Hopp til innhold

Båtforsikring for bedrifter

Vi har båtforsikringen som passer bedriften din - uansett type båt og hvor mange dere skal forsikre. 

Hva dekker båtforsikringene?

Hva dekker båtforsikringene?

Båt Pluss

Vår beste båtforsikring for bedriften din.

Båt Kasko

Dekker de fleste skader på båten.

Båt Delkasko

Dekker enkelte skader på båten.

Hva dekker båtforsikringene?

Båt Pluss

Vår beste båtforsikring for bedriften din.

Ansvar og rettshjelp

Erstatningsansvar bedriften har pådratt seg som båteier, for eksempel hvis du skader en annen person, båt eller brygge. Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner hvis du som båteier blir part i en tvist, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg av en brukt båt. Egenandelen er 4 000 kroner pluss 20 % av omkostningene.

Brann og tyveri

Skader ved brann, inkludert lynnedslag og eksplosjon. Tyveri av båten, og skader på båten ved forsøk på tyveri eller ved hærverk. Båt Delkasko dekker ikke skader ved hærverk.

Redning og ulykke

Hvis båten får driftsstans eller noen i båten blir syke eller utsatt for en ulykke får du hjelp. Vi dekker blant annet assistanse og bergelønn, transport av båt til nærmeste verksted eller reparasjon på stedet. Dere får også en utbetaling hvis føreren eller en passasjer blir alvorlig skadet i en ulykke i eller ved båten. Utbetalingen er på inntil 500 000 kroner hvis en person blir medisinsk invalid og 100 000 kroner ved dødsfall.

Jolle og ekstra motor

Hvis du har en jolle eller ekstra utenbordsmotor som hører til båten, får du erstattet skader på disse med inntil 50 000 kr.

Løst utstyr og personlige eiendeler

Skader på, eller tyveri, av personlige eiendeler og løst utstyr, for eksempel årer og redningsvester.

Med Delkasko og Kasko får du dekket inntil 50 000 kroner. Med Pluss er det ingen maks sum.

Grunnstøting, kollisjon, synking og kantring

Skader på båten hvis den grunnstøter, kolliderer, synker eller kantrer.

Drivstoffskader

Skader forårsaket av feil type drivstoff og skader forårsaket av forurenset eller infisert drivstoff, for eksempel dieseldyr.

Transport, sjøsetting, opptak og opplag

Du får dekket skader som oppstår under transport, sjøsetting, opptak og opplag.

Brukket mast og bom

Hvis bedriften har seilbåt, får du ny mast eller bom hvis den blir brukket – uansett hvor gammel båten er.

Hærverk

Skader ved hærverk dekkes.

Feriegaranti

Hvis du må avlyse en planlagt tur med båten på grunn av en skade som dekkes av forsikringen, dekker vi utgifter til alternativ ferie. Du får dekket inntil 1 500 kroner per dag i 14 dager, for eksempel til leiebåt eller leiebil.

Motorskade

Skader på motoren inntil motoren er ti år gammel. Gjelder også for seilbåter med motor.

Skader på opplagsutstyr

Dekker skader på krybbe, stativ og presenning – uten maks sum.

Ny båt ved totalskade

Hvis båten blir totalskadet før den er 3 år, får du helt ny båt. Med totalskade mener vi at båten er så skadet at reparasjonen vil koste mer enn 60 % av nyprisen på båten.

Få en komplett sensorpakke inkludert

Du kan velge å oppgradere til Smartbåtforsikring når bedriften din kjøper båtforsikring hos oss. Forsikringen gir deg praktisk og økonomisk hjelp dersom noe skulle skje med båten og inkluderer et avansert overvåkningssystem.

Mer om båtforsikring

Hva er egenandelen på båtforsikring for bedrifter?

Egenandelen er summen bedriften må betale hvis du melder en skade. Beløpet er avhengig av hvilken type skade som har skjedd:

  • Ansvar og rettshjelp: Ingen egenandel
  • Assistanse og redning: 500 kroner
  • Brann og tyveri: 4 000 kroner
  • Kaskoskader: Standard er 6 000 kroner, men her kan du kan velge en høyere egenandel og få billigere forsikring
  • Båt Pluss og Motorskader: 6 000 kroner, men her kan du også velge høyere egenandel, og det vil da også gjelde for motorskader
  • Skade som oppstår under regatta: 2 % av seilbåtens verdi

Hvis båten har motor slipper du egenandel ved tyveri, hvis du har gjenfinningssystem og tyverialarm.

Hva koster båtforsikringen?

Siden de aller fleste bruker båten sin mest om sommeren, er prisen for forsikringen høyere i sommermånedene. Vi deler årsprisen på 12, slik at du betaler det samme hver måned. Hvis du sier opp forsikringen midt i året, vil vi regne ut om du skal få penger tilbake eller betale et restbeløp.

Prisen varierer også ut ifra hvilken type båt du eier, hvilken forsikring du velger, hvor du bor og alder på fører.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår og produktark 

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Mange trenger også ...

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje