Hopp til innhold

Fordeler for REDGO-stasjoner

REDGO-stasjoner får gode rabatter på forsikring og pensjon hos oss.

Medlems­rabatt

Gode rabatter på bedriftsforsikring og pensjon.

Kunde­utbytte

Hvert år deler vi overskuddet med kundene våre.

Enklere rapportering

Vi henter informasjon om ansatte i pensjonsordningen direkte fra a-meldingen.

Fordelene dine

  • Gode priser på forsikring for lastebil og bil, med fastpris per type kjøretøy for alle stasjoner.
  • Enkelhet med ubegrenset kjørelengde.
  • Forutsigbarhet med ingen bonus/bonustap ved skade.

Har du ansatte er yrkesskadeforsikring lovpålagt – uansett stillingsprosent og ansettelsesform.

Forsikringen gir økonomisk trygghet til ansatte hvis de skader seg på jobben.

Feil bedriften gjør, kan få konsekvenser for andre. En ansvarsforsikring kan beskytte dere hvis kunder eller andre krever erstatning for økonomiske tap eller skader.

Passer alle typer arbeidsmaskiner på hjul og belter. Vi tilbyr tre arbeidsmaskinforsikringer, med flere mulige tilvalg. 

Bygningsforsikringen vår er blant markedets beste, og gir erstatning for de fleste skader som kan oppstå på og i bygningen. 

Gir erstatning for skader på bedriftens inventar, varer, maskiner og andre eiendeler som er nødvendig for driften.

Forsikringen er fleksibel og kan dekke alt fra brann- og vannskader, til påkjørsel, velt og maskinskader.

Sikrer det økonomiske resultatet deres hvis skade fører til helt eller delvis stans i driften.

Forsikringen er fleksibel – både innhold, ansvarstid og egenandel kan tilpasses bedriftens behov. 

Gir erstatning for skade på bedriftens varer eller eiendeler under transport. Velg mellom årsforsikring eller engangsforsikring, og tilpass innholdet etter bedriftens behov.

Forsikringen passer bedrifter som produserer, selger eller importerer varer – enten de fraktes av transportør eller i eget kjøretøy.

Få ned sykefraværet og gjør veien tilbake til jobb raskere. Med behandlingsforsikring er de ansatte garantert hjelp innen 10 dager, enten de trenger behandling, operasjon, fysioterapi eller psykolog.

Alle som får lønn, skal ha pensjon. Med innskuddspensjon sparer bedriften 2 - 7 % av lønn opp til 12 G til de ansatte.

Som medlem får bedriften

  • 25 % rabatt på administrasjonskostnadene
  • minst 15 % rabatt på forvaltningskostnadene

Spørsmål og svar

Ansatte

Har du folk som jobber for deg, er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon (OTP) lovpålagt.

Ordningene skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver – også deltidsansatte, midlertidig ansatte og sesongarbeidere. 

Biler og kjøretøy

Har dere kjøretøy registrert på bedriften, er det lovpålagt å ha minimum en ansvarsdekning på disse.

Kjøp det lovpålagte

Det bedriften betaler til oss for at vi administrer avtalen.

Forvaltningskostnaden er det bedriften betaler til fondsforvalteren. Årlig forvaltningskostnad er 0,89 % av saldoen, men dere får rabatt som medlem i en organisasjon med fordelsavtale hos oss.