YS Familieulykke

Få inntil 3,5 millioner kroner i erstatning ved ulykke.

Forsikringen koster fra ca 41 kroner i måneden og dekker hele familien.

Bestille YS Familieulykke

Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år.

Relatert innhold

Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år.

Pris og dekninger

YS Familieulykke dekker

 • deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 20 år
 • varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke
 • ikke invaliditet som følge av sykdom
 • behandlingsutgifter med inntil 50 000 kroner
 • fri bruk av Barne- og ungdomstelefonen

Årsprisen for

 • full heltidsdekning er 876 kroner
 • halv heltidsdekning er 494 kroner

Utbetaling

Utbetalingene er avhengig av

 • valg av heltidsdekning
 • grad av invaliditet
 • familiesammensetning

For eksempel vil 100 % invaliditet av en ektefelle i en familie uten barn som har full heltidsdekning gi en utbetalingen på 18 G.

Forsikringssummer for full heltidsdekning fordelt på familien

Forsikringssummer for full heltidsdekning fordelt på familien
 MedlemEktefelle/­samboerPer barn
Enslig38 G
kr 3 517 888
  
Enslig med barn18 G
 kr 1 666 368
 24 G
kr 2 221 824
Ektefelle/­samboer18 G
kr 1 666 368
18 G
kr 1 666 368
 
Ektefelle/­samboer m/barn12 G
kr 1 110 912
12 G
kr 1 110 912
18 G
kr 1 666 368

For halv heltidsdekning halveres beløpene.

Hvilke helse- og livsforsikringer bør du ha?

Med de rette helse- og livsforsikringene er du litt bedre forberedt på det som måtte komme.

Penger til de etterlatte

For deg som har gjeld og forsørgeransvar. Som YS-medlem får du livsforsikring til spesialpris.

Les om YS Livsforsikring

Hjelp ved sykdom

Unngå at du og dine får økonomiske problemer som følge av sykdom. Som YS-medlem får du 10 % rabatt på forsikringen Alvorlig sykdom.

Les om Alvorlig sykdom

En bedre hverdag ved uførhet

Sikrer deg økonomisk for fremtiden dersom du skulle bli ufør. Som YS-medlem får du 10 % rabatt på Uføreforsikring Pluss.

Uføreforsikring Pluss

Flere YS-fordeler

 • Inntil 32 % rabatt på skadeforsikring
 • YS-forsikringer til spesialpris
 • Bankens beste rente
 • Egne fordeler for unge
 • Lav kostnad på fond og pensjon
Les mer om YS-fordelene
Barn betyr dine barn/adoptivbarn og ektefelles eller samboers særkullsbarn som deler din adresse i Folkeregisteret

Er du ikke medlem?

YS har forbund som dekker de fleste bransjer, slik at du stort sett finner et som passer ditt yrke.

Finn ditt YS-forbund