Fondskonto

Fondskonto er fleksibel sparing i fond. Du kan fritt bytte mellom enkeltfond og pensjonsprofiler i hele sparetiden, uten at det utløser skatt på avkastningen underveis.

Raske fondsbytter gjør at du lett kan tilpasse sparingen etter utviklingen i markedet.

Start sparing i Fondskonto

Default

Fordeler med Fondskonto

 • Du kan spare når du vil og hvor mye du vil

  Du kan sette inn et enkeltbeløp når det passer deg eller spare litt hver måned.

 • Du kan ta ut penger når du ønsker

  Det er ingen bindingstid på pengene, så du kan når som helst ta ut hele eller deler av sparebeløpet. Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden.

 • Du har flere alternative fondsvalg

  Noen ønsker å velge hvordan pengene plasseres, andre ikke. Du har to valg knyttet til Fondskonto: plassere pengene i fond eller i en av pensjonsprofilene våre.

 • Raske fondsbytter underveis

  Du kan fritt bytte mellom fond og pensjonsprofiler i hele sparetiden, uten at det utløser skatt på avkastningen underveis. Om du bytter fond før klokken 14 får du morgendagens kurs. Det gjør at du kan tilpasse sparingen raskt etter utviklingen i markedet.

 • Du velger hvilken risiko sparingen din skal ha

  Med Fondskonto blir sparepengene dine primært plassert i rente- og aksjefond. Vi anbefaler høy aksjeandel (høyere risiko) hvis du har en sparehorisont på fem år eller mer, og lav aksjeandel ved kortere sparetid.

 • Du kan følge med på verdiutviklingen

  Hvis du ønsker å se verdiutviklingen på sparingen din, gjør du det når du logger inn på nettsidene våre eller i Gjensidige-appen.

Innbetaling

Ved å logge inn på nettsidene våre finner du KID- og kontonummer for innbetaling til Fondskonto-avtalen din. Selve innbetalingen gjør du i nettbanken din.

Logg inn for endre sparebeløpet og/eller opprette AvtaleGiro

I forbindelse med endring av sparebeløpet, er det viktig at du sjekker at maksbeløpet i nettbanken er høyt nok for det nye trekket.

Pensjonsprofiler og fond

Når du sparer i Fondskonto kan du velge fond selv, eller overlate forvaltningen til oss og velge en ferdig fondspakke, såkalt pensjonsprofil.

En pensjonsprofil består av flere underliggende fond. Vi velger hvilke fond som passer best i hver av de fire pensjonsprofilene. Profilene har ulik fordeling mellom aksje - og rentefond, og ulik forventet avkastning. Høy aksjeandel gir større verdisvingninger, men også høyere forventet avkastning.

Du velger den profilen som har den aksje- og rentefordelingen som passer best for deg.

Utbetaling

Det er ingen bindingstid på pengene, så du kan når som helst ta ut hele eller deler av sparebeløpet. Du kan også velge å få en månedlig utbetaling eller et engangsbeløp på et gitt tidspunkt. Det kan ta inntil 10 virkedager før pengene er utbetalt til kontoen din.

Logg inn for å bestille uttak eller månedlig utbetaling

Ved dødsfall utbetales 101 % av den innestående saldoen til de etterlatte, eventuelt til dødsboet.

Kostnader

Det er ingen innbetalings- eller administrasjons­kostnad knyttet til Fondskonto, men du betaler forvaltnings­kostnad og en årlig risikopremie:

Forvaltning av pensjonsprofiler

 • 0,89 % av saldo
 • 0,65 % av saldo hvis bedriften du er ansatt i har pensjonsordningen i Gjensidige – eller du er medlem av en organisasjon med fordelsavtale hos oss

Forvaltning av fond

 • 0,18–2,50 % avhengig av hvilke fond du velger

Risikopremie på avtalen

Vi beregner en årlig risikopremie på avtalen din. Pengene sikrer at 101 % av saldoen din blir utbetalt til dine etterlatte hvis du dør før alle de oppsparte pengene er utbetalt.

Unngå papirgebyr

Du kan slippe det årlige papirgebyret og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du når du er logget inn på nettsidene våre. I motsatt fall betaler du tilsvarende 0,07 % av folketrygdens grunnbeløp (G).

Årlig kontoutskrift

Alt du gjør, for eksempel tar ut eller flytter penger til andre fond, blir spesifisert i en kontoutskrift som du får innen 1. april hvert år.

Skatteregler ved uttak

 • Avkastningen blir skattet på lik linje med verdipapirfond.
 • Det er 31,68 % skatt på avkastningen av aksjedelen.
 • Det er 22 % skatt på avkastningen av rentedelen.
 • Du får skjermingsfradrag. Det vil si at når du tar ut penger fra fondskontoen, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjedelen blir skattefri.
 • Du kan bytte fond så ofte du vil, og betaler skatt på avkastningen først når du tar ut pengene.
 • Ordningen er ikke unntatt formuesbeskatning, men du får en såkalt verdsettingsrabatt på aksjeandelen.