Fondskonto Link i detaljer

Fondskonto Link er en fleksibel spareordning hvor du sparer i enkeltfond eller i pensjonsprofiler. På denne siden finner du detaljert informasjon om hvordan Fondskonto Link fungerer. 

Start langsiktig sparing i Fondskonto Link

Default

Fordeler med Fondskonto Link

 • Du kan spare når du vil og hvor mye du vil

  Du kan sette inn et enkeltbeløp når det passer deg eller spare litt hver måned. 

 • Du kan ta ut penger når du ønsker 

  Det er ingen bindingstid på pengene, så du kan når som helst ta ut hele eller deler av sparebeløpet. Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. 

 • Du har flere alternative fondsvalg 

  Noen ønsker å velge hvordan pengene plasseres, andre ikke. Du har to valg knyttet til Fondskonto Link: plassere pengene i enkeltfond eller i en av pensjonsprofilene våre.

 • Du kan gjøre fondsbytter underveis

  Du kan fritt flytte eller fordele sparebeløpet ditt mellom enkeltfond og pensjonsprofiler i hele sparetiden, uten at det utløser skatt på avkastningen underveis.

 • Du velger hvilken risiko sparingen din skal ha

  Med Fondskonto Link blir sparepengene dine primært investert i rente- og aksjefond. Vi anbefaler høy aksjeandel (høyere risiko) hvis du har lang sparehorisont (fem år eller mer), og lav aksjeandel ved kortere sparetid.

 • Du kan følge med på verdiutviklingen

  Hvis du ønsker å se verdiutviklingen på fondene dine, gjør du det når du logger inn.

Innbetaling

Ved å logge inn på nettsidene våre finner du KID- og kontonummer til fondskontoen din. Selve innbetalingen gjør du i nettbanken din.

Vil du endre sparebeløpet, sender du en e-post til: pensjon.privat@gjensidige.no

Utbetaling

Det er ingen bindingstid på pengene. Du kan ta ut hele eller deler av kapitalen nå eller ved avtalt utbetalingstidspunkt. Utbetalingen kan du få som:

 • engangsbeløp, eller som
 • månedlig utbetaling

Ønsker du utbetaling send e-post til oppgjor.pensjon@gjensidige.no så hjelper vi deg.

Ved dødsfall utbetales 101 % av den innestående saldoen til de etterlatte, eventuelt til dødsboet.

Kostnader

Det er ingen innbetalings- eller administrasjons­kostnad knyttet til Fondskonto Link, men du betaler forvaltnings­kostnad og en årlig risikopremie:

Forvaltning av pensjonsprofiler

 • 0,89 % av saldo
 • 0,65 % av saldo hvis bedriften du er ansatt i har pensjonsordningen i Gjensidige – eller du er medlem av en organisasjon med fordeler hos oss

Forvaltning av enkeltfond

 • 0,20–2,50 % avhengig av hvilke fond du velger

Risikopremie på avtalen

Vi beregner en årlig risikopremie på avtalen din. Pengene sikrer at 101 % av saldoen din blir utbetalt til dine etterlatte hvis du dør før alle de oppsparte pengene er utbetalt.

Unngå papirgebyrer

Du kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du når du er logget inn på nettsidene våre. I motsatt fall betaler du tilsvarende 0,07 % av folketrygdens grunnbeløp (G).

Årlig kontoutskrift

Alt du gjør, for eksempel tar ut eller flytter penger til andre fond, blir spesifisert i en kontoutskrift som du får innen 1. april hvert år.

Skattregler ved uttak

 • Avkastningen blir skattet på lik linje med verdipapirfond.
 • Det er 31,68 % skatt på avkastningen av aksjedelen.
 • Det er 22 % skatt på avkastningen av rentedelen.
 • Du får skjermingsfradrag. Det vil si at når du tar ut penger fra fondskontoen, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
 • Du kan bytte fond så ofte du vil, og betaler skatt på avkastningen først når du tar ut pengene.
 • Ordningen er ikke unntatt formuesbeskatning.