YS Familieulykke

Få inntil 3,5 millioner kroner i erstatning ved ulykke.

Forsikringen koster fra ca 41 kroner i måneden og dekker hele familien.

Bestille YS Familieulykke

Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år.

Relatert innhold

Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år.

Pris og dekninger

YS Familieulykke dekker

  • deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 20 år
  • varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke
  • ikke invaliditet som følge av sykdom
  • behandlingsutgifter med inntil 50 000 kroner
  • fri bruk av Barne- og ungdomstelefonen

Årsprisen for

  • full heltidsdekning er 876 kroner
  • halv heltidsdekning er 494 kroner

Utbetaling

Utbetalingene er avhengig av

  • valg av heltidsdekning
  • grad av invaliditet
  • familiesammensetning

For eksempel vil 100 % invaliditet av en ektefelle i en familie uten barn som har full heltidsdekning gi en utbetalingen på 18 G.

Forsikringssummer 2018 for full heltidsdekning fordelt på familien

Forsikringssummer for full heltidsdekning fordelt på familien
 MedlemEktefelle/­samboerPer barn*
Enslig38 G
kr 3 558 092
  
Enslig med barn18 G
 kr 1 685 412
 24 G
kr 2 247 216
Ektefelle/­samboer18 G
kr 1 685 412
18 G
kr 1 685 412
 
Ektefelle/­samboer m/barn12 G
kr 1 123 698
12 G
kr 1 123 698
18 G
kr 1 685 412

For halv heltidsdekning halveres beløpene.

* Forsikringen gjelder dine barn/adoptivbarn og ektefelles eller samboers særkullsbarn som deler din adresse i Folkeregisteret. Barna må i tillegg være under 20 år.

Er du ikke medlem?

YS har forbund som dekker de fleste bransjer, slik at du stort sett finner et som passer ditt yrke.

Finn ditt YS-forbund