldingen.

Default

Faktura og rapporter

 • Hvis det mangler ansatte i oversikten 'Vedlegg til faktura - bedriftens ansatte', kan det være fordi det er gjort endringer på disse som har ført til at det er beløp til gode. Det skal derfor ikke betales for vedkommende for denne perioden. I fakturaoversikten på Din bedrift finner du fullstendig oversikt over alle ansatte. Du kan også ta ut oversikten i Excel.

 • Hvis det mangler ansatte i oversikten, er det fordi det er gjort endringer på disse som har ført til at det er beløp til gode. Det skal derfor ikke betales for vedkommende for denne perioden. På Din bedrift finner du fullstendig oversikt over bedriftens ansatte.

 • Dataene vi får fra a-meldingen inneholder bare månedens lønn, og ikke årslønnen. Vi ganger derfor månedens lønn med 12,16 for å beregne årslønnen. Hvis en ansatt for eksempel jobber timebasert og ulikt fra måned til måned, blir ikke dette helt likt.

 • Det er det flere årsaker til: For mange varierer lønnen, og dermed varierer også innbetalingene til pensjonskontoen. Det kan også være penger til gode på avtalen, eller det kan være betalt for lite forrige måned.

 • Fordi a-melding inneholder månedens lønn, må vi regne om til årslønn for å beregne pensjon. Faktoren på 12,16 tar hensyn til at man har ferie i litt mer enn 1 måned i året. Faktoren gjelder uansett om man har ferie etter ferieloven (4 uker), 5 ukers ferie (tariffestet) eller om arbeidstaker er over eller under 60 år (ekstra ferieuke).

 • Hvis pensjonsordningen er oppdatert med alle ansatte, blir det ikke dyrere for bedriften.

  Om det er ansatte som ikke er i pensjonsordningen eller ansattdata ikke er oppdatert, så fanger a-meldingen opp disse og det blir dyrere for bedriften.

  A-meldingen sørger for økt kvalitet og at alle ansatte blir med i ordningen og får pensjonsopptjeningen de har krav på.

 • Vi fakturerer både etterskuddsvis og forskuddsvis. For eksempel får vi a-melding for januar i begynnelsen februar. Denne bruker vi til å avregne mot hva vi allerede har fakturert for i januar. Samtidig bruker vi a-melding for januar til å fakturere for mars. Og slik fortsetter vi måned for måned.

Endringer for ansatte

Lønn som er pensjonsgivende

Frister

Integrasjon med a-melding

 • Hvis pensjonsordningen er oppdatert med alle ansatte, blir det ikke dyrere for bedriften.

  Om det er ansatte som ikke er i pensjonsordningen, eller ansattdata ikke er oppdatert, så fanger a-meldingen opp disse og det blir dyrere for bedriften.

  A-meldingen sørger for økt kvalitet og at alle ansatte blir med i ordningen og dermed får pensjonsopptjeningen de har krav på.