Hopp til innhold

Forsikring for kommuner og fylkeskommuner

Til de ansatte i kommunen

Informasjon til de ansatte om hva de får gjennom personalforsikringene. Del gjerne lenken på kommunens intranett.

Inkludert i personalforsikringene

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Sikkerhetskontroll i kommunale boliger

Velkommen til brannkurs

Dere er også velkommen til å ta brannkurset om forebyggende tiltak, riktig slokkemiddel og evakuering ved branntilløp. Kurset tar bare 30 minutter å gjennomføre. 

Sikkerhetskontroll i kommunale boliger

Internkontroll av kommunale boliger hjelper dere med å kartlegge risiko og forebygge skader.

Vi hjelper deg gjerne

Send oss en e-post til kommuneforsikring@gjensidige.no