Hopp til innhold

Er du forberedt på flom?

Vi sender flomvarsel på SMS til kunder som bor eller har eiendommer i en kommune hvor NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) mener det er fare flom.

Om flomvarsler

 Du mottar flomvarsel hvis:

 • adressen din, eller eiendommene du har forsikret, ligger i et område som kan bli rammet av flom.
 • det er varslet om flomfare fra NVE med aktsomhetsnivå Gult, Oransje eller Rødt.

Det kan hende at flomfaren har endret seg etter at du mottok varselet. Det kan derfor være lurt å sjekke status for kommunen din på varsom.no. Du kan også følge NVE på X (Twitter).

Selv om du mottar et varsel om flomfare er det ikke sikkert det blir en skadelig flom. Det er likevel lurt å være godt forberedt, slik at du vet hva du kan gjøre for å forebygge eventuelle skader.

Ønsker du ikke flomvarsler?

Du kan reservere deg mot flomvarsler ved å sende en SMS med «FLOM STOPP» til 2262 til normal sms-takst. Du kan også logge deg inn og reservere deg mot varsler. Du finner valg for dette under Reservasjoner - Annen informasjon. 

Logg inn og reserver deg mot varsler

Dette kan du gjøre før flommen kommer

 1. Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna snø, is eller kvist og kvast som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. Gjør det du kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt.
 2. Rydd hagen og eiendommen for utemøbler og andre gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler og så videre til et trygt sted hvis flommen kommer.
 3. Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Dette gjelder særlig kostbare eiendeler og ting med stor affeksjonsverdi. Pakk gjerne ting inn i tette plastbokser.
 4. Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig.
 5. Følg med på værvarsel, nyhetssendinger og meldinger fra kommunen og nødetater.

Når flommen har rammet

 1. Sikre stedet slik at liv og helse blir ivaretatt, så langt det lar seg gjøre.
 2. Koble ut sikringene i oversvømte etasjer
 3. Meld skaden til oss så snart det lar seg gjøre
 4. Ta gjerne bilder av skader på bygninger og eiendeler
 5. Begynn med oppryddingen hvis det er mulig. Tøm bygningen for vann og slam så langt det lar seg gjøre.
 6. Start skadebegrensning ved å fjerne det som holder på vann. Riv ut skadde og våte bygningsdeler – men ikke start omfattende rivearbeid. Lagre tingene på eiendommen slik at takstmannen eller håndverkeren kan vurdere dem. Lei container til lagring av eiendeler hvis nødvendig.
 7. Øk luftsirkulasjonen ved å åpne vinduer og dører ved tilsyn. Bruk vifter for å øke sirkulasjonen ytterligere hvis slike er tilgjengelig.
 8. La takstmenn eller håndverkere vurdere videre tiltak med hensyn til opprydding, uttørking og rehabilitering. Sørg for at elektriske installasjoner i skadde områder blir vurdert og eventuelt reparert av fagpersoner før det tas i bruk.

Når skaden har skjedd

Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe deg om noe skjer. Det kan være stor pågang på telefon når flommen pågår, og da kan du dessverre oppleve ventetid.

Vi anbefaler at du melder skaden på nett, eller i Gjensidige appen. Det er både raskt og enkelt.

Meld skade på nettLast ned Gjensidige-appen

Hva dekker forsikringen?

Alle bygninger og eiendeler som er forsikret mot brannskade er også forsikret ved flom. Biler, andre kjøretøy, maskiner og båter dekkes av vanlig kaskoforsikring.  

Les mer om hvordan du kan unngå skader ved flom

Dette kan du gjøre hvis det blir flom

Mye nedbør øker faren for flom sør i Norge. Slik kan du begrense skadene på eiendommen din.

Stopp vannet før det kommer inn

Hvert år fører flom, oversvømmelser og ras til store skader på bygninger og eiendeler. Dette kan du gjøre for å forebygge og begrense vannskade på eiendommen din.