Pensjonskapitalbevis i detaljer

Hvis du slutter i en bedrift som har innskuddsbasert pensjonssparing, får du et pensjonskapitalbevis.

Når du ikke jobber i bedriften lenger, stopper arbeidsgiveren innskuddene til pensjonen din. Det mange ikke er klar over, er at du selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte den oppsparte pensjonen din og hvordan sparebeløpet skal plasseres.

Flytt pensjonskapitalbevisene dine til oss

Default

Finn pensjonsavtalene dine

Mange har pensjonskapitalbevis de ikke vet om. På norskpensjon.no kan du se alle pensjonsavtalene dine – både fra nåværende og tidligere arbeids­givere.

Der får du oversikt over

 • hva slags avtaletyper du har
 • hvor mye arbeidsgiver har spart for deg
 • hvilke selskaper som forvalter avtalene dine i dag

Fordeler med å flytte oppspart pensjon til oss

Hvis du flytter pensjonskapitalbevis til oss kan du
 • velge en ferdig pensjonsprofil
 • sette sammen din egen fondsportefølje
 • følge verdiutviklingen ved å logge inn på nettsidene våre eller i appen
 • bytte enkeltfond og/eller pensjonsprofil når du vil
 • få råd og oppfølging fra våre autoriserte finansielle rådgivere

Fondsvalg og verdiutvikling

Når du har flyttet pensjonskapitalbevis til oss, kan du logge inn og velge hvilke enkeltfond eller pensjonsprofiler sparebeløpet ditt skal investeres i.

Ferdige pensjonsprofiler

Pensjonsprofilene våre er 4 ferdige fondspakker – med ulik risiko og forventet avkastning – som vi forvalter for deg. Dette et trygt og enkelt alternativ for deg som ikke vil velge enkeltfond selv.

Med pensjonsprofilen Alderstilpasset reduserer vi automatisk aksjeandelen for deg etter hvert som du blir eldre. Det gir mulighet for høyere avkastning mens du er ung, og mindre sannsynlighet for store svingninger i verdien rett før utbetaling.

Din egen fondsportefølje

Hvis du velger å sette sammen din egen portefølje får du tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale fond. Fondene er til enhver tid kvalitetssikret av våre eksperter.

Du kan når som helst logge inn, se verdiutviklingen og endre fondssammensetningen din.

Utbetaling

Du kan få den oppsparte pensjonssaldoen utbetalt månedlig fra du er 62 år. Hvis du har avtalene dine hos oss, sender vi deg informasjon om utbetaling det året du fyller 61 år. Størrelsen på utbetalingene er avhengig av

 1. saldoen når du går av med pensjon
 2. hvor lang utbetalingstid du velger
  (vanligvis 10 år hvis du starter når du er 67 år og 15 år hvis du starter når du er 62 år)

Forsikringsbeviset ditt har informasjon om hvor lang utbetalingstid du har på avtalen. Utbetalingen må skje i 10 år og minst til du er 77 år. Starter utbetalingene når du er 62 år, må avtalen gå i 15 år, altså frem til du er 77 år.

Vi kan sette ned utbetalingstiden hvis den årlige utbetalingen er lavere enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Blir utbetalingstiden mindre enn ett år, betaler vi hele beløpet ut i ett.

Utbetaling ved dødsfall

Hvis du dør før alt er utbetalt fra forsikringen, blir saldoen utbetalt til

 • barna dine
 • ektefellen eller samboeren din
 • dødsboet

Skatt og kostnader

Med pensjonskapitalbevis får du:

 • fritak for formueskatt for midlene i avtalen
 • fritak for skatt på avkastningen frem til utbetaling
 • ingen skatt når du flytter avtalene dine
 • samme skatt på utbetalingene som på andre pensjonsinntekter
Kostnad Beløp
Forvaltning av enkeltfond

0,18 - 2,50 % av saldo, avhengig av hvilke fond du velger. Prisen gjelder for separate pensjonskapitalbevis som ikke er samlet på egen pensjonskonto hos oss.

Forvaltning av pensjons­profiler

0,89 % av saldo. Prisen gjelder for separate pensjonskapitalbevis som ikke er samlet på egen pensjonskonto hos oss.

Papirgebyr Du kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du ved å logge inn. I motsatt fall må du betale tilsvarende 0,07 % av folketrygdens grunnbeløp (G).
Administrasjon
 • For saldo over 10 000 kroner er årlig administrasjons­kostnad 0,49 % av folketrygdens grunnbeløp (G)
 • For saldo under 10 000 kroner reduseres kostnaden forholdsmessig

Folketrygdens grunn­beløp (G) blir justert 1. mai hvert år.

Du bestemmer hvordan pensjonspengene dine skal plasseres

Du kan påvirke forvaltningen og verdiutviklingen på pensjonspengene dine.

Hos oss kan du velge en ferdig pensjonsprofil eller sette sammen din egen fondsportefølje. Du kan når som helst logge inn, se verdiutviklingen og bytte pensjonsprofil eller enkeltfond.