YS Familieulykke

Få inntil 3,7 millioner kroner i erstatning ved ulykke.

Forsikringen koster fra ca 42 kroner i måneden og dekker hele familien.

Bestille YS Familieulykke

Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år.

Relatert innhold

Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år.

Pris og dekninger

YS Familieulykke dekker

  • deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 20 år
  • varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke
  • ikke invaliditet som følge av sykdom
  • behandlingsutgifter med inntil 50 000 kroner
  • fri bruk av Barne- og ungdomstelefonen

Årspriser for 2020

  • Full heltidsdekning koster 903 kroner
  • Halv heltidsdekning koster 509 kroner

Utbetaling

Utbetalingene er avhengig av

  • valg av heltidsdekning
  • grad av invaliditet
  • familiesammensetning

For eksempel vil 100 % invaliditet av en ektefelle i en familie uten barn som har full heltidsdekning gi en utbetalingen på 18 G.

Forsikringssummer 2020 for full heltidsdekning fordelt på familien

Forsikringssummer for full heltidsdekning fordelt på familien
 MedlemEktefelle/­samboerPer barn*
Enslig38 G
kr 3 794 604
  
Enslig med barn18 G
 kr 1 797 444
 24 G
kr 2 396 592
Ektefelle/­samboer18 G
kr 1 797 444
18 G
kr 1 797 444
 
Ektefelle/­samboer m/barn12 G
kr 1 198 296
12 G
kr 1 198 296
18 G
kr 1 797 444

For halv heltidsdekning halveres beløpene.

* Forsikringen gjelder dine barn/adoptivbarn og ektefelles eller samboers særkullsbarn som deler din adresse i Folkeregisteret. Barna må i tillegg være under 20 år.

Er du ikke medlem?

YS har forbund som dekker de fleste bransjer, slik at du stort sett finner et som passer ditt yrke.

Finn ditt YS-forbund